Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Bestyrelsen

Danmarks Statistik ledes af en bestyrelse med rigsstatistikeren som formand og seks andre medlemmer, der har indsigt i samfundsforhold. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og har valgt at udpege en næstformand blandt medlemmerne. Inden for de rammer, som er givet af lovgivningen og de til rådighed værende ressourcer, træffer bestyrelsen beslutning om:

 

  • Danmarks Statistiks årlige arbejdsplan og hermed prioriteringen af, hvilke arbejdsopgaver der skal udføres.
  • i hvilket omfang og på hvilken måde der skal indhentes oplysninger fra erhvervslivet, herunder ved udmøntning af EU- og national lovgivning. Bestyrelsen har herved ansvaret for den indberetningsbyrde, Danmarks Statistik pålægger erhvervslivet.
  • hvilke oplysninger offentlige myndigheder og institutioner skal afgive til Danmarks Statistik.
  • retningslinjer for samordning af indsamling og bearbejdning af statistik mellem Danmarks Statistik og andre offentlige og private statistikproducenter.
  • at overlade opgaver til Danmarks Nationalbank vedrørende finansiel statistik.
  • Danmarks Statistiks budget herunder spørgsmål af større økonomisk betydning.
  • at nedsætte rådgivende udvalg.

 

Medlemmerne af Danmarks Statistiks bestyrelse:

Rigsstatistiker Jørgen Elmeskov (formand)

Adm. direktør Laila Mortensen (næstformand)

Direktør Jakob Hald

Adm. direktør Ida Sofie Jensen

Professor David Dreyer Lassen

Professor Elsebeth Lynge

Underdirektør Steen Nielsen

 

Referater fra bestyrelsens møder

 

Forretningsorden for Styrelsen for Danmarks Statistik

Ansvarlig for siden

Bettina Steen Brix