Gå til sidens indhold

Danmarks Statistiks kvalitets­politik

Danmark Statistik er en fagligt uafhængig institution, der udvikler, producerer og publicerer statistik om det danske samfund. Danmark Statistiks udarbejder upartisk og objektiv statistik efter anerkendte metoder og statistiske procedurer. Desuden sikrer Danmarks Statistik den statistiske fortrolighed. Vores mål er, at statistikkerne er retvisende og pålidelige, sammenhængende og sammenlignelige.

Statistikken er defineret i henhold til brugernes behov, udgives hurtigt og punktligt og søges præsenteret på en klar og forståelig måde.
For at opnå dette er Danmark Statistiks faglige uafhængighed fastsat ved lov, og det sikres, at personalet har tilstrækkelig uddannelse og erfaring til at opfylde de løbende statistiske behov.

Danmark Statistik er ansvarlig for officielle statistikker i Danmark og skal sikre, at statistikkerne er internt sammenhængende og sammenlignelige; i det omfang det er muligt benyttes eksisterende administrative kilder for at minimere indberetningsbyrden for virksomheder og borgere.

Danmark Statistik lægger vægt på god service, effektivitet og omkostningseffektivitet for at opfylde de stigende nationale og internationale ønsker.. Danmark Statistik deltager i det internationale samarbejde og lever op til kravene til det europæiske statistiske system.

Danmark Statistik arbejder efter veldefinerede metoder og planer. Kvalitetsindikatorer og andre vigtige faktorer vedrørende processer og output er veldefinerede, og resultater kontrolleres i overensstemmelse hermed. Hvis kvalitetsindikatorerne ikke er tilfredsstillende, gennemføres ændringer og forbedringer af processer og procedurer.

Danmark Statistiks kvalitetssystem er baseret på de 15 principper i den europæiske statistiske kodeks for god praksis (Code of Practice, COP), der er offentliggjort af Eurostat:

 1. Faglig uafhængighed
 2. Bemyndigelse til at indsamle data
 3. Tilstrækkelige ressourcer
 4. Kvalitetsforpligtelse
 5. Statistisk fortrolighed
 6. Upartiskhed og objektivitet
 7. God metodologi
 8. Egnede statistiske fremgangsmåder
 9. Begrænset byrde for respondenterne
 10. Omkostningseffektivitet
 11. Relevans
 12. Nøjagtighed og pålidelighed
 13. Aktualitet og punktlighed
 14. Sammenhæng og sammenlignelighed
 15. Tilgængelighed og klarhed