Gå til sidens indhold

Formaling af korn

Her kan I indberette oplysninger til statistikken

Indberet via virk.dk

Start indberetning

Her kan I uploade jeres indberetning. Læs mere under:
Hvordan kan I indberette?

Hvad bliver jeres indberetning brugt til?

Her indberetter virksomheder inden for fremstilling af mølleriprodukter oplysninger om formaling af rug, majs, havre og alle typer hvede, både vinter- og vårhvede. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne udarbejde en kornbalance, hvori der kan aflæses mængder for høst, import og eksport, udsæd, formaling til fx mel og gryn, industriformål til blandt andet produktionen af drikkevarer, primo- og ultimolager samt foder. Statistikken bruges af landbrugsorganisationer og EU. Kornbalancerne anvendes endvidere som input til at beregne Landbrugets bruttofaktorindkomst. Se "Nyt fra statistikken" nederst på siden.

Mere om indberetningen:

Hvornår er der frist for indberetning?

Fristen for indberetningen for 1. halvår 2023 er 13. juli 2023.
Fristen for indberetningen for 2. halvår 2023 er 18. januar 2024.

Anmod om længere frist.

Hvilke oplysninger skal I indberette? (oversigt over spørgsmål/kladde)

Indberetningen omfatter formaling af rug, majs, havre og alle typer hvede, både vinter- og vårhvede. Vægten skal angives i ton og økologiske produkter skal inkluderes.

Her kan I hente et regneark til Formaling af korn, som forberedelse til jeres indberetning.

Se regneark til upload: Formaling af korn (Excel).

Hvordan kan I indberette? (vejledning m.m.)

Indberet digitalt med MitID Erhverv. Ejere af enkeltmandsvirksomheder kan også indberette med deres private MitID til erhverv.

Hent standardiseret regneark

Standardiseret regneark til upload: Formaling af korn (Excel).

Upload oplysninger i standardiseret regneark

  • Udfyld oplysninger i det standardiserede regneark, og gem filen på din PC eller tablet.
  • Vælg START INDBERETNINGøverst på denne side, og indberet med MitID Erhverv.
  • Vælg journalnummer og periode, og klik "Upload-pil2".
  • Opdater kontaktoplysninger.
  • Vælg fil, og tryk på "Upload".

Uddybende vejledning til upload af standardiseret regneark.

Vejledning til indberetningens indhold findes i regnearket.

Hvem skal indberette – og hvorfor?

Indberetningen er lovpligtig

EU-lovgivning forpligter Danmark til at producere en række statistikker om erhvervslivet.

Lov om Danmarks Statistik §§ 8-12a forpligter virksomheder til at indberette oplysninger til statistik.

Antal virksomheder med indberetningspligt til denne statistik

Danmarks Statistik anmoder hvert halve år (driftsår og kalenderår) ca. 10 virksomheder om lovpligtig indberetning til denne statistik.

Hvordan udvælges virksomheder?

De største virksomheder er udvalgt inden for markedet for fremstilling af mølleriprodukter.

Læs mere om dataindsamling fra virksomheder.
Hjælp til indberetning
Brug for hjælp?

Vores supportteam kan svare jer via e-mail eller ringe jer op.

Support til indberetning.

Længere frist?

I kan anmode om længere frist via vores supportformular.

Anmod om længere frist.


Seneste "Nyt fra statistikken"

2023 viste økonomisk tilbagegang for landbruget

27. maj 2024

2023 viste økonomisk tilbagegang for landbruget

I 2023 landede den foreløbige opgørelse for Landbrugets bruttofaktorindkomst på 26,7 mia. kr., hvilket er 12 pct. lavere end i 2022 og på samme niveau som 2021.

Tabeller i Statistikbanken om 'Økonomi for landbrug og gartneri'


Emneside: Vegetabilsk produktion.

Statistikdokumentation: Anvendelsen af korn.

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist