Gå til sidens indhold

Bestyrelsen

Danmarks Statistik ledes af en bestyrelse med rigsstatistikeren som formand og syv andre medlemmer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og udpeger en næstformand blandt medlemmerne. Bestyrelsen med rigsstatistikeren som formand har i henhold til lovgivningen følgende ansvarsområder:

  • Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede strategiske og økonomiske ledelse af Danmarks Statistik, mens rigsstatistikeren har eneansvaret for fastlæggelse af de faglige kriterier for udvikling, indsamling, udarbejdelse og formidling af Danmarks Statistiks statistikproduktion.
  • Bestyrelsen sikrer den faglige uafhængighed for den officielle statistik og for institutionen Danmarks Statistik.
  • Bestyrelsen behandler og træffer beslutning i sager af betydning for institutionens strategiske ledelse, herunder arbejdsplan, statistikprogram og budget. Bestyrelsen beslutter i hvilket omfang og på hvilken måde, der skal indhentes oplysninger fra erhvervslivet, herunder ved udmøntning af EU- og national lovgivning. Bestyrelsen har herved ansvaret for den indberetningsbyrde, Danmarks Statistik pålægger erhvervslivet.
  • Bestyrelsen træffer via arbejdsplan og statistikprogram beslutning om, hvilke oplysninger offentlige myndigheder og institutioner skal afgive til Danmarks Statistik.

Medlemmerne af Danmarks Statistiks bestyrelse

Birgitte Anker (formand), rigsstatistiker
Laila Mortensen (næstformand), adm. direktør i Industriens Pension
Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Mads Bryde Andersen, professor ved Københavns Universitet
Anne Lawaetz Arhnung, tidl. adm. direktør i Landbrug og Fødevarer
Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lægemiddelindustriforeningen
David Dreyer Lassen, professor ved Københavns Universitet
Rikke Hougaard Zeberg, direktør i Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur

Bestyrelsesreferater

Kontakt

Bettina Steen Brix
Telefon: 39 17 39 02