Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Samarbejde med studerende

Danmarks Statistik tilbyder løbende samarbejde med studerende på videregående uddannelser. Vi slår jævnligt nye projekter op her på siden, som kan være relevant for studerende. Finder du som bachelor- eller specialestuderende et af projekterne relevant, er du meget velkommen til at kontakte DST mentoren for det pågældende projekt pr. mail.

Har du selv en ide til et projekt?

Hvis du selv har en ide til et bachelor- eller specialeprojekt, er du også velkommen til at tage kontakt til en medarbejder fra DST indenfor det område, du er interesseret i. For at finde den rigtige medarbejder kan du konsultere Danmarks Statistiks emnesider, der angiver hvilke medarbejdere, der er kontaktpersoner for et statistikområde.Projekter

Projekt 1: Erhvervsuddannelser

Projekttitel Erhvervsuddannelser
Projektbeskrivelse

Erhvervsuddannelserne er et uddannelsesområde, som der er stort fokus på. Danmarks Statistik ønsker derfor også at være med til at skabe øget viden om området, bl.a. ved at indgå i samarbejde med specialestuderende.

De præcise analysemuligheder inden for erhvervsuddannelsesområdet er mange, og et projekt inden for området kan derfor formes i den retning, som man som studerende ønsker det.

Mulige emner til undersøgelse kunne være:

  • Hvilken social baggrund har eleverne på erhvervsuddannelser?
  • Hvordan har eleverne på erhvervsuddannelser klaret sig i grundskolen?
  • Hvordan adskiller elever på erhvervsuddannelser sig fra elever på øvrige ungdomsuddannelser?
  • Hvor mange elever ender med at få job på deres praktiksted?
  • Er der specielle karakteristika ved de virksomheder, der tager mange elever i praktik?
  • I hvilke typer jobs ender erhvervsuddannede og hvad er deres indkomst?
  • Elever på produktionsskoler og erhvervsgrunduddannelsen, hvad kendetegner disse og hvad laver de efter denne uddannelse?

Dette er dog blot forslag og Danmarks Statistik er yderst lydhøre over for andre ideer.

Danmarks Statistik planlægger at udgive en publikation om erhvervsuddannelserne i den nærmeste fremtid. Derfor er vi også åbne for at indgå samarbejder om flere specialeprojekter om erhvervsuddannelsesområdet, der kan bidrage til indholdet i den kommende publikation.

Egnet til Et eller flere specialer. Kan gennemføres af en eller to studerende.
DST mentor Nikolaj Kær Larsen, Befolkning og Uddannelse, nkl@dst.dk, tlf. 39 17 32 59

Projekt 2: Økologiske høstudbytter

Projekttitel Økologiske høstudbytter
Projektbeskrivelse

På baggrund af eksisterende høsttælling, landbrugstælling og regnskabsstatistik for landbrug opstilles en model for at estimere økologiske høstudbytter, herunder hensyn til dyrkningsforhold.

Opgaven indeholder anbefalinger for den fremtidige statistik med sigte på bedre dækning af den økologiske høst gennem estimering ud fra nuværende data eller eventuel ændret stikprøvestrategi.

Egnet til Speciale eller bachelorprojekt. Kan gennemføres af en eller to studerende.
DST mentor Martin Lundø, mlu@dst.dk, tlf. 39 17 38 73

Projekt 3: Forecasts af inflationen i Danmark

Projekttitel Forecasts af inflationen i Danmark
Projektbeskrivelse

Den mest anvendte indikator for inflationen i Danmark er udviklingen i Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks. Forbrugerprisindekset opgøres på baggrund af ca. 25.000 priser, der indsamles månedligt fra ca. 1.800 butikker, virksomheder og institutioner over hele landet.

Forbrugerprisindekset anvendes af en lang række offentlige og private virksomheder og den interesserede offentlighed ved vurdering af den økonomiske udvikling. Indekset anvendes desuden til regulering (indeksering) af kontrakter, pensioner, lønninger og huslejer mv. Forbrugerprisindekset er således en væsentlig økonomisk indikator, hvorfor så præcise forecasts som muligt af den fremtidige prisudvikling har værdi. Dette projekt omfatter analyser af, hvorledes den fremtidige forbrugerprisudvikling kan forudsiges så præcist som muligt ved brug af relevante økonometriske og/eller økonomiske modeller.

Bl.a. Nationalbanken, Økonomi- og Indenrigsministeriet samt en række banker foretager løbende forecasts af forbrugerprisudviklingen. Disse forecasts foretages med udgangspunkt i bl.a. offentliggjorte indeks. Som en del af dette projekt vil det være muligt at inddrage de underliggende mikrodata (de enkelte prisobservationer) i arbejdet med at skønne den fremtidige prisudvikling for at undersøge, om dette øger præcisionen af de beregnede forecasts.

Som en del af projektet vil det også være naturligt at etablere samarbejde med en eller flere af de institutioner, der allerede foretager forecasts af forbrugerprisudviklingen.

Egnet til Speciale eller bachelorprojekt. Kan gennemføres af en eller to studerende.
DST mentor Martin Birger Larsen, Priser og forbrug, mbl@dst.dk, tlf. 39 17 34 59

Projekt 4: Opdeling af arbejdskraften i ADAM

Projekttitel Opdeling af arbejdskraften i ADAM
Projektbeskrivelse

ADAM har mange politikvariable, som gør det muligt at analysere mange forskellige forslag til økonomisk politik, men et projekt kan også kræve, at ADAM og/eller dens hjælpemodeller ændres og/eller udbygges. ADAM-gruppen kan fx bistå med en lang stiliseret fremskrivning, med regeringens egen fremskrivning og med sparring.

Der er kun én slags arbejdskraft i ADAM, og det er fx nærliggende at opdele arbejdskraften på uddannelseskategorier. Man kan fx re-estimere ADAMs faktorefterspørgsel og bruge modelberegninger til at illustrere betydningen af arbejdskraftens opdeling.

Egnet til Speciale. Kan gennemføres af en eller to studerende.
DST mentor Asger Olsen, ADAM, jao@dst.dk, tlf. 39 17 32 01

Projekt 5: Rationelle (modelkonsistente) forventninger i ADAM

Projekttitel Rationelle (modelkonsistente) forventninger i ADAM
Projektbeskrivelse

ADAM har mange politikvariable, som gør det muligt at analysere mange forskellige forslag til økonomisk politik, men et projekt kan også kræve, at ADAM og/eller dens hjælpemodeller ændres og/eller udbygges. ADAM-gruppen kan fx bistå med en lang stiliseret fremskrivning, med regeringens egen fremskrivning og med sparring.

I de senere år er der arbejdet med rationelle forventninger i ADAM. Med Taylor-algoritmen i Gekko er det muligt at inddrage leadede variable og dermed indlægge modelkonsistente forventninger. Der er mange muligheder for et projekt:

• Metastudie, hvor fundne forhold lægges ind i ADAM evt. med egen empirisk undersøgelse
• Empirisk studie, hvor rationalitet estimeres og indlægges i ADAM
Egnet til Speciale. Kan gennemføres af en eller to studerende.
DST mentor Asger Olsen, ADAM, jao@dst.dk, tlf. 39 17 32 01

Projekt 6: Konjunkturgab i ADAM

Projekttitel Konjunkturgab i ADAM
Projektbeskrivelse

ADAM har mange politikvariable, som gør det muligt at analysere mange forskellige forslag til økonomisk politik, men et projekt kan også kræve, at ADAM og/eller dens hjælpemodeller ændres og/eller udbygges. ADAM-gruppen kan fx bistå med en lang stiliseret fremskrivning, med regeringens egen fremskrivning og med sparring.

Konjunkturgabet, også kaldet outputgabet, bruges til at vurdere konjunktursituationen og kravene til den økonomiske politik. Man kan med udgangspunkt i ADAM’s databank prøve at konstruere en tidsserie for konjunkturgabet, og man kan beskrive konjunkturgabets reaktion ved beregninger på ADAM.

• Strukturel beskæftigelse i ADAM
• Beskæftigelses- og produktionsgab i ADAM
• Kapitaludnyttelse- og produktionsgab i ADAM

Kapacitetsudnyttelse – evt. også til brug af bedre fremskrivning af trenderne i faktorblokken

Egnet til Speciale. Kan gennemføres af en eller to studerende.
DST mentor Asger Olsen, ADAM, jao@dst.dk, tlf. 39 17 32 01

Samarbejde mellem Danmarks Statistik og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Danmarks Statistik har desuden et samarbejde om bachelor- og specialeprojekter med Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO). Du kan finde IFROs idebank over bachelor- og specialeprojekter her.

Ansvarlig for siden

Laust Hvas Mortensen