Gå til sidens indhold

Samarbejde med studerende

Danmarks Statistik tilbyder løbende samarbejde med studerende på videregående uddannelser. Vi slår jævnligt nye projekter op her på siden, som kan være relevant for studerende. Finder du som bachelor- eller specialestuderende et af projekterne relevant, er du meget velkommen til at kontakte DST mentoren for det pågældende projekt pr. mail.

Har du selv en ide til et projekt?

Hvis du selv har en ide til et bachelor- eller specialeprojekt, er du også velkommen til at tage kontakt til en medarbejder fra DST indenfor det område, du er interesseret i. For at finde den rigtige medarbejder kan du konsultere Danmarks Statistiks emnesider, der angiver hvilke medarbejdere, der er kontaktpersoner for et statistikområde.Projekter

Projekt 1: Forecasts af inflationen i Danmark

Projekttitel Forecasts af inflationen i Danmark
Projektbeskrivelse

Den mest anvendte indikator for inflationen i Danmark er udviklingen i Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks. Forbrugerprisindekset opgøres på baggrund af ca. 25.000 priser, der indsamles månedligt fra ca. 1.800 butikker, virksomheder og institutioner over hele landet.

Forbrugerprisindekset anvendes af en lang række offentlige og private virksomheder og den interesserede offentlighed ved vurdering af den økonomiske udvikling. Indekset anvendes desuden til regulering (indeksering) af kontrakter, pensioner, lønninger og huslejer mv. Forbrugerprisindekset er således en væsentlig økonomisk indikator, hvorfor så præcise forecasts som muligt af den fremtidige prisudvikling har værdi. Dette projekt omfatter analyser af, hvorledes den fremtidige forbrugerprisudvikling kan forudsiges så præcist som muligt ved brug af relevante økonometriske og/eller økonomiske modeller.

Bl.a. Nationalbanken, Økonomi- og Indenrigsministeriet samt en række banker foretager løbende forecasts af forbrugerprisudviklingen. Disse forecasts foretages med udgangspunkt i bl.a. offentliggjorte indeks. Som en del af dette projekt vil det være muligt at inddrage de underliggende mikrodata (de enkelte prisobservationer) i arbejdet med at skønne den fremtidige prisudvikling for at undersøge, om dette øger præcisionen af de beregnede forecasts.

Som en del af projektet vil det også være naturligt at etablere samarbejde med en eller flere af de institutioner, der allerede foretager forecasts af forbrugerprisudviklingen.

Egnet til Speciale eller bachelorprojekt. Kan gennemføres af en eller to studerende.
DST mentor Martin Birger Larsen, Priser og forbrug, mbl@dst.dk, tlf. 39 17 34 59

Projekt 2: Opdeling af arbejdskraften i ADAM

Projekttitel Opdeling af arbejdskraften i ADAM
Projektbeskrivelse

ADAM har mange politikvariable, som gør det muligt at analysere mange forskellige forslag til økonomisk politik, men et projekt kan også kræve, at ADAM og/eller dens hjælpemodeller ændres og/eller udbygges. ADAM-gruppen kan fx bistå med en lang stiliseret fremskrivning, med regeringens egen fremskrivning og med sparring.

Der er kun én slags arbejdskraft i ADAM, og det er fx nærliggende at opdele arbejdskraften på uddannelseskategorier. Man kan fx re-estimere ADAMs faktorefterspørgsel og bruge modelberegninger til at illustrere betydningen af arbejdskraftens opdeling.

Egnet til Speciale. Kan gennemføres af en eller to studerende.
DST mentor Asger Olsen, ADAM, jao@dst.dk, tlf. 39 17 32 01

Projekt 3: Rationelle (modelkonsistente) forventninger i ADAM

Projekttitel Rationelle (modelkonsistente) forventninger i ADAM
Projektbeskrivelse

ADAM har mange politikvariable, som gør det muligt at analysere mange forskellige forslag til økonomisk politik, men et projekt kan også kræve, at ADAM og/eller dens hjælpemodeller ændres og/eller udbygges. ADAM-gruppen kan fx bistå med en lang stiliseret fremskrivning, med regeringens egen fremskrivning og med sparring.

I de senere år er der arbejdet med rationelle forventninger i ADAM. Med Taylor-algoritmen i Gekko er det muligt at inddrage leadede variable og dermed indlægge modelkonsistente forventninger. Der er mange muligheder for et projekt:

• Metastudie, hvor fundne forhold lægges ind i ADAM evt. med egen empirisk undersøgelse
• Empirisk studie, hvor rationalitet estimeres og indlægges i ADAM
Egnet til Speciale. Kan gennemføres af en eller to studerende.
DST mentor Asger Olsen, ADAM, jao@dst.dk, tlf. 39 17 32 01

Projekt 4: Konjunkturgab i ADAM

Projekttitel Konjunkturgab i ADAM
Projektbeskrivelse

ADAM har mange politikvariable, som gør det muligt at analysere mange forskellige forslag til økonomisk politik, men et projekt kan også kræve, at ADAM og/eller dens hjælpemodeller ændres og/eller udbygges. ADAM-gruppen kan fx bistå med en lang stiliseret fremskrivning, med regeringens egen fremskrivning og med sparring.

Konjunkturgabet, også kaldet outputgabet, bruges til at vurdere konjunktursituationen og kravene til den økonomiske politik. Man kan med udgangspunkt i ADAM’s databank prøve at konstruere en tidsserie for konjunkturgabet, og man kan beskrive konjunkturgabets reaktion ved beregninger på ADAM.

• Strukturel beskæftigelse i ADAM
• Beskæftigelses- og produktionsgab i ADAM
• Kapitaludnyttelse- og produktionsgab i ADAM

Kapacitetsudnyttelse – evt. også til brug af bedre fremskrivning af trenderne i faktorblokken

Egnet til Speciale. Kan gennemføres af en eller to studerende.
DST mentor Asger Olsen, ADAM, jao@dst.dk, tlf. 39 17 32 01

Samarbejde mellem Danmarks Statistik og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Danmarks Statistik har desuden et samarbejde om bachelor- og specialeprojekter med Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO).

Find IFROs idebank over bachelor- og specialeprojekter

Kontakt

Laust Hvas Mortensen
Telefon: 39 17 32 18