Gå til sidens indhold

Udenrigs­handel med økologiske varer

Her kan I indberette oplysninger til statistikken

Indberet via IDEP

Start indberetning

Her kan I uploade jeres indberetning. Læs mere under:
Hvordan kan I indberette?

BEMÆRK:

Regneark til indberetning er sendt til virksomhedens digitale postkasse.
Læs mere under:
Hvordan kan I indberette?

Bemærk, at der er kommet nyt indberetningssystem. Upload af regneark sker nu via indberetningssystemet IDEP. Tidligere har det været muligt at udfylde en online-blanket eller benytte den gamle uploadløsning. Læs mere under: Hvordan kan I indberette?

Hvad bliver jeres indberetning brugt til?

Her indberetter virksomheder, der har haft udenrigshandel med fødevarer, drikkevarer eller foder, der kan være økologisk. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse omfang og udvikling i udenrigshandel med økologiske varer fordelt på vare- og landegrupper. Statistikken bruges af EU, ministerier og andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer og medier. Se "Nyt fra statistikken" nederst på siden.

Mere om indberetningen:

Frister for indberetning

Indberetningsfristen er 29. maj 2024.

Anmod om længere frist.

Hvilke oplysninger skal I indberette?

Regneark til indberetning er sendt til virksomheden via Digital Post

Virksomheder indberetter andel af økologiske varer i den samlede varehandel med udlandet - fordelt på varekoder, partnerland, import og eksport. Virksomhedernes samlede varehandel er opgjort ud fra toldpapirer fra SKAT eller indberetning af Intrastat til Danmarks Statistik.

Virksomheder, der skal indberette, har fået tilsendt et regneark via Digital Post. Regnearket er præudfyldt med anslåede oplysninger om varer, som I har importeret eller eksporteret i referenceåret, og som kan være økologiske.

For hver varepost i regnearket skal I angive økologisk andel i mængde og værdi, ekskl. moms. I skal også angive, hvis ingen af de eksporterede eller importerede varer var økologiske. 

Hvis I ikke har modtaget et regneark via Digital Post: Kontakt os via vores supportformular.

Mere end ét brev

Virksomheder med både import og eksport, eller hvor handlen er fordelt på flere SE-numre, skal indberette disse hver for sig og vil derfor modtage mere end ét brev i Digital Post.

Hvordan kan I indberette?

Indberet digitalt med MitID Erhverv. Ejere af enkeltmandsvirksomheder kan også indberette med deres private MitID til erhverv.

Hent regneark sendt til virksomhedens digitale postkasse, udfyld oplysninger om økologisk udenrigshandel med varer, og gem filen på din PC eller tablet. Regnearkene indsendes via indberetningsystemet IDEP.

OBS: Kun det originale regneark fra Danmarks Statistik kan udfyldes og uploades. Der kan ikke ændres i regnearkets struktur og format.

Vælg START INDBERETNING øverst på siden, og indberet med MitID Erhverv.

 • Vælg [+] Dan en indberetning.
 • Vælg indberetning: Udenrigshandel med økologiske varer.
 • Vælg indberetningstype: Dataimport fra fil.
 • Vælg: Seneste statistiske periode (foregående kalender år).
 • Klik på Fortsæt.
 • Klik på Gennemse, og find filen på din PC eller tablet - dernæst Upload.
 • Klik på Fortsæt.
 • Er data korrekt, klik Kan godkendes i kolonnen "Status".
 • Klik på Gå til indberetningslisten.
 • Klik på Godkend og fortsæt og Send indberetning.

Ved fejl/advarsel rettes data ved at klikke på Advarsel/fejl dernæst indberetningsnummeret. Herefter kan posterne rettes og gemmes. Indberetningen kan nu godkendes og indsendes. Hvis man kun har ét skema, er man færdig nu og modtager en kvittering via mail, via MitID eller den mailadresse, der er opgivet i IDEP.

Hvis man har modtaget flere skemaer

 • Klik på Mangler i kolonnen "Status", hvis du skal indberette for flere varestrømme eller SE-numre. 
 • Herefter rettes/godkendes som beskrevet ovenfor. 
 • Klik på Send indberetning, når alle filer er godkendt.
 • Bekræft: Godkend. Danmarks Statistik har først modtaget jeres indberetning, når det er flueben i Indberetning godkendt i kolonnen "Status".

Når man har uploadet og indberettet alle aktuelle skemaer på statistikken, modtager man en kvittering via mail til den mailadresse, der er tilknyttet dit MitID, eller den mailadresse, der er opgivet i IDEP.

Vejledning til indberetning af Udenrigshandel med økologiske varer (PDF).
Supplerende oplysninger - varekoder (Excel).
Supplerende oplysninger - landekoder (Excel).

BEMÆRK: Virksomheder, der skal indberette, har fået tilsendt et regneark via Digital Post. Regnearket er præudfyldt med anslåede oplysninger om varer, som I har importeret eller eksporteret i referenceåret, og som kan være økologiske.

For hver varepost i regnearket skal I angive økologisk andel i mængde og værdi, ekskl. moms. I skal også angive, hvis ingen af de eksporterede eller importerede varer var økologiske.

Hvis I ikke har modtaget et regneark via Digital Post: Kontakt os via vores supportformular.

Hvorfor skal I indberette?

Indberetningen er lovpligtig

EU-lovgivning forpligter Danmark til at producere en række statistikker om erhvervslivet.

Lov om Danmarks Statistik §§ 8-12a forpligter virksomheder til at indberette oplysninger til statistik.

Antal virksomheder med indberetningspligt til denne statistik

Danmarks Statistik anmoder hvert år ca. 1200 virksomheder til en lovpligtig indberetning.

Hvordan udvælges virksomheder?

Virksomheder kan udtages til denne indberetning hvis de 1) har autorisation til at handle med økologiske varer og 2) ifølge toldpapirer fra SKAT eller indberetning af Intrastat til Danmarks Statistik, har haft udenrigshandel med fødevarer, drikkevarer eller foder til animalsk produktion, der kan være økologisk. Virksomheder udtages ikke, hvis den samlede værdi af deres udenrigshandel med fødevarer, drikkevarer og foder i referenceåret er under 0,5 mio. kr.

Læs mere om dataindsamling fra virksomheder.

Hjælp til indberetning
Brug for hjælp?

Vores supportteam kan svare jer via e-mail eller ringe jer op.

Support til indberetning.

Længere frist?

I kan anmode om længere frist via vores supportformular.

Anmod om længere frist.

Seneste "Nyt fra statistikken"

Lille stigning i udenrigshandel med økologi

14. december 2023

Lille stigning i udenrigshandel med økologi

Eksporten af økologiske varer steg 3 pct. fra 3,3 mia. kr. i 2021 til 3,4 mia. kr. i 2022. Importen steg tilsvarende 3 pct. fra 5,0 mia. kr. til 5,2 mia. kr. Både eksport og import lå dermed lidt højere end forrige år.

Tabeller i Statistikbanken om 'Import og eksport af økologiske fødevarer'


Emneside: Udenrigshandel med økologiske varer.

Statistikdokumentation: Udenrigshandel med økologiske varer.

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist