Gå til sidens indhold

Handicap og udsatte (voksne)

Indberetning via Danmarks Statistiks web-dialog:

Start indberetning

Indberetningsfrist

Løbende indberetning senest den 14. i efterfølgende måned.
Data for perioden: 1. kvartal 2015 til og med 4. kvartal 2021 skal være indberettet 11. februar 2022.

Årshjul handicap 2020 - Grafik

Databekendtgørelse

Bekendtgørelsen om dataindberetninger på socialområdet samler alle regler og krav til kommunernes indberetning af data på det sociale område til Social- og Ældreministeriet.

Bekendtgørelsen opdateres hvert halve år, pr. 1. januar og pr. 1. juli, således at kravene til kommunernes indberetning af data på socialområdet er angivet korrekt og opdateret med nyeste lovgivning. Følg links til retsinformation her:

Gældende bekendtgørelse

Varslet bekendtgørelse

I bekendtgørelsen har Social- og Ældreministeriet forpligtet sig til at varsle kommende ændringer mindst seks måneder før de træder i kraft, således at kommuner og it-leverandører har mulighed for at foretage de nødvendige tilpasninger. Når en bekendtgørelse således er offentliggjort, kaldes den for Den Gældende på Retsinformation. Det er den, systemleverandører skal forholde sig til, når systemerne skal opdateres, så de er klar til at håndtere eventuelle ændringer, når bekendtgørelse bliver aktuel. Samtidig med, at den kommende bekendtgørelse offentliggøres, bliver den aktuelle, som kommunerne skal forholde sig til i deres indberetning af data på det sociale område, stemplet Historisk.

Varslingen af ændringer til den aktuelle bekendtgørelse vil blive foretaget via denne side:

Bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet

Herfra er det også muligt at tilgå den kommende bekendtgørelse med ændringsmarkeringer.

Leverandører

Gældende kravspecifikation:

Varslet kravspecifikation:

Systemleverandører

 • EG Team Online
 • DXC
 • KMD
 • Systematic
 • CGI
 • København (XML)
 • Århus (XML)
 • Mariagerfjord (XML)
Kontakt

Skriv til handicap@dst.dk eller ring til fællesnummer 39 17 31 40

Om statistikken

Beskrivelse af statistikken

Formål og anvendelse

Statistikken om handicap og udsatte (voksne) indeholder oplysninger om udvalgte ydelser i Lov om Social Service, som gives til voksne med handicap eller andre udsatte. Formålet med statistikken er at opgøre antallet af ydelser og ydelsesmodtagere samt at tilkoble informationer om modtagernes baggrund og levevilkår i øvrigt. Derudover er der oplysninger om modtagerens målgruppe dvs. om borgeren modtager en ydelse på grund af fx en fysisk funktionsnedsættelse, en kognitiv funktionsnedsættelse eller en sindslidelse. Den enkelte ydelse kan være givet på baggrund af flere forskellige målgrupper.

Statistikken er udarbejdet siden 2015 og indeholder data fra og med 4. kvartal 2013. Data offentliggøres årligt.

Statistikken indeholder data om følgende ydelser i Lov om Social Service (i parentes er angivet paragraf i Lov om Social Service):

 • Aktivitets- og samværstilbud (§104)
 • Behandling (§102)
 • Beskyttet beskæftigelse (§103)
 • Længerevarende botilbud inkl. tilknyttede ydelser f.eks. §§ 83 og 85 (§108)
 • Midlertidige botilbud inkl. tilknyttede ydelser f.eks. §§ 83 og 85 (§107)
 • Socialpædagogisk støtte i botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn), f.eks. botilbud efter lov om almene boliger m.v. §§ 105 og 115 (§85)
 • Øvrig socialpædagogisk støtte (socialpædagogisk støtte, som ikke leveres på botilbud eller botilbudslignende tilbud, f.eks. borgernes private hjem) (§85)
 • Borgerstyret personlig assistance (BPA) (§96)
 • Kontaktperson for døvblinde (§98)
 • Ledsageordning (§97)
 • Kontant tilskud efter §95 til ansættelse af hjælpere (§§83,84) (§95)
 • Gruppebaseret socialpædagogisk hjælp og støtte efter § 82 a (§ 82 a)
 • Individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte efter § 82 b (§ 82 b)

Emneside: Handicapområdet

Statistikbanktabeller

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist

Databeskyttelse af personoplysninger

Oplysninger om vores behandling af personoplysninger mv.

Læs mere om databeskyttelse

Anbefalede browsere

Digitale blanketter fungerer ikke optimalt i Internet Explorer. Brug en moderne browser, fx Chrome, Firefox eller Edge. 
NemID nøglefil fungerer ikke i Edge og Safari.

Læs mere om understøttede browsere