Gå til sidens indhold

Vejledning til indberetningsmåder

I kan indberette til Lønstatistik på tre forskellige måder:

 1. Indberetning via et eksternt lønbureau.
 2. Indberetning i IDEP - via udtræk og upload af data fra et internt lønsystem (indkøbt eller selvudviklet).
 3. Indberetning i IDEP - via upload af standard regneark eller manuel indtastning (hvis I ikke benytter bureau eller lønsystem).

Indberetning via arbejdsgiverforening eller Økonomistyrelsen/KRL

Hvis virksomheden er medlem af en af nedenstående arbejdsgiverforeninger eller Økonomistyrelsen/KRL, kan der indberettes direkte til:

 • Dansk Arbejdsgiverforening (DA)
 • Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA)
 • Danmarks Apotekerforening
 • Økonomistyrelsen/KRL.

Indberetter virksomheden Lønstatistik via en arbejdsgiverforening eller Økonomistyrelsen/KRL, skal der derfor ikke indberettes direkte til Danmarks Statistik.

Læs mere nedenfor om de forskellige indberetningsmåder, og om hvordan I forbereder indberetningen, så den foregår så let som muligt.

Indberetning via et eksternt lønbureau

Virksomheder, der anvender et eksternt lønbureau (lønservicebureau), fx DanLøn, Visma DataLøn eller ProLøn, kan i mange tilfælde få indberetningen foretaget automatisk via lønbureauet.

OBS, at indberetning til Danmarks Statistik ikke er dækket af alle serviceaftaler.

Før jeres lønbureau kan indberette på jeres vegne, skal I sikre følgende:

 • Jeres lønbureau skal oplyses om, at jeres virksomhed skal tilmeldes automatisk indberetning til Lønstatistik. Processen varierer og kan fx være:
  • Log på jeres system og sæt markering ved Danmarks Statistik som indberetningsmodtager.
  • Eller kontakt jeres lønbureau og oplys dem om, at I skal indberette til Lønstatistik, så vil de åbne jeres statistikmodul
 • Kontakt altid jeres lønbureau, hvis I skal indberette til den kvartalsvise lønstatistik.
 • Læs vejledning til Lønstatistik nedenfor.
 • Da nogle lønbureauer opsamler oplysningerne løbende, er det vigtigt, at I opdaterer lønsystemet inden indberetningsperiodens start og løbende ved nye medarbejdere eller stillingsskift.
 • OBS: Hvis I ikke klargør systemet fra start og opdaterer oplysninger løbende, skal I indtaste data manuelt.
 • OBS: Oplys os om skift til nyt lønbureau eller ny indberetningsmåde i løbet af en indberetningsperiode.

Bemærkat ovenstående er en generel beskrivelse af de nødvendige trin, men proceduren kan variere afhængig af lønbureauet. I bedes derfor kontakte jeres udbyder, hvis I har spørgsmål.

Vejledninger

Hjælp til DISCO-08 koder

Vælg eller skift indberetningsmåde

Vores vejledning til jer afhænger af jeres valgte indberetningsmåde. Udfyld og indsend formularen her: Vælg eller skift indberetningsmåde, HVIS jeres virksomhed:

 • skal indberette Lønstatistik for første gang - og I ikke tidligere har valgt indberetningsmåde.
 • skifter indberetningsmåde, lønbureau eller lønsystem, i løbet af indberetningsperioden.
Indberetning i IDEP - via udtræk og upload af data fra et internt lønsystem (indkøbt eller selvudviklet)

Virksomheder, der anvender et internt lønsystem (indkøbt eller selvudviklet), vil i mange tilfælde kunne udtrække de nødvendige oplysninger fra systemet og uploade dem via indberetningens startside.

OBS: Man skal have MitID Erhverv og en særlig Virk-rettighed til at indberette lønoplysninger til Danmarks Statistik for at kunne indberette Løn via IDEP. Læs mere om rettigheden nedenfor.

Generelt bedes I sikre følgende:

 • Læs "Vejledning - Lønstatistik" nedenfor.
 • Opdatér jeres lønsystem med oplysninger, jf. seneste vejledning til Lønstatistik, da der kan være ændringer fra år til år.
 • Før I kan indberette lønstatistik via udtræk fra jeres lønsystem, skal I sørge for at opdatere systemet med personoplysninger på medarbejderkortet og sikre jer, at de forskellige lønarter, der benyttes og opsamles til lønstatistikken, følger standarder og formater i "Vejledning Lønstatistik".
 • Da nogle lønsystemer opsamler oplysningerne løbende, er det vigtigt, at I opdaterer lønsystemet inden indberetningsperiodens start og løbende i forhold til nye medarbejdere og stillingsskifte.
 • Når det er tid til indberetning, kan I trække en fil fra jeres lønsystem (Excel eller ESI-fil), sikre at den overholder indberetningens formatkrav og uploade den på indberetningens startside.
 • OBS: Hvis I ikke opdaterer fra start og løbende, skal I indtaste data manuelt.
 • OBS: Oplys os om skift til nyt bureau eller ny indberetningsmåde i løbet af en indberetningsperiode.

Bemærk, at ovenstående er en generel beskrivelse af de nødvendige trin, men proceduren kan variere afhængig af lønsystemet.

Find mere vejledning til Lønstatistik og IDEP nedenfor.

Vejledninger

Hjælp til DISCO-08 koder

Hvor skal I indsende data?

Vi kontakter jer, når det er tid til at indsende data, men husk at opsamle data løbende for hele året. Læs eventuelt mere på oplysningssiden for Lønstatistik.

Om rettigheder til indberetning via IDEP

Du skal bruge MitID Erhverv samt en særlig Virk-rettighed til at indberette lønoplysninger til Danmarks Statistik for at kunne indberette via IDEP.

Hvis du ikke kan se Lønstatistik i IDEP, skal du anmode om Virk-rettigheden via den lokale Virk-administrator i din virksomhed.

Vi anbefaler, at medarbejdere, der skal indberette Løn, får tildelt den særlige virk-rettighed i god tid før indberetningsfristen:

Skal du indberette Løn via IDEP?

Hvordan anmoder du om Virk-rettigheden? - (PDF).

Er du Virk-administrator?

Hvordan tildeler du Virk-rettigheden? - (PDF).

Tredjepartsindberetning via IDEP

Indberetter du på vegne af andre virksomheder (tredjepartsindberetning), skal du tildeles rettigheder til at indberette lønstatistik på virk.dk for den virksomhed, du arbejder i.

Tredjepartsindberetning via IDEP - (PDF).

Vælg eller skift indberetningsmåde

Vores vejledning til jer afhænger af jeres valgte indberetningsmåde. Udfyld og indsend formularen her: Vælg eller skift indberetningsmåde, HVIS jeres virksomhed:

 • skal indberette Lønstatistik for første gang - og I ikke tidligere har valgt indberetningsmåde.
 • skifter indberetningsmåde, lønbureau eller lønsystem, i løbet af indberetningsperioden.
Indberetning i IDEP – via upload af standard regneark eller manuel indtastning

Hvis jeres virksomhed ikke benytter et lønbureau eller lønsystem, skal I indberette de nødvendige oplysninger manuelt via indberetningsløsningen IDEP. Læs mere om valg af indberetningsmåde nedenfor.

OBS: Man skal have MitID Erhverv og en særlig Virk-rettighed til at indberette lønoplysninger til Danmarks Statistik for at kunne indberette Løn via IDEP. Læs mere om rettigheden nedenfor.

I kan indberette Løn via IDEP på to måder:

1) Udfyld og upload standard regneark i IDEP 

 1. Første gang I indberetter til Lønstatistik skal I hente et standard regneark under ”Vejledninger” nedenfor.
 2. Hvis I tidligere har indberettet til Lønstatistik, sender vi et præudfyldt regneark til jeres virksomhed via Digital Post, når det er tid til at indberette. Regnearket indeholder oplysninger om medarbejdere, som I tidligere har indberettet, så de ikke skal indtastes igen.
 1. Udfyld regnearket (A eller B) og gem det på din PC.
 2. Vælg START INDBERETNING øverst på indberetningens startside.
 3. Log på med MitID Erhverv (HUSK, at du også skal have den særlige Virk-rettighed).
 4. Vælg: [+] Dan en indberetning
 5. Vælg indberetning: Løn.
 6. Vælg indberetningstype: Dataimport fra fil
 7. Vælg importformat: Løn i EXCEL-format.
 8. Vælg regnearket på din PC og vælg Upload.
 9. Bekræft/vælg statistisk periode.
 10. Din fil valideres.
 11. Hvis status er Kan godkendes – vælg: Kan godkendes.
 12. Vælg: Gå til indberetningslisten.
 13. Vælg: Godkend og fortsæt.
 14. Vælg: Send indberetningen.

Find mere vejledning til Lønstatistik, IDEP, standard regneark m.m. nedenfor.

2) Indtast oplysninger manuelt i IDEP

 1. Vælg START INDBERETNING øverst på indberetningens startside.
 2. log på med MitID Erhverv (HUSK at du også skal have den særlige  Virk-rettighed)
 3. Vælg: [+] Dan en indberetning
 4. Vælg indberetning: Løn.
 5. Vælg indberetningstype: Manuel indtastning.
 6. Vælg periode.
 7. Vælg: Opret,og indtast oplysninger for hver enkelte medarbejder.
 8. Vælg: Gem og videre til poster.
 9. Vælg: Send indberetningen.

Find mere vejledning til Lønstatistik og IDEP nedenfor.

Vejledninger, regneark m.m.

Hjælp til DISCO-08 koder

Om rettigheder til indberetning via IDEP

Du skal bruge MitID Erhverv samt en særlig Virk-rettighed til at indberette lønoplysninger til Danmarks Statistik for at kunne indberette via IDEP.

Hvis du ikke kan se Lønstatistik i IDEP, skal du anmode om Virk-rettigheden via den lokale Virk-administrator i din virksomhed.

Vi anbefaler, at medarbejdere, der skal indberette Løn, får tildelt den særlige virk-rettighed i god tid før indberetningsfristen:

Skal du indberette Løn via IDEP?

Hvordan anmoder du om Virk-rettigheden? - (PDF).

Er du Virk-administrator?

Hvordan tildeler du Virk-rettigheden? - (PDF).

Tredjepartsindberetning via IDEP

Indberetter du på vegne af andre virksomheder (tredjepartsindberetning), skal du tildeles rettigheder til at indberette lønstatistik på virk.dk for den virksomhed, du arbejder i.

Tredjepartsindberetning via IDEP - (PDF).

Vælg eller skift indberetningsmåde

Vores vejledning til jer afhænger af jeres valgte indberetningsmåde. Udfyld og indsend formularen her: Vælg eller skift indberetningsmåde, HVIS jeres virksomhed:

 • skal indberette Lønstatistik for første gang - og I ikke tidligere har valgt indberetningsmåde.
 • skifter indberetningsmåde, lønbureau eller lønsystem, i løbet af indberetningsperioden.
Hjælp til indberetning
Brug for hjælp?

Vores supportteam kan svare jer via e-mail eller ringe jer op.

Support til indberetning.

Længere frist?

I kan anmode om længere frist via vores supportformular.

Anmod om længere frist for: