Gå til sidens indhold

Konjunktur­barometer for detailhandel

Her kan I indberette oplysninger til statistikken

Indberet via virk.dk

Start indberetning

Læs mere under:
Hvordan kan I indberette?

NemAdgang uden MitID

Indberet uden MitID

Læs mere under:
Hvordan kan I indberette?

Hvad bliver jeres indberetning brugt til?

Her indberetter detailhandelsvirksomheder deres forventninger til omsætning, beskæftigelse, ordrebeholdning m.m. Dataindsamlingen omfatter virksomheder inden for handel med fødevarer, drikkevarer og tobaksvarer, bilhandel (inkl. engros), bilværksteder, tankstationer og anden detailhandel. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse aktuelle tendenser og udvikling i omsætning, beskæftigelse, ordrebeholdning, salgspriser og lagerbeholdning hos leverandører i detailhandlens branchegrupper. Undersøgelsen giver et aktuelt billede af faktiske forhold og forventninger inden for dansk detailhandel og bakkes op af Dansk Erhverv. Statistikken bruges af brancheorganisationer, banker, politiske beslutningstagere, offentlige myndigheder, internationale organisationer, private virksomheder og nyhedsmedier. Se "Nyt fra konjunkturstatistikkerne" nederst på siden.

Mere om indberetningen:

Frister for indberetning
Periode Frist
1. måned 2024 12. januar 2024
2. måned 2024 9. februar 2024
3. måned 2024 8. marts 2024
4. måned 2024 12. april 2024
5. måned 2024 10. maj 2024
6. måned 2024 7. juni 2024
7. måned 2024 12. juli 2024
8. måned 2024 9. august 2024
9. måned 2024 13. september 2024
10. måned 2024 11. oktober 2024
11. måned 2024 8. november 2024
12. måned 2024 13. december 2024

Anmod om længere frist.

Hvilke oplysninger skal I indberette?

Her kan I hente en oversigt over alle spørgsmål i undersøgelsen som kladde eller som forberedelse til jeres indberetning.

Se alle spørgsmål: Konjunkturbarometer for detailhandel (PDF - kladde).

Se vejledning på indberetningsskemaet eller kladden.

I besvarelsen bedes I se bort fra normale sæsonbestemte udsving. Hvis virksomheden har store sæsonudsving, kan det dog være svært at bedømme udviklingen over en tre-måneders-periode. Her kan man i stedet sammenligne med samme periode året før.

Hvordan kan I indberette?

Indberet digitalt via PC, tablet eller smartphone med MitID Erhverv. Ejere af enkeltmandsvirksomheder kan også indberette med deres private MitID til erhverv.

Vælg START INDBERETNING øverst på siden, og indberet med MitID Erhverv

  • Når I er logget ind, kan I indberette til flere statistikker og for flere perioder.
  • Hvis indberetningen afbrydes, kan I gemme en kladde.
  • I kan genåbne og rette indsendte indberetninger med MitID Erhverv.

Vælg INDBERET UDEN MITID øverst på siden, og gå direkte til indberetning uden MitID.

  • NemAdgang åbner blanketten for den seneste måned.
  • Tast virksomhedens CVR-nr., og det journalnr., som står i anmodningen om indberetning.
  • I kan også starte indberetning via det direkte link i anmodningen.

Bemærk: Ved adgang uden MitID, bør I udfylde og indsende data i én arbejdsgang, da data ikke gemmes, hvis I afbryder, før I indsender. Det er desuden ikke muligt at genåbne eller rette efter indsendelse. Endvidere kan der kun indberettes for indeværende periode, og ikke for tidligere indberetninger I mangler.

Hvorfor skal I indberette?

Konjunkturbarometrene er frivillige tendensundersøgelser, der giver et hurtigt og aktuelt billede af faktiske forhold og forventninger inden for sektorerne. Undersøgelsen er en del af konjunkturbarometre for erhvervsgrupperne bygge og anlæg, industri, serviceerhverv og detailhandel. De fire barometre er økonomiske indikatorer, der gør det muligt at vurdere den aktuelle konjunktursituation. Undersøgelsen er månedlig og udarbejdes i overensstemmelse med tilsvarende undersøgelser i de øvrige EU-medlemslande.

Antal virksomheder udvalgt til denne statistik

Danmarks Statistik anmoder hvert år ca. 1.400 virksomheder om månedlig indberetning.

Hvordan udvælges virksomheder?

Stikprøven til konjunkturbarometret for detailhandel udtrækkes tilfældigt via Erhvervsstatistisk register efter branchegrupper fordelt i størrelsesgrupper 5-9, 10-24 samt 25 eller flere ansatte, det vil sige beskæftigede fuldtidsårsværk.

Læs mere om dataindsamling fra virksomheder.

Hjælp til indberetning
Brug for hjælp?

Vores supportteam kan svare jer via e-mail eller ringe jer op.

Support til indberetning.

Længere frist?

Det er ikke muligt at anmode om længere frist til denne undersøgelse.


Seneste "Nyt fra statistikken"

Virksomhederne forventer stigende beskæftigelse

24. maj 2024

Virksomhederne forventer stigende beskæftigelse

Beskæftigelsen i Danmark er på et rekordhøjt niveau, og når virksomhederne skal vurdere udviklingen de kommende tre måneder, er der fortsat et flertal, som forventer yderligere stigning.

Tabeller i Statistikbanken om 'Industriens konjunkturbarometer'


Emneside: Konjunkturbarometer for detailhandel.

Statistikdokumentation: Konjunkturbarometer for detailhandel.

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist