Gå til sidens indhold

Søgeresultat

  Viser resultat 311 - 320 af 489

  Anvendelse af naturressourcer, varer og affald (Detaljeniveau 3)

  Efter materialetype og kategori
  2018-2018 (Ton)

  Møbler, Juvelerarbejder, bijouterivarer og lignende varer, Musikinstrumenter, Sportsudstyr, Spil og legetøj, Instrumenter og udstyr til medicinsk og dental brug, Færdigvarer i.a.n., Produkter leveret ifm. reparation og installation af maskiner og udstyr, Biogas og bygas, Vand til tilsætning i produkter, Bygninger og anlæg, Produkter leveret ifm. reparation af motorkøretøjer, Føde- og drikkevarer fra restauranter og mobile madudsalg, Føde- og drikkevarer fra eventcatering mv., Drikkevarer fra caféer, værtshuse og diskoteker mv., Bøger og tidsskrifter, Software, etc., Film og videofilm, Lydoptagelser og musikudgivelser, Bygnings- og maskintegninger, Produkter leveret ifm. reklametjenester, Plader og film mv., Produkter leveret ifm. landskabspleje mv., Fortrolige forsendelser mv., Malerier, tegninger og skulpturer, Anden kunst og antikviteter mv., Fyldt emballage, papir og pap, Fyldt emballage, træ, Fyldt emballage, glas, Fyldt emballage, jern og metal, Fyldt emballage, plast, Fyldt emballage, tekstil, Affald, primært, dagrenovation og lignende, Affald, primært, organisk affald, inkl. haveaffald, Affald, primært, forbrændingsegnet affald, Affald, primært, papir og pap, Affald, primært, træ, inkl. emballage og imprægneret træ, Affald, primært, glas, inkl. emballage, Affald, primært, jern og metal, inkl. emballage, Affald, primært, plast og dæk, Affald, primært, elektronik, batterier mv., Affald, primært, blandet bygge- og anlægsaffald, Affald, primært, slam, Affald, primært, øvrigt affald, Affaldsprodukter, i.a.n., organisk affald, Affaldsprodukter, i.a.n., papir og pap, Affaldsprodukter, i.a.n., glas, inkl. emballage, Affaldsprodukter, i.a.n., jern og metal,, Affaldsprodukter, i.a.n., plast og dæk, Affaldsprodukter, i.a.n., øvrigt affald, Affald, sekundært, dagrenovation og lignende, Affald, sekundært, forbrændingsegnet affald, Affald, sekundært, papir og pap, Affald, sekundært, træ, inkl. emballage og imprægneret træ, Affald, sekundært, glas, inkl. emballage, Affald, sekundært, jern og metal, inkl. emballage, Affald, sekundært, plast og dæk, Affald, sekundært, øvrigt affald, Affald til forbrænding, ikke bionedbrydeligt, Affald til forbrænding, bionedbrydeligt, inkl. træaffald, Affald til forbrænding, spildolie, Slam og organisk affald mv. til biogasproduktion, netto (balance), Øvrige residualer, foder- og vandoverskud mv.

  https://www.statistikbanken.dk/MSR3A

  Statistikbanktabel

  Hjælp til søgning

  Få hjælp til at finde den rette statistik.

  Kontakt Informationsservice

  For forskere

  Søg separat i TIMES eller højkvalitetsdata.

  TIMES

  Højkvalitetsvariable