Gå til sidens indhold

Handicap og udsatte (voksne)

Indberetning via Danmarks Statistiks web-dialog:

Start indberetning

Indberet via IDEP:

Der kan pt. ikke indberettes via denne løsning. Forhåbningen er, at dette bliver muligt i løbet af foråret 2024.

Bemærk, at det kun er relevant, hvis I anvender FagligeFællesBegreber (FFB) og ønsker at indberette disse (er du i tvivl, kontakt venligst handicap@dst.dk).

Start indberetning via IDEP

Indberetningsfrist

Løbende indberetning senest den 14. i efterfølgende måned.
Data for perioden: 1. kvartal 2015 til og med 4. kvartal 2023 skal være indberettet 12. februar 2024.

Årshjul handicap 2020 - Grafik

Databekendtgørelse
Workshop med kommuner den 17. november 2022
Leverandører

Kravspecifikationer

Systemleverandører

 • EG Team Online
 • DXC
 • KMD
 • Systematic
 • CGI
 • Netcompany
 • Århus (XML)
Kontakt

Skriv til handicap@dst.dk eller ring til fællesnummer 39 17 31 40

Om statistikken

Beskrivelse af statistikken

Formål og anvendelse

Statistikken om handicap og udsatte (voksne) indeholder oplysninger om udvalgte ydelser i Lov om Social Service, som gives til voksne med handicap eller andre udsatte. Formålet med statistikken er at opgøre antallet af ydelser og ydelsesmodtagere samt at tilkoble informationer om modtagernes baggrund og levevilkår i øvrigt. Derudover er der oplysninger om modtagerens målgruppe dvs. om borgeren modtager en ydelse på grund af fx en fysisk funktionsnedsættelse, en kognitiv funktionsnedsættelse eller en sindslidelse. Den enkelte ydelse kan være givet på baggrund af flere forskellige målgrupper.

Statistikken er udarbejdet siden 2015 og indeholder data fra og med 4. kvartal 2013. Data offentliggøres årligt.

Statistikken indeholder data om følgende ydelser i Lov om Social Service (i parentes er angivet paragraf i Lov om Social Service):

 • Aktivitets- og samværstilbud (§104)
 • Behandling (§102)
 • Beskyttet beskæftigelse (§103)
 • Længerevarende botilbud inkl. tilknyttede ydelser f.eks. §§ 83 og 85 (§108)
 • Midlertidige botilbud inkl. tilknyttede ydelser f.eks. §§ 83 og 85 (§107)
 • Socialpædagogisk støtte i botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn), f.eks. botilbud efter lov om almene boliger m.v. §§ 105 og 115 (§85)
 • Øvrig socialpædagogisk støtte (socialpædagogisk støtte, som ikke leveres på botilbud eller botilbudslignende tilbud, f.eks. borgernes private hjem) (§85)
 • Borgerstyret personlig assistance (BPA) (§96)
 • Kontaktperson for døvblinde (§98)
 • Ledsageordning (§97)
 • Kontant tilskud efter §95 til ansættelse af hjælpere (§§83,84) (§95)
 • Gruppebaseret socialpædagogisk hjælp og støtte efter § 82 a (§ 82 a)
 • Individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte efter § 82 b (§ 82 b)

Emneside: Handicapområdet

Seneste "Nyt" fra statistikken

Lidt flere personer modtager ydelser fra 2018-2022

28. juni 2023

Lidt flere personer modtager ydelser fra 2018-2022

I fjerde kvartal 2022 modtog 78.500 personer en eller flere udvalgte ydelser efter lov om social service (serviceloven), hvilket var 5 pct. flere end i fjerde kvartal 2018, hvor det var 74.800 personer.

Tabeller i Statistikbanken om 'Handicapområdet'


Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist