Gå til sidens indhold

Automatisk indberetning godstransport med lastbiler

For systemudviklere

Som led i projektet Automatisk erhvervsrapportering er der gennemført en analyse, som har vist, at det er muligt at udvikle en indberetningsløsning, så indberetning til Godstransport med lastbiler kan automatiseres.

Analysen er baseret på et pilotforsøg, som beskriver muligheden for at basere indberetningen til statistikken på oplysninger, som allerede findes i de forskellige systemer, som virksomheden anvender i deres daglige drift. Pilotforsøget er gennemført på grundlag af data, som stilles til rådighed af transportvirksomheder, som har indvilliget i at deltage i pilotundersøgelsen.

Analysen er beskrevet i nedenstående rapport, som er udarbejdet af BaseOnline, baseret på dialog med de pågældende systemleverandører.

Resumé af rapporten

Indberetning til Godstransport med lastbiler omfatter en række overordnede oplysninger om kørte kilometre og køretøjets sammensætning, samt en række detaljerede oplysninger om de enkelte ture, herunder start- og slut-lokation for turene samt oplysninger om godsets art.


For yderligere oplysninger kan Danmarks Statistik kontaktes på transport@dst.dk eller tlf. 39 17 30 25.

Overordnet arkitektur

Figur1_Overordnet arkitektur

Kørte kilometre

Figur2_Kørte kilometre

Køretøjsdata

Figur3_Køretøjsdata

De enkelte ture

Figur4_De enkelte ture

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist

Kontakt

Erhvervs­indberetning og -registre