Gå til sidens indhold

Ægpakkeri

Her kan I indberette oplysninger til statistikken

Indberet via virk.dk

Start indberetning

Her kan I uploade jeres indberetning.
Læs mere under:
"Hvordan kan I indberette?”

Fødevarestyrelsen har hidtil indsamlet oplysninger fra ægpakkerier hvert kvartal, men de indsamler ikke længere oplysninger kvartalsvist. Danmarks Statistik har brug for oplysninger hvert kvartal, for at kunne opfylde Danmarks forpligtelser i henhold til EU-lovgivning. Derfor skal oplysningerne fremover indberettes kvartalsvist direkte til os. Læs mere under: Hvilke oplysninger skal I indberette?

Hvad bliver jeres indberetning brugt til?

Her indberetter de største ægpakkerier oplysninger om de forskellige typer af æg. Der indberettes oplysninger om mængde af indvejede æg fordelt på skrabeæg, økologiske æg, frilandsæg og andre æg, prisen pr. kg. æg samt den solgte mængde af skalæg til foodservice og detailhandel. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse udviklingen i produktionen af æg samt prisudviklingen i Danmark . Statistikken bruges blandt andet i landbrugets bruttofaktorindkomst og indirekte i nationalregnskabet. Se "Nyt" fra statistikken Animalsk produktion nederst på siden.

Mere om indberetningen:

Frister for indberetning
Periode Frist
1. kvartal 2023 14. april 2023
2. kvartal 2023 14. juli 2023
3. kvartal 2023 15. september 2023
4. kvartal 2023 15. januar 2024

Anmod om længere frist.

Hvilke oplysninger skal I indberette?

Indberetningen indeholder færre spørgsmål end den hidtidige indberetning til Fødevarestyrelsen. Nu oplyses mængde af indvejede æg fordelt på skrabeæg, økologiske æg, frilandsæg og andre æg samt gennemsnitspris for de fire typer af æg. Der indberettes også mængde af skalæg solgt til foodservice og detailhandel.

Her kan I hente et regneark som forberedelse til jeres indberetning.

Se regneark til upload: Ægpakkeri (Excel).

Hvordan kan I indberette?

Indberet digitalt med MitID Erhverv/NemID. Ejere af enkeltmandsvirksomheder kan også indberette med deres private MitID/NemID til erhverv.

Upload oplysninger i regneark

OBS: Hent regneark til udfyldning her: Regneark til upload: Ægpakkeri (Excel).

  • Udfyld oplysninger i regneark, og gem filen på computeren.
  • Vælg START INDBERETNING ovenfor.
  • Vælg journalnummer og periode, og vælg upload-ikon længst til højre Upload-pil
  • Opdater kontaktoplysninger.
  • Vælg fil, og tryk på "Upload til DST".

Vejledning til fil-upload (PDF).

Hvorfor skal I indberette?

Indberetningen er lovpligtig

EU-lovgivning forpligter Danmark til at producere en række statistikker om erhvervslivet.

Lov om Danmarks Statistik §§ 8-12a forpligter virksomheder til at indberette oplysninger til statistik. 

Antal virksomheder med indberetningspligt til denne statistik

De største ægpakkerier deltager.

Hvordan udvælges virksomheder?

De indberetningspligtige virksomheder er de største ægpakkerier inden for de forskellige typer af æg. 

Hjælp til indberetning
Brug for hjælp?

Vores supportteam kan svare jer via e-mail eller ringe jer op.

Support til indberetning.

Længere frist?

I kan anmode om længere frist via vores supportformular.

Anmod om længere frist.

Seneste "Nyt" fra statistikken Animalsk produktion

Fald i slagtningerne af svin

1. marts 2023

Fald i slagtningerne af svin

Der blev slagtet 4.267.000 svin i fjerde kvartal 2022, hvilket er 9 pct. færre end i samme kvartal 2021. Det lavere antal slagtninger skyldes en mindre bestand af svin i Danmark. Den 1. januar 2023 var der 11,5 mio. svin.

Tabeller i Statistikbanken om 'Animalsk produktion'


Emneside: Animalsk produktion.

Statistikdokumentation: Animalske landbrugsprodukter.