Gå til sidens indhold

Høsten af korn, raps og bælgsæd

Vær opmærksom på, at login med NemID pr. 30. juni 2023 er ophørt. Fremover skal virksomheder anvende MitID Erhverv til at logge på offentlige tjenester. Hjælp til MitID.

Her kan I indberette oplysninger til statistikken

Indberet via virk.dk

Start indberetning

Virksomheder bruger typisk ca. 10 minutter på denne indberetning.

Hvad bliver jeres indberetning brugt til?

Her indberetter landmænd oplysninger om dyrkede arealer, høstudbytte, vandprocenter og halmanvendelse for korn, raps og bælgsæd. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse udviklingen i den danske høst af korn, raps og bælgsæd. Statistikken bruges af landbruget, forskere, til EU’s opgørelser over arealanvendelse, til udregning af BNP samt til energi- og foderregnskaber. Se "Nyt fra statistikken" nederst på siden

Mere om indberetningen:

Frister for indberetning

Fristen for indberetning er 2. oktober 2023.

Bemærk: Dyrkes der majs til modenhed på bedriften er indberetningsfristen for alle afgrøder 17. november 2023.

Anmod om længere frist.

Hvilke oplysninger skal I indberette?

Her kan I hente en oversigt over alle spørgsmål i undersøgelsen som kladde eller som forberedelse til jeres indberetning.
OBS: Kladden kan indeholde spørgsmål, der ikke vises til alle virksomheder i den digitale indberetningsløsning.

Se alle spørgsmål: Høsten af korn, raps og bælgsæd (PDF - kladde).

Typisk tidsforbrug pr. indberetning er ca. 10 minutter

Virksomheder kan frivilligt oplyse deres tidsforbrug i indberetningsløsningen. Virksomheder bruger typisk ca. 10 minutter på denne indberetning – inklusiv adgang, fremskaffelse af oplysninger, indtastning og eventuel support.

Hoesten-af-korn-raps-og-baelgsaed

Hvordan kan I indberette?

Start indberetning

Indberet digitalt med MitID Erhverv. Ejere af enkeltmandsvirksomheder kan også indberette med deres private MitID til erhverv.

Vælg START INDBERETNING øverst på siden, og indberet med MitID Erhverv.

  • Når I er logget ind, kan I indberette til flere statistikker og for flere perioder.
  • Hvis indberetningen afbrydes, kan I gemme en kladde.
  • I kan genåbne og rette indsendte indberetninger med MitID Erhverv.

Vejledning til indberetning: Høsten af korn raps og bælgsæd (PDF).

Hvorfor skal I indberette?

Indberetningen er lovpligtig

EU-lovgivning forpligter Danmark til at producere en række statistikker om erhvervslivet.

Lov om Danmarks Statistik §§ 8-12a forpligter virksomheder til at indberette oplysninger til statistik.

Antal virksomheder med indberetningspligt til denne statistik

Danmarks Statistik anmoder hvert år ca. 2800 bedrifter om en lovpligtig indberetning.

Hvordan udvælges virksomheder?

Indberetterne er udvalgt ud fra selvoplyste arealer i støtteansøgninger til Landbrugsstyrelsen samt ud fra oplysninger i landbrugs- og gartneritællingerne.
 

Læs mere om dataindsamling fra virksomheder.

Hjælp til indberetning
Brug for hjælp?

Vores supportteam kan svare jer via e-mail eller ringe jer op.

Support til indberetning.

Længere frist?

I kan anmode om længere frist via vores supportformular.

Anmod om længere frist.

Seneste "Nyt fra statistikken"

Historisk høje udbytter i høsten

24. november 2022

Historisk høje udbytter i høsten

Høsten af korn i 2022 vendte tilbage til niveauet i 2019 og 2020. Den samlede kornproduktion blev 9,6 mio. tons mod 8,7 mio. tons i 2021 og lå desuden 4 pct. højere end normalhøsten på 9,2 mio. tons.

Tabeller i Statistikbanken om 'Vegetabilsk produktion'


Emneside: Vegetabilsk produktion. 

Statistikdokumentation: Høsten af korn, raps og bælgsæd.

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist