Gå til sidens indhold

Øvrige arbejds­omkostning­er

Her kan I indberette oplysninger til statistikken

Indberet via virk.dk

Start indberetning

Virksomheder bruger typisk ca. 1 time på denne indberetning.

Hvad bliver jeres indberetning brugt til?

Her indberetter private virksomheder de lovpligtige, aftalebestemte og frivillige omkostninger, der ikke har karakter af løn. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse arbejdsomkostninger på årlig basis og for at kunne udarbejde Lønstatistik til Eurostat. Statistikken bruges af nationale og internationale organisationer, ministerier, kommuner og regioner samt private virksomheder og enkeltpersoner. Se "Nyt fra statistikken" nederst på siden.

Mere om indberetningen:

Hvornår er der frist for indberetning?

Fristen for indberetning er 14. maj 2024.

Anmod om længere frist.

Hvilke oplysninger skal I indberette? (oversigt over spørgsmål/kladde)

Her kan I hente en oversigt over alle spørgsmål i undersøgelsen som kladde eller som forberedelse til jeres indberetning.
OBS: Kladden kan indeholde spørgsmål, der ikke vises til alle virksomheder i den digitale indberetningsløsning.

Se alle spørgsmål samt vejledning: Øvrige arbejdsomkostninger (PDF - kladde).

Typisk tidsforbrug pr. indberetning er ca. 1 time

Læs mere om tidsforbrug.

Hvordan kan I indberette? (vejledning m.m.)

Indberet digitalt med MitID Erhverv. Ejere af enkeltmandsvirksomheder kan også indberette med deres private MitID til erhverv.

Vælg START INDBERETNING øverst på denne side, og indberet med MitID Erhverv.

  • Når I er logget ind, kan I indberette til flere statistikker og for flere perioder.
  • Hvis indberetningen afbrydes, kan I gemme en kladde.
  • I kan genåbne og rette indsendte indberetninger med MitID Erhverv.

Vejledning

Se vejledning på indberetningsskemaet.

Se alle spørgsmål samt vejledning: Øvrige arbejdsomkostninger (PDF - kladde).
Hvem skal indberette – og hvorfor?

Indberetningen er lovpligtig

EU-lovgivning forpligter Danmark til at producere en række statistikker om erhvervslivet.

Lov om Danmarks Statistik §§ 8-12a forpligter virksomheder til at indberette oplysninger til statistik.

Antal virksomheder med indberetningspligt til denne statistik

Danmarks Statistik anmoder hvert år ca. 3.600 virksomheder om en lovpligtig indberetning til denne statistik.

Hvordan udvælges virksomheder?

Alle virksomheder med mere end 100 fuldtidsansatte (årsværk) deltager altid i denne undersøgelse. Der udvælges en repræsentativ stikprøve blandt virksomheder med 10-99 fuldtidsansatte. Disse virksomheder deltager i en årrække, hvorefter de skiftes ud – hvis de kan erstattes af andre virksomheder i samme størrelsesgruppe og branche.

Læs mere om dataindsamling fra virksomheder.

Hvor lang tid tager det typisk at indberette?

Typisk tidsforbrug pr. indberetning er ca. 1 time

Virksomheder kan frivilligt oplyse deres tidsforbrug i indberetningsløsningen. Virksomheder bruger typisk ca. 1 time på denne indberetning – inklusiv adgang, fremskaffelse af oplysninger, indtastning og eventuel support. Med udgangspunkt i det typiske tidsforbrug pr. indberetning er det samlede tidsforbrug for erhvervslivet opgjort til 3.456 timer pr. år.

Hjælp til indberetning
Brug for hjælp?

Vores supportteam kan svare jer via e-mail eller ringe jer op.

Support til indberetning.

Længere frist?

I kan anmode om længere frist via vores supportformular.

Anmod om længere frist.

Seneste "Nyt fra statistikken"

Aldersgruppen 50-54 år tjente mest i 2022

29. november 2023

Aldersgruppen 50-54 år tjente mest i 2022

Gennemsnitstimelønnen på det danske arbejdsmarked var 293 kr. i 2022. Lønnen stiger med alderen og topper i aldersgruppen 50-54 år med en gennemsnitlig timeløn på 324 kr., hvorefter den falder.

Tabeller i Statistikbanken om 'Løn'


Emneside: Virksomheders arbejdsomkostninger.

Statistikdokumentation: Arbejdsomkostninger for virksomheder og organisationer.

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist