Gå til sidens indhold

Hugst og skovarealer

Her kan I indberette oplysninger til statistikken

Indberet via virk.dk

Start indberetning

Virksomheder bruger typisk ca. 15 minutter på denne indberetning.

Hvad bliver jeres indberetning brugt til?

Her indberetter skovbedrifter deres hugst og arealer med skov. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse udviklingen i skovarealer og opgøre hugsten i Danmark i både mængder og værdi. Statistikken bruges blandt andet af skovbruget, træindustrien, Naturstyrelsen, Fødevareministeriet og EU. Se "Nyt fra statistikken" nederst på siden.

Mere om indberetningen:

Hvornår er der frist for indberetning?

Fristen for indberetning er 22. maj 2024.

Anmod om længere frist.

Hvilke oplysninger skal I indberette? (oversigt over spørgsmål/kladde)

Her kan I hente en oversigt over alle spørgsmål i undersøgelsen som kladde eller som forberedelse til jeres indberetning.
OBS: Kladden kan indeholde spørgsmål, der ikke vises til alle virksomheder i den digitale indberetningsløsning.

Se alle spørgsmål: Hugst og skovarealer (PDF - kladde).

Typisk tidsforbrug pr. indberetning er ca. 15 minutter

Læs mere om tidsforbrug.

Hvordan kan I indberette? (vejledning m.m.)

Indberet digitalt med MitID Erhverv. Ejere af enkeltmandsvirksomheder kan også indberette med deres private MitID til erhverv.

Vælg START INDBERETNING øverst på denne side, og indberet med MitID Erhverv.

  • Når I er logget ind, kan I indberette til flere statistikker og for flere perioder.
  • Hvis indberetningen afbrydes, kan I gemme en kladde.
  • I kan genåbne og rette indsendte indberetninger med MitID Erhverv.

Vejledning til indberetning af Hugst og skovarealer (PDF).

Erhvervsfuldmagtsaftale

Med en erhvervsfuldmagtsaftale kan ansvaret for indberetningen overdrages en anden virksomhed, fx en revisor eller administrator.

Find hjælp til erhvervsfuldmagter (indberetning via tredjepart).

Skoven bortforpagtet eller ny ejer?

Vejledning: Hvis skoven er bortforpagtet eller har fået ny ejer (PDF).

Hvem skal indberette – og hvorfor?

Indberetningen er lovpligtig

EU-lovgivning forpligter Danmark til at producere en række statistikker om erhvervslivet.

Lov om Danmarks Statistik §§ 8-12a forpligter virksomheder til at indberette oplysninger til statistik.

Antal virksomheder med indberetningspligt til denne statistik

Danmarks Statistik anmoder hvert år ca. 2.400 virksomheder om en lovpligtig indberetning til denne statistik.

Hvordan udvælges virksomheder?

Alle bedrifter med et skovareal på mindst 50 ha deltager i undersøgelsen, mens der udtages en stikprøve blandt bedrifter med et skovareal på under 50 ha. Der udvælges skovbedrifter i alle Danmarks fem regioner.

Læs mere om dataindsamling fra virksomheder.

Hvor lang tid tager det typisk at indberette?

Typisk tidsforbrug pr. indberetning er ca. 15 minutter

Virksomheder kan frivilligt oplyse deres tidsforbrug i indberetningsløsningen. Virksomheder bruger typisk ca. 15 minutter på denne indberetning – inklusiv adgang, fremskaffelse af oplysninger, indtastning og eventuel support. Med udgangspunkt i det typiske tidsforbrug pr. indberetning er det samlede tidsforbrug for erhvervslivet opgjort til 631 timer pr. år.

Hugst-og-skovarealer-21-02-2024

Hjælp til indberetning
Brug for hjælp?

Vores supportteam kan svare jer via e-mail eller ringe jer op.

Support til indberetning.

Længere frist?

I kan anmode om længere frist via vores supportformular.

Anmod om længere frist.

Seneste "Nyt fra statistikken"

Staten øger sin andel af hugsten af træ

20. december 2023

Staten øger sin andel af hugsten af træ

Hugsten af træ i de danske skove er i 2022 steget markant, denne gang med 12 pct. sammenlignet med 2021. Også i 2021 steg hugsten kraftigt, se Nyt fra Danmarks Statistik 2022:385.

Tabeller i Statistikbanken om 'Skovbrug'


Emneside: Skovbrug.

Statistikdokumentation: Hugsten i skove og plantager.

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist