Gå til sidens indhold

Søgeresultat

  Viser resultat 1 - 10 af 20

  Beskæftigede

  Efter branche (DB07) og køn
  2008-2021 (Antal)

  383200 Genbrug af sorterede materialer, 390000 Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse, 411000 Gennemførelse af byggeprojekter, 412000 Opførelse af bygninger, 421000 Anlæg af veje og jernbaner, 421100 Anlæg af veje og motorveje, 421200 Anlæg af jernbaner og undergrundsbaner, 421300 Anlæg af broer og tunneller, 422000 Anlæg af ledningsnet, 422100 Anlæg af ledningsnet til væsker, 422200 Anlæg af ledningsnet til elektricitet og kommunikation, 429000 Anden anlægsvirksomhed, 429100 Anlæg af vandveje, havne, diger og dæmninger, 429900 Anden anlægsvirksomhed i.a.n., 431100 Nedrivning, 431200 Forberedende byggepladsarbejder, 431300 Funderingsundersøgelser, 432100 El-installation, 432200 VVS- og blikkenslagerforretninger, 432900 Anden bygningsinstallationsvirksomhed, 433100 Stukkatørvirksomhed, 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed, 433300 Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning, 433410 Malerforretninger, 433420 Glarmestervirksomhed, 433900 Anden bygningsfærdiggørelse, 439100 Tagdækningsvirksomhed, 439910 Murere, 439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering, 451110 Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser, 451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser, 451910 Engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv., 451920 Engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv., 452010 Autoreparationsværksteder mv., 452020 Karosseriværksteder og autolakererier, 452030 Undervognsbehandling, 452040 Dækservice, 453100 Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer, 453200 Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer, 454000 Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil, 461100 Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata, 461200 Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien, 461300 Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer, 461400 Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner, 461500 Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram, 461600 Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer, 461710 Fiskeauktioner, 461790 Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer, 461800 Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n., 461900 Agenturhandel med blandet sortiment, 462100 Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer, 462200 Engroshandel med blomster og planter, 462300 Engroshandel med levende dyr, 462400 Engroshandel med huder, skind og læder, 463100 Engroshandel med frugt og grøntsager, 463200 Engroshandel med kød og kødprodukter, 463300 Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer, 463410 Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft, 463420 Engroshandel med vin og spiritus, 463500 Engroshandel med tobaksvarer, 463600 Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer, 463700 Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier, 463810 Engroshandel med fisk og fiskeprodukter, 463890 Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n., 463900 Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer, 464100 Engroshandel med tekstiler, 464210 Engroshandel med beklædning, 464220 Engroshandel med fodtøj, 464310 Engroshandel med hårde hvidevarer, 464320 Engroshandel med radio og tv mv., 464330 Engroshandel med indspillede videoer, cder, dvder mv., 464340 Engroshandel med fotografiske og optiske artikler, 464350 Engroshandel med elektriske husholdningsartikler, 464410 Engroshandel med porcelæns- og glasvarer, 464420 Engroshandel med rengøringsmidler, 464500 Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik, 464610 Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler, 464620 Engroshandel med læge- og hospitalsartikler, 464700 Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler, 464800 Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer, 464910 Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde, 464920 Engroshandel med bøger, papir og papirvarer, 464930 Engroshandel med kufferter og lædervarer, 464990 Engroshandel med andre husholdningsartikler, 465100 Engroshandel med computere, ydre enheder og software, 465210 Engroshandel med elektronisk udstyr, 465220 Engroshandel med telekommunikationsudstyr, 466100 Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil, 466200 Engroshandel med værktøjsmaskiner, 466300 Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed, 466400 Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til tekstilindustrien, 466500 Engroshandel med kontormøbler, 466600 Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr, 466900 Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr, 467100 Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer, 467200 Engroshandel med metaller og metalmalme, 467310 Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer, 467320 Engroshandel med lak, maling, tapet, gulvbelægning mv., 467400 Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør, 467500 Engroshandel med kemiske produkter, 467600 Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata, 467700 Engroshandel med affaldsprodukter, 469000 Ikke-specialiseret engroshandel, 471110 Købmænd og døgnkiosker, 471120 Supermarkeder, 471130 Discountforretninger, 471900 Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger, 472100 Frugt- og grøntforretninger, 472200 Slagter- og viktualieforretninger, 472300 Fiskeforretninger, 472400 Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer, 472500 Detailhandel med drikkevarer, 472600 Tobaksforretninger, 472900 Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger, 473000 Servicestationer, 474100 Detailhandel med computere, ydre enheder og software, 474200 Detailhandel med telekommunikationsudstyr, 474300 Radio- og tv-forretninger, 475100 Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv., 475210 Farve- og tapetforretninger, 475220 Byggemarkeder og værktøjsmagasiner, 475300 Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning, 475400 Detailhandel med elektriske husholdningsapparater, 475910 Møbelforretninger, 475920 Boligtekstilforretninger, 475930 Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv., 475940 Forhandlere af musikinstrumenter, 475990 Detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n., 476100 Detailhandel med bøger, 476200 Detailhandel med aviser og papirvarer, 476300 Detailhandel med musik- og videooptagelser, 476410 Forhandlere af sports- og campingudstyr, 476420 Cykel- og knallertforretninger, 476430 Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil, 477700 Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer, 476500 Detailhandel med spil og legetøj, 477110 Tøjforretninger, 477120 Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger, 477210 Skotøjsforretninger, 477220 Lædervareforretninger, 477300 Apoteker, 477400 Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler, 477500 Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje, 477610 Blomsterforretninger, 477620 Planteforhandlere og havecentre, 477630 Dyrehandel, 477810 Optikere, 477820 Fotoforretninger, 477830 Forhandlere af gaveartikler og brugskunst, 477840 Kunsthandel og gallerivirksomhed, 477890 Detailhandel med andre varer i.a.n., 477900 Detailhandel med brugte varer i forretninger, 478100 Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder, 478200 Detailhandel med tekstiler, beklædningsartikler og fodtøj fra stadepladser og markeder, 478900 Detailhandel med andre varer fra stadepladser og markeder, 479110 Detailhandel fra postordreforretninger, 479111 Detailhandel med dagligvarer via internet, 479112 Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet, 479113 Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet, 479114 Detailhandel med bøger, kontorartikler, musik eller film via internet, 479115 Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet, 479116 Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet, 479117 Detailhandel med medicin og produkter til personlig pleje via internet, 479119 Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet, 479120 Detailhandel via Internettet med digitale produkter, 479900 Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder, 491000 Passagertransport med regional- eller fjerntog, 492000 Godstransport med tog, 493110 Rutebuskørsel, by- og nærtrafik, 493120 S-togstrafik, metro og andre nærbaner, 493200 Taxikørsel, 493910 Rutebuskørsel, fjerntrafik og skolebusser, 493920 Turistkørsel og anden landpassagertransport, 494100 Vejgodstransport, 494200 Flytteforretninger, 495000 Rørtransport, 501000 Sø- og kysttransport af passagerer, 502000 Sø- og kysttransport af gods, 503000 Transport af passagerer ad indre vandveje, 504000 Transport af gods ad indre vandveje, 511010 Ruteflyvning, 511020 Charter- og taxiflyvning, 512100 Lufttransport af gods, 512200 Rumfart, 521000 Oplagrings- og pakhusvirksomhed, 522110 Stationer, godsterminaler mv., 522120 Parkering og vejhjælp mv., 522130 Drift af betalingsveje, -broer og -tunneler, 522210 Erhvervshavne, 522220 Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv., 522300 Serviceydelser i forbindelse med luftfart, 522400 Godshåndtering, 522910 Skibsmæglere, 522920 Speditører, 522990 Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport, 531000 Posttjenester omfattet af forsyningspligten, 532000 Andre post- og kurertjenester, 551010 Hoteller, 551020 Konferencecentre og kursusejendomme, 552000 Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold, 553000 Campingpladser, 559000 Andre overnatningsfaciliteter, 561010 Restauranter, 561020 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv., 562100 Event catering, 562900 Anden restaurationsvirksomhed, 563000 Cafeér, værtshuse, diskoteker mv., 581100 Udgivelse af bøger, 581200 Udgivelse af telefonbøger og adresselister, 581300 Udgivelse af aviser og dagblade, 581410 Udgivelse af ugeblade og magasiner, 581420 Udgivelse af distrikts- og annonceblade, 581900 Anden udgivervirksomhed, 582100 Udgivelse af computerspil, 582900 Anden udgivelse af software, 591110 Produktion af film og videofilm, 591120 Produktion af tv-programmer, 591200 Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer, 591300 Distribution af film, video- og tv-programmer, 591400 Biografer, 592000 Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik, 601000 Radiovirksomhed, 602000 Tv-virksomhed, 611000 Fastnetbaseret telekommunikation, 612000 Trådløs telekommunikation, 613000 Satellitbaseret telekommunikation, 619000 Anden telekommunikation, 620100 Computerprogrammering, 620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi, 620300 Computer facility management, 620900 Anden it-servicevirksomhed, 631100 Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser, 631200 Webportaler, 639100 Pressebureauer, 639900 Andre informationstjenester i.a.n., 641100 Centralbanker, 641900 Banker, sparekasser og andelskasser, 642010 Finansielle holdingselskaber, 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber, 642030 Gennemløbsholdingselskaber, 643010 Investeringsforeninger, 643020 Pengemarkedsforeninger, 643030 Investeringsselskaber, 643040 Ventureselskaber og kapitalfonde, 649100 Finansiel leasing, 649210 Realkreditinstitutter, 649220 Andre kreditinstitutter, 649230 Andre kreditselskaber, 649240 FVC-selskaber, 649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n., 651100 Livsforsikring, 651200 Anden forsikring, 652000 Genforsikring, 653010 Pensionskasser, 653020 Anden pensionsforsikring, 661100 Forvaltning af kapitalmarkeder, 661200 Værdipapir- og varemægling, 661900 Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling, 662100 Risiko- og skadesvurdering, 662200 Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed, 662900 Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring, 663000 Formueforvaltning, 681000 Køb og salg af egen fast ejendom, 682010 Almennyttige boligselskaber, 682020 Private andelsboligforeninger, 682030 Anden udlejning af boliger, 682040 Udlejning af erhvervsejendomme, 683110 Ejendomsmæglere mv., 683120 Boliganvisning, ferieboligudlejning mv., 683210 Administration af fast ejendom på kontraktbasis, 683220 Ejerforeninger, 691000 Juridisk bistand, 692000 Bogføring og revision, skatterådgivning, 701010 Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed, 701020 Finansielle hovedsæders virksomhed, 702100 Public relations og kommunikation, 702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse, 711100 Arkitektvirksomhed, 711210 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder, 711220 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik, 711230 Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg, 711240 Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv., 711290 Anden teknisk rådgivning, 712010 Kontrol af levnedsmidler, 712020 Teknisk afprøvning og kontrol, 712090 Anden måling og teknisk analyse, 721100 Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi, 721900 Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik, 722000 Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber, 731110 Reklamebureauer, 731190 Anden reklamevirksomhed, 731200 Reklameplads i medier, 732000 Markedsanalyse og offentlig meningsmåling, 741010 Industriel design og produktdesign, 741020 Kommunikationsdesign og grafisk design, 741030 Indretningsarkitekter og rumdesign, 742000 Fotografisk virksomhed, 743000 Oversættelse og tolkning, 749010 Landbrugskonsulenter, 749090 Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n., 750000 Dyrlæger, 771100 Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer, 771200 Udlejning og leasing af lastbiler, 772100 Udlejning og leasing af varer til fritid og sport, 772200 Udlejning af videobånd og videodisks, 772900 Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug i.a.n., 773100 Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr, 773200 Udlejning og leasing af entreprenørmateriel, 773300 Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr, 773400 Udlejning og leasing af skibe og både, 773500 Udlejning og leasing af luftfartøjer, 773900 Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n, 774000 Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker, 781000 Arbejdsformidlingskontorer, 782000 Vikarbureauer, 783000 Anden personaleformidling, 791100 Rejsebureauer, 791200 Rejsearrangører, 799000 Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed, 801000 Private vagt- og sikkerhedstjenester, 802000 Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer, 803000 Overvågning, 811000 Kombinerede serviceydelser, 812100 Almindelig rengøring i bygninger, 812210 Vinduespolering, 812220 Skorstensfejning, 812290 Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler, 812900 Andre rengøringsydelser, 813000 Landskabspleje, 821100 Kombinerede administrationsserviceydelser, 821900 Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice, 822000 Call centres virksomhed, 823000 Organisering af kongresser, messer og udstillinger, 829100 Inkassovirksomhed og kreditoplysning, 829200 Pakkerier, 829900 Anden forretningsservice i.a.n., 841100 Generelle offentlige tjenester, 841200 Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen social sikring, 841300 Administration af og bidrag til erhvervsfremme, 842100 Udenrigsanliggender, 842200 Forsvar, 842300 Domstole og fængselsvæsen, 842400 Politi, 842500 Brandvæsen, 843000 Lovpligtig socialsikring mv., 851000 Førskoleundervisning, 852010 Folkeskoler o.lign., 852020 Specialskoler for handicappede, 853110 Ungdoms- og efterskoler, 853120 Gymnasier, studenter- og HF-kurser, 853200 Tekniske skoler og fagskoler, 854100 Videregående uddannelser ikke på universitetsniveau, 854200 Videregående uddannelser på universitetsniveau, 855100 Undervisning inden for sport og fritid, 855200 Undervisning i kulturelle discipliner, 855300 Køreskoler, 855900 Anden undervisning i.a.n., 856000 Hjælpeydelser i forbindelse med undervisning, 861000 Hospitaler, 862100 Alment praktiserende læger, 862200 Praktiserende speciallæger, 862300 Praktiserende tandlæger, 869010 Sundhedspleje, hjemmesygepleje og jordemødre mv., 869020 Fysio- og ergoterapeuter, 869030 Psykologisk rådgivning, 869040 Kiropraktorer, 869090 Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n., 871010 Plejehjem, 871020 Institutionsophold med sygepleje i.a.n., 872010 Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap, 872020 Behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede, 873010 Døgninstitutioner for personer med fysisk handicap, 873020 Almene ældre- og handicapboliger o.l., 879010 Døgninstitutioner for børn og unge, 879020 Familiepleje, 879090 Andre former for institutionsophold, 881010 Hjemmehjælp, 881020 Dagcentre mv., 881030 Revalideringsinstitutioner, 889110 Dagplejemødre, 889120 Vuggestuer, 889130 Børnehaver, 889140 Skolefritidsordninger og fritidshjem, 889150 Aldersintegrerede institutioner, 889160 Fritids- og ungdomsklubber, 889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål, 889920 Flygtninge- og asylcentre, 889990 Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n., 900110 Teater- og koncertvirksomhed, 900120 Selvstændigt udøvende scenekunstnere, 900200 Hjælpeaktiviteter i forbindelse med scenekunst, 900300 Kunstnerisk skaben, 900400 Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv., 910110 Biblioteker, 910120 Arkiver, 910200 Museer, 910300 Historiske monumenter og bygninger og lignende attraktioner, 910400 Botaniske og zoologiske haver samt naturreservater, 920000 Lotteri- og anden spillevirksomhed, 931100 Drift af sportsanlæg, 931200 Sportsklubber, 931300 Fitnesscentre, 931900 Andre sportsaktiviteter, 932100 Forlystelsesparker o.l., 932910 Lystbådehavne, 932990 Andre forlystelser og fritidsaktiviteter, 941100 Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer, 941200 Faglige sammenslutninger, 942000 Fagforeninger, 949100 Religiøse institutioner og foreninger, 949200 Politiske partier, 949900 Andre organisationer og foreninger i.a.n., 951100 Reparation af computere og ydre enheder, 951200 Reparation af kommunikationsudstyr, 952100 Reparation af forbrugerelektronik, 952200 Reparation af husholdningsapparater og redskaber til hus og have, 952300 Reparation af skotøj og lædervarer, 952400 Reparation af møbler og boligudstyr, 952500 Reparation af ure, smykker og guld- og sølvvarer, 952900 Reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug, 960110 Erhvervs- og institutionsvaskerier, 960120 Renserier, selvbetjeningsvaskerier mv., 960210 Frisørsaloner, 960220 Skønheds- og hudpleje, 960300 Bedemænd og begravelsesvæsen, 960400 Aktiviteter vedrørende fysisk velvære, 960900 Andre personlige serviceydelser i.a.n., 970000 Husholdninger med ansat medhjælp, 981000 Private husholdningers produktion af varer til eget brug, i.a.n., 982000 Private husholdningers produktion af tjenesteydelser til eget brug, i.a.n., 990000 Eksterritoriale organisationer og organer, 999999 Uoplyst aktivitet

  https://www.statistikbanken.dk/RAS309

  Statistikbanktabel

  Firmaernes køb og salg (detaljeret)

  Efter branche (DB07) og beløb
  2009K1-2022K4 (Mio. kr.)

  383200 Genbrug af sorterede materialer, 390000 Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse, 411000 Gennemførelse af byggeprojekter, 412000 Opførelse af bygninger, 421000 Anlæg af veje og jernbaner, 421100 Anlæg af veje og motorveje, 421200 Anlæg af jernbaner og undergrundsbaner, 421300 Anlæg af broer og tunneller, 422000 Anlæg af ledningsnet, 422100 Anlæg af ledningsnet til væsker, 422200 Anlæg af ledningsnet til elektricitet og kommunikation, 429000 Anden anlægsvirksomhed, 429100 Anlæg af vandveje, havne, diger og dæmninger, 429900 Anden anlægsvirksomhed i.a.n., 431100 Nedrivning, 431200 Forberedende byggepladsarbejder, 431300 Funderingsundersøgelser, 432100 El-installation, 432200 VVS- og blikkenslagerforretninger, 432900 Anden bygningsinstallationsvirksomhed, 433100 Stukkatørvirksomhed, 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed, 433300 Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning, 433410 Malerforretninger, 433420 Glarmestervirksomhed, 433900 Anden bygningsfærdiggørelse, 439100 Tagdækningsvirksomhed, 439910 Murere, 439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering, 451110 Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser, 451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser, 451910 Engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv., 451920 Engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv., 452010 Autoreparationsværksteder mv., 452020 Karosseriværksteder og autolakererier, 452030 Undervognsbehandling, 452040 Dækservice, 453100 Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer, 453200 Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer, 454000 Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil, 461100 Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata, 461200 Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien, 461300 Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer, 461400 Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner, 461500 Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram, 461600 Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer, 461710 Fiskeauktioner, 461790 Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer, 461800 Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n., 461900 Agenturhandel med blandet sortiment, 462100 Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer, 462200 Engroshandel med blomster og planter, 462300 Engroshandel med levende dyr, 462400 Engroshandel med huder, skind og læder, 463100 Engroshandel med frugt og grøntsager, 463200 Engroshandel med kød og kødprodukter, 463300 Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer, 463410 Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft, 463420 Engroshandel med vin og spiritus, 463500 Engroshandel med tobaksvarer, 463600 Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer, 463700 Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier, 463810 Engroshandel med fisk og fiskeprodukter, 463890 Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n., 463900 Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer, 464100 Engroshandel med tekstiler, 464210 Engroshandel med beklædning, 464220 Engroshandel med fodtøj, 464310 Engroshandel med hårde hvidevarer, 464320 Engroshandel med radio og tv mv., 464330 Engroshandel med indspillede videoer, cder, dvder mv., 464340 Engroshandel med fotografiske og optiske artikler, 464350 Engroshandel med elektriske husholdningsartikler, 464410 Engroshandel med porcelæns- og glasvarer, 464420 Engroshandel med rengøringsmidler, 464500 Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik, 464610 Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler, 464620 Engroshandel med læge- og hospitalsartikler, 464700 Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler, 464800 Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer, 464910 Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde, 464920 Engroshandel med bøger, papir og papirvarer, 464930 Engroshandel med kufferter og lædervarer, 464990 Engroshandel med andre husholdningsartikler, 465100 Engroshandel med computere, ydre enheder og software, 465210 Engroshandel med elektronisk udstyr, 465220 Engroshandel med telekommunikationsudstyr, 466100 Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil, 466200 Engroshandel med værktøjsmaskiner, 466300 Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed, 466400 Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til tekstilindustrien, 466500 Engroshandel med kontormøbler, 466600 Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr, 466900 Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr, 467100 Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer, 467200 Engroshandel med metaller og metalmalme, 467310 Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer, 467320 Engroshandel med lak, maling, tapet, gulvbelægning mv., 467400 Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør, 467500 Engroshandel med kemiske produkter, 467600 Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata, 467700 Engroshandel med affaldsprodukter, 469000 Ikke-specialiseret engroshandel, 471110 Købmænd og døgnkiosker, 471120 Supermarkeder, 471130 Discountforretninger, 471900 Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger, 472100 Frugt- og grøntforretninger, 472200 Slagter- og viktualieforretninger, 472300 Fiskeforretninger, 472400 Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer, 472500 Detailhandel med drikkevarer, 472600 Tobaksforretninger, 472900 Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger, 473000 Servicestationer, 474100 Detailhandel med computere, ydre enheder og software, 474200 Detailhandel med telekommunikationsudstyr, 474300 Radio- og tv-forretninger, 475100 Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv., 475210 Farve- og tapetforretninger, 475220 Byggemarkeder og værktøjsmagasiner, 475300 Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning, 475400 Detailhandel med elektriske husholdningsapparater, 475910 Møbelforretninger, 475920 Boligtekstilforretninger, 475930 Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv., 475940 Forhandlere af musikinstrumenter, 475990 Detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n., 476100 Detailhandel med bøger, 476200 Detailhandel med aviser og papirvarer, 476300 Detailhandel med musik- og videooptagelser, 476410 Forhandlere af sports- og campingudstyr, 476420 Cykel- og knallertforretninger, 476430 Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil, 477700 Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer, 476500 Detailhandel med spil og legetøj, 477110 Tøjforretninger, 477120 Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger, 477210 Skotøjsforretninger, 477220 Lædervareforretninger, 477300 Apoteker, 477400 Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler, 477500 Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje, 477610 Blomsterforretninger, 477620 Planteforhandlere og havecentre, 477630 Dyrehandel, 477810 Optikere, 477820 Fotoforretninger, 477830 Forhandlere af gaveartikler og brugskunst, 477840 Kunsthandel og gallerivirksomhed, 477890 Detailhandel med andre varer i.a.n., 477900 Detailhandel med brugte varer i forretninger, 478100 Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder, 478200 Detailhandel med tekstiler, beklædningsartikler og fodtøj fra stadepladser og markeder, 478900 Detailhandel med andre varer fra stadepladser og markeder, 479110 Detailhandel fra postordreforretninger, 479111 Detailhandel med dagligvarer via internet, 479112 Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet, 479113 Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet, 479114 Detailhandel med bøger, kontorartikler, musik eller film via internet, 479115 Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet, 479116 Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet, 479117 Detailhandel med medicin og produkter til personlig pleje via internet, 479119 Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet, 479120 Detailhandel via Internettet med digitale produkter, 479900 Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder, 491000 Passagertransport med regional- eller fjerntog, 492000 Godstransport med tog, 493110 Rutebuskørsel, by- og nærtrafik, 493120 S-togstrafik, metro og andre nærbaner, 493200 Taxikørsel, 493910 Rutebuskørsel, fjerntrafik og skolebusser, 493920 Turistkørsel og anden landpassagertransport, 494100 Vejgodstransport, 494200 Flytteforretninger, 495000 Rørtransport, 501000 Sø- og kysttransport af passagerer, 502000 Sø- og kysttransport af gods, 503000 Transport af passagerer ad indre vandveje, 504000 Transport af gods ad indre vandveje, 511010 Ruteflyvning, 511020 Charter- og taxiflyvning, 512100 Lufttransport af gods, 512200 Rumfart, 521000 Oplagrings- og pakhusvirksomhed, 522110 Stationer, godsterminaler mv., 522120 Parkering og vejhjælp mv., 522130 Drift af betalingsveje, -broer og -tunneler, 522210 Erhvervshavne, 522220 Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv., 522300 Serviceydelser i forbindelse med luftfart, 522400 Godshåndtering, 522910 Skibsmæglere, 522920 Speditører, 522990 Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport, 531000 Posttjenester omfattet af forsyningspligten, 532000 Andre post- og kurertjenester, 551010 Hoteller, 551020 Konferencecentre og kursusejendomme, 552000 Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold, 553000 Campingpladser, 559000 Andre overnatningsfaciliteter, 561010 Restauranter, 561020 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv., 562100 Event catering, 562900 Anden restaurationsvirksomhed, 563000 Cafeér, værtshuse, diskoteker mv., 581100 Udgivelse af bøger, 581200 Udgivelse af telefonbøger og adresselister, 581300 Udgivelse af aviser og dagblade, 581410 Udgivelse af ugeblade og magasiner, 581420 Udgivelse af distrikts- og annonceblade, 581900 Anden udgivervirksomhed, 582100 Udgivelse af computerspil, 582900 Anden udgivelse af software, 591110 Produktion af film og videofilm, 591120 Produktion af tv-programmer, 591200 Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer, 591300 Distribution af film, video- og tv-programmer, 591400 Biografer, 592000 Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik, 601000 Radiovirksomhed, 602000 Tv-virksomhed, 611000 Fastnetbaseret telekommunikation, 612000 Trådløs telekommunikation, 613000 Satellitbaseret telekommunikation, 619000 Anden telekommunikation, 620100 Computerprogrammering, 620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi, 620300 Computer facility management, 620900 Anden it-servicevirksomhed, 631100 Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser, 631200 Webportaler, 639100 Pressebureauer, 639900 Andre informationstjenester i.a.n., 641100 Centralbanker, 641900 Banker, sparekasser og andelskasser, 642010 Finansielle holdingselskaber, 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber, 642030 Gennemløbsholdingselskaber, 643010 Investeringsforeninger, 643020 Pengemarkedsforeninger, 643030 Investeringsselskaber, 643040 Ventureselskaber og kapitalfonde, 649100 Finansiel leasing, 649210 Realkreditinstitutter, 649220 Andre kreditinstitutter, 649230 Andre kreditselskaber, 649240 FVC-selskaber, 649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n., 651100 Livsforsikring, 651200 Anden forsikring, 652000 Genforsikring, 653010 Pensionskasser, 653020 Anden pensionsforsikring, 661100 Forvaltning af kapitalmarkeder, 661200 Værdipapir- og varemægling, 661900 Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling, 662100 Risiko- og skadesvurdering, 662200 Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed, 662900 Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring, 663000 Formueforvaltning, 681000 Køb og salg af egen fast ejendom, 682010 Almennyttige boligselskaber, 682020 Private andelsboligforeninger, 682030 Anden udlejning af boliger, 682040 Udlejning af erhvervsejendomme, 683110 Ejendomsmæglere mv., 683120 Boliganvisning, ferieboligudlejning mv., 683210 Administration af fast ejendom på kontraktbasis, 683220 Ejerforeninger, 691000 Juridisk bistand, 692000 Bogføring og revision, skatterådgivning, 701010 Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed, 701020 Finansielle hovedsæders virksomhed, 702100 Public relations og kommunikation, 702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse, 711100 Arkitektvirksomhed, 711210 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder, 711220 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik, 711230 Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg, 711240 Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv., 711290 Anden teknisk rådgivning, 712010 Kontrol af levnedsmidler, 712020 Teknisk afprøvning og kontrol, 712090 Anden måling og teknisk analyse, 721100 Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi, 721900 Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik, 722000 Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber, 731110 Reklamebureauer, 731190 Anden reklamevirksomhed, 731200 Reklameplads i medier, 732000 Markedsanalyse og offentlig meningsmåling, 741010 Industriel design og produktdesign, 741020 Kommunikationsdesign og grafisk design, 741030 Indretningsarkitekter og rumdesign, 742000 Fotografisk virksomhed, 743000 Oversættelse og tolkning, 749010 Landbrugskonsulenter, 749090 Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n., 750000 Dyrlæger, 771100 Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer, 771200 Udlejning og leasing af lastbiler, 772100 Udlejning og leasing af varer til fritid og sport, 772200 Udlejning af videobånd og videodisks, 772900 Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug i.a.n., 773100 Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr, 773200 Udlejning og leasing af entreprenørmateriel, 773300 Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr, 773400 Udlejning og leasing af skibe og både, 773500 Udlejning og leasing af luftfartøjer, 773900 Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n, 774000 Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker, 781000 Arbejdsformidlingskontorer, 782000 Vikarbureauer, 783000 Anden personaleformidling, 791100 Rejsebureauer, 791200 Rejsearrangører, 799000 Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed, 801000 Private vagt- og sikkerhedstjenester, 802000 Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer, 803000 Overvågning, 811000 Kombinerede serviceydelser, 812100 Almindelig rengøring i bygninger, 812210 Vinduespolering, 812220 Skorstensfejning, 812290 Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler, 812900 Andre rengøringsydelser, 813000 Landskabspleje, 821100 Kombinerede administrationsserviceydelser, 821900 Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice, 822000 Call centres virksomhed, 823000 Organisering af kongresser, messer og udstillinger, 829100 Inkassovirksomhed og kreditoplysning, 829200 Pakkerier, 829900 Anden forretningsservice i.a.n., 841100 Generelle offentlige tjenester, 841200 Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen social sikring, 841300 Administration af og bidrag til erhvervsfremme, 842100 Udenrigsanliggender, 842200 Forsvar, 842300 Domstole og fængselsvæsen, 842400 Politi, 842500 Brandvæsen, 843000 Lovpligtig socialsikring mv., 851000 Førskoleundervisning, 852010 Folkeskoler o.lign., 852020 Specialskoler for handicappede, 853110 Ungdoms- og efterskoler, 853120 Gymnasier, studenter- og HF-kurser, 853200 Tekniske skoler og fagskoler, 854100 Videregående uddannelser ikke på universitetsniveau, 854200 Videregående uddannelser på universitetsniveau, 855100 Undervisning inden for sport og fritid, 855200 Undervisning i kulturelle discipliner, 855300 Køreskoler, 855900 Anden undervisning i.a.n., 856000 Hjælpeydelser i forbindelse med undervisning, 861000 Hospitaler, 862100 Alment praktiserende læger, 862200 Praktiserende speciallæger, 862300 Praktiserende tandlæger, 869010 Sundhedspleje, hjemmesygepleje og jordemødre mv., 869020 Fysio- og ergoterapeuter, 869030 Psykologisk rådgivning, 869040 Kiropraktorer, 869090 Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n., 871010 Plejehjem, 871020 Institutionsophold med sygepleje i.a.n., 872010 Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap, 872020 Behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede, 873010 Døgninstitutioner for personer med fysisk handicap, 873020 Almene ældre- og handicapboliger o.l., 879010 Døgninstitutioner for børn og unge, 879020 Familiepleje, 879090 Andre former for institutionsophold, 881010 Hjemmehjælp, 881020 Dagcentre mv., 881030 Revalideringsinstitutioner, 889110 Dagplejemødre, 889120 Vuggestuer, 889130 Børnehaver, 889140 Skolefritidsordninger og fritidshjem, 889150 Aldersintegrerede institutioner, 889160 Fritids- og ungdomsklubber, 889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål, 889920 Flygtninge- og asylcentre, 889990 Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n., 900110 Teater- og koncertvirksomhed, 900120 Selvstændigt udøvende scenekunstnere, 900200 Hjælpeaktiviteter i forbindelse med scenekunst, 900300 Kunstnerisk skaben, 900400 Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv., 910110 Biblioteker, 910120 Arkiver, 910200 Museer, 910300 Historiske monumenter og bygninger og lignende attraktioner, 910400 Botaniske og zoologiske haver samt naturreservater, 920000 Lotteri- og anden spillevirksomhed, 931100 Drift af sportsanlæg, 931200 Sportsklubber, 931300 Fitnesscentre, 931900 Andre sportsaktiviteter, 932100 Forlystelsesparker o.l., 932910 Lystbådehavne, 932990 Andre forlystelser og fritidsaktiviteter, 941100 Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer, 941200 Faglige sammenslutninger, 942000 Fagforeninger, 949100 Religiøse institutioner og foreninger, 949200 Politiske partier, 949900 Andre organisationer og foreninger i.a.n., 951100 Reparation af computere og ydre enheder, 951200 Reparation af kommunikationsudstyr, 952100 Reparation af forbrugerelektronik, 952200 Reparation af husholdningsapparater og redskaber til hus og have, 952300 Reparation af skotøj og lædervarer, 952400 Reparation af møbler og boligudstyr, 952500 Reparation af ure, smykker og guld- og sølvvarer, 952900 Reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug, 960110 Erhvervs- og institutionsvaskerier, 960120 Renserier, selvbetjeningsvaskerier mv., 960210 Frisørsaloner, 960220 Skønheds- og hudpleje, 960300 Bedemænd og begravelsesvæsen, 960400 Aktiviteter vedrørende fysisk velvære, 960900 Andre personlige serviceydelser i.a.n., 970000 Husholdninger med ansat medhjælp, 981000 Private husholdningers produktion af varer til eget brug, i.a.n., 982000 Private husholdningers produktion af tjenesteydelser til eget brug, i.a.n., 990000 Eksterritoriale organisationer og organer, 999999 Uoplyst aktivitet

  https://www.statistikbanken.dk/FIKS44

  Statistikbanktabel

  Arbejdssteder, job, fuldtidsbeskæftigede og lønsum

  Efter branche (DB07) og enhed
  2008-2021 (-)

  383200 Genbrug af sorterede materialer, 390000 Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse, 411000 Gennemførelse af byggeprojekter, 412000 Opførelse af bygninger, 421000 Anlæg af veje og jernbaner, 421100 Anlæg af veje og motorveje, 421200 Anlæg af jernbaner og undergrundsbaner, 421300 Anlæg af broer og tunneller, 422000 Anlæg af ledningsnet, 422100 Anlæg af ledningsnet til væsker, 422200 Anlæg af ledningsnet til elektricitet og kommunikation, 429000 Anden anlægsvirksomhed, 429100 Anlæg af vandveje, havne, diger og dæmninger, 429900 Anden anlægsvirksomhed i.a.n., 431100 Nedrivning, 431200 Forberedende byggepladsarbejder, 431300 Funderingsundersøgelser, 432100 El-installation, 432200 VVS- og blikkenslagerforretninger, 432900 Anden bygningsinstallationsvirksomhed, 433100 Stukkatørvirksomhed, 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed, 433300 Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning, 433410 Malerforretninger, 433420 Glarmestervirksomhed, 433900 Anden bygningsfærdiggørelse, 439100 Tagdækningsvirksomhed, 439910 Murere, 439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering, 451110 Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser, 451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser, 451910 Engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv., 451920 Engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv., 452010 Autoreparationsværksteder mv., 452020 Karosseriværksteder og autolakererier, 452030 Undervognsbehandling, 452040 Dækservice, 453100 Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer, 453200 Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer, 454000 Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil, 461100 Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata, 461200 Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien, 461300 Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer, 461400 Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner, 461500 Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram, 461600 Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer, 461710 Fiskeauktioner, 461790 Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer, 461800 Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n., 461900 Agenturhandel med blandet sortiment, 462100 Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer, 462200 Engroshandel med blomster og planter, 462300 Engroshandel med levende dyr, 462400 Engroshandel med huder, skind og læder, 463100 Engroshandel med frugt og grøntsager, 463200 Engroshandel med kød og kødprodukter, 463300 Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer, 463410 Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft, 463420 Engroshandel med vin og spiritus, 463500 Engroshandel med tobaksvarer, 463600 Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer, 463700 Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier, 463810 Engroshandel med fisk og fiskeprodukter, 463890 Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n., 463900 Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer, 464100 Engroshandel med tekstiler, 464210 Engroshandel med beklædning, 464220 Engroshandel med fodtøj, 464310 Engroshandel med hårde hvidevarer, 464320 Engroshandel med radio og tv mv., 464330 Engroshandel med indspillede videoer, cder, dvder mv., 464340 Engroshandel med fotografiske og optiske artikler, 464350 Engroshandel med elektriske husholdningsartikler, 464410 Engroshandel med porcelæns- og glasvarer, 464420 Engroshandel med rengøringsmidler, 464500 Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik, 464610 Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler, 464620 Engroshandel med læge- og hospitalsartikler, 464700 Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler, 464800 Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer, 464910 Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde, 464920 Engroshandel med bøger, papir og papirvarer, 464930 Engroshandel med kufferter og lædervarer, 464990 Engroshandel med andre husholdningsartikler, 465100 Engroshandel med computere, ydre enheder og software, 465210 Engroshandel med elektronisk udstyr, 465220 Engroshandel med telekommunikationsudstyr, 466100 Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil, 466200 Engroshandel med værktøjsmaskiner, 466300 Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed, 466400 Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til tekstilindustrien, 466500 Engroshandel med kontormøbler, 466600 Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr, 466900 Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr, 467100 Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer, 467200 Engroshandel med metaller og metalmalme, 467310 Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer, 467320 Engroshandel med lak, maling, tapet, gulvbelægning mv., 467400 Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør, 467500 Engroshandel med kemiske produkter, 467600 Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata, 467700 Engroshandel med affaldsprodukter, 469000 Ikke-specialiseret engroshandel, 471110 Købmænd og døgnkiosker, 471120 Supermarkeder, 471130 Discountforretninger, 471900 Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger, 472100 Frugt- og grøntforretninger, 472200 Slagter- og viktualieforretninger, 472300 Fiskeforretninger, 472400 Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer, 472500 Detailhandel med drikkevarer, 472600 Tobaksforretninger, 472900 Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger, 473000 Servicestationer, 474100 Detailhandel med computere, ydre enheder og software, 474200 Detailhandel med telekommunikationsudstyr, 474300 Radio- og tv-forretninger, 475100 Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv., 475210 Farve- og tapetforretninger, 475220 Byggemarkeder og værktøjsmagasiner, 475300 Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning, 475400 Detailhandel med elektriske husholdningsapparater, 475910 Møbelforretninger, 475920 Boligtekstilforretninger, 475930 Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv., 475940 Forhandlere af musikinstrumenter, 475990 Detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n., 476100 Detailhandel med bøger, 476200 Detailhandel med aviser og papirvarer, 476300 Detailhandel med musik- og videooptagelser, 476410 Forhandlere af sports- og campingudstyr, 476420 Cykel- og knallertforretninger, 476430 Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil, 477700 Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer, 476500 Detailhandel med spil og legetøj, 477110 Tøjforretninger, 477120 Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger, 477210 Skotøjsforretninger, 477220 Lædervareforretninger, 477300 Apoteker, 477400 Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler, 477500 Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje, 477610 Blomsterforretninger, 477620 Planteforhandlere og havecentre, 477630 Dyrehandel, 477810 Optikere, 477820 Fotoforretninger, 477830 Forhandlere af gaveartikler og brugskunst, 477840 Kunsthandel og gallerivirksomhed, 477890 Detailhandel med andre varer i.a.n., 477900 Detailhandel med brugte varer i forretninger, 478100 Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder, 478200 Detailhandel med tekstiler, beklædningsartikler og fodtøj fra stadepladser og markeder, 478900 Detailhandel med andre varer fra stadepladser og markeder, 479110 Detailhandel fra postordreforretninger, 479111 Detailhandel med dagligvarer via internet, 479112 Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet, 479113 Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet, 479114 Detailhandel med bøger, kontorartikler, musik eller film via internet, 479115 Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet, 479116 Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet, 479117 Detailhandel med medicin og produkter til personlig pleje via internet, 479119 Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet, 479120 Detailhandel via Internettet med digitale produkter, 479900 Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder, 491000 Passagertransport med regional- eller fjerntog, 492000 Godstransport med tog, 493110 Rutebuskørsel, by- og nærtrafik, 493120 S-togstrafik, metro og andre nærbaner, 493200 Taxikørsel, 493910 Rutebuskørsel, fjerntrafik og skolebusser, 493920 Turistkørsel og anden landpassagertransport, 494100 Vejgodstransport, 494200 Flytteforretninger, 495000 Rørtransport, 501000 Sø- og kysttransport af passagerer, 502000 Sø- og kysttransport af gods, 503000 Transport af passagerer ad indre vandveje, 504000 Transport af gods ad indre vandveje, 511010 Ruteflyvning, 511020 Charter- og taxiflyvning, 512100 Lufttransport af gods, 512200 Rumfart, 521000 Oplagrings- og pakhusvirksomhed, 522110 Stationer, godsterminaler mv., 522120 Parkering og vejhjælp mv., 522130 Drift af betalingsveje, -broer og -tunneler, 522210 Erhvervshavne, 522220 Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv., 522300 Serviceydelser i forbindelse med luftfart, 522400 Godshåndtering, 522910 Skibsmæglere, 522920 Speditører, 522990 Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport, 531000 Posttjenester omfattet af forsyningspligten, 532000 Andre post- og kurertjenester, 551010 Hoteller, 551020 Konferencecentre og kursusejendomme, 552000 Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold, 553000 Campingpladser, 559000 Andre overnatningsfaciliteter, 561010 Restauranter, 561020 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv., 562100 Event catering, 562900 Anden restaurationsvirksomhed, 563000 Cafeér, værtshuse, diskoteker mv., 581100 Udgivelse af bøger, 581200 Udgivelse af telefonbøger og adresselister, 581300 Udgivelse af aviser og dagblade, 581410 Udgivelse af ugeblade og magasiner, 581420 Udgivelse af distrikts- og annonceblade, 581900 Anden udgivervirksomhed, 582100 Udgivelse af computerspil, 582900 Anden udgivelse af software, 591110 Produktion af film og videofilm, 591120 Produktion af tv-programmer, 591200 Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer, 591300 Distribution af film, video- og tv-programmer, 591400 Biografer, 592000 Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik, 601000 Radiovirksomhed, 602000 Tv-virksomhed, 611000 Fastnetbaseret telekommunikation, 612000 Trådløs telekommunikation, 613000 Satellitbaseret telekommunikation, 619000 Anden telekommunikation, 620100 Computerprogrammering, 620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi, 620300 Computer facility management, 620900 Anden it-servicevirksomhed, 631100 Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser, 631200 Webportaler, 639100 Pressebureauer, 639900 Andre informationstjenester i.a.n., 641100 Centralbanker, 641900 Banker, sparekasser og andelskasser, 642010 Finansielle holdingselskaber, 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber, 642030 Gennemløbsholdingselskaber, 643010 Investeringsforeninger, 643020 Pengemarkedsforeninger, 643030 Investeringsselskaber, 643040 Ventureselskaber og kapitalfonde, 649100 Finansiel leasing, 649210 Realkreditinstitutter, 649220 Andre kreditinstitutter, 649230 Andre kreditselskaber, 649240 FVC-selskaber, 649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n., 651100 Livsforsikring, 651200 Anden forsikring, 652000 Genforsikring, 653010 Pensionskasser, 653020 Anden pensionsforsikring, 661100 Forvaltning af kapitalmarkeder, 661200 Værdipapir- og varemægling, 661900 Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling, 662100 Risiko- og skadesvurdering, 662200 Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed, 662900 Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring, 663000 Formueforvaltning, 681000 Køb og salg af egen fast ejendom, 682010 Almennyttige boligselskaber, 682020 Private andelsboligforeninger, 682030 Anden udlejning af boliger, 682040 Udlejning af erhvervsejendomme, 683110 Ejendomsmæglere mv., 683120 Boliganvisning, ferieboligudlejning mv., 683210 Administration af fast ejendom på kontraktbasis, 683220 Ejerforeninger, 691000 Juridisk bistand, 692000 Bogføring og revision, skatterådgivning, 701010 Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed, 701020 Finansielle hovedsæders virksomhed, 702100 Public relations og kommunikation, 702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse, 711100 Arkitektvirksomhed, 711210 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder, 711220 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik, 711230 Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg, 711240 Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv., 711290 Anden teknisk rådgivning, 712010 Kontrol af levnedsmidler, 712020 Teknisk afprøvning og kontrol, 712090 Anden måling og teknisk analyse, 721100 Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi, 721900 Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik, 722000 Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber, 731110 Reklamebureauer, 731190 Anden reklamevirksomhed, 731200 Reklameplads i medier, 732000 Markedsanalyse og offentlig meningsmåling, 741010 Industriel design og produktdesign, 741020 Kommunikationsdesign og grafisk design, 741030 Indretningsarkitekter og rumdesign, 742000 Fotografisk virksomhed, 743000 Oversættelse og tolkning, 749010 Landbrugskonsulenter, 749090 Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n., 750000 Dyrlæger, 771100 Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer, 771200 Udlejning og leasing af lastbiler, 772100 Udlejning og leasing af varer til fritid og sport, 772200 Udlejning af videobånd og videodisks, 772900 Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug i.a.n., 773100 Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr, 773200 Udlejning og leasing af entreprenørmateriel, 773300 Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr, 773400 Udlejning og leasing af skibe og både, 773500 Udlejning og leasing af luftfartøjer, 773900 Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n, 774000 Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker, 781000 Arbejdsformidlingskontorer, 782000 Vikarbureauer, 783000 Anden personaleformidling, 791100 Rejsebureauer, 791200 Rejsearrangører, 799000 Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed, 801000 Private vagt- og sikkerhedstjenester, 802000 Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer, 803000 Overvågning, 811000 Kombinerede serviceydelser, 812100 Almindelig rengøring i bygninger, 812210 Vinduespolering, 812220 Skorstensfejning, 812290 Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler, 812900 Andre rengøringsydelser, 813000 Landskabspleje, 821100 Kombinerede administrationsserviceydelser, 821900 Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice, 822000 Call centres virksomhed, 823000 Organisering af kongresser, messer og udstillinger, 829100 Inkassovirksomhed og kreditoplysning, 829200 Pakkerier, 829900 Anden forretningsservice i.a.n., 841100 Generelle offentlige tjenester, 841200 Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen social sikring, 841300 Administration af og bidrag til erhvervsfremme, 842100 Udenrigsanliggender, 842200 Forsvar, 842300 Domstole og fængselsvæsen, 842400 Politi, 842500 Brandvæsen, 843000 Lovpligtig socialsikring mv., 851000 Førskoleundervisning, 852010 Folkeskoler o.lign., 852020 Specialskoler for handicappede, 853110 Ungdoms- og efterskoler, 853120 Gymnasier, studenter- og HF-kurser, 853200 Tekniske skoler og fagskoler, 854100 Videregående uddannelser ikke på universitetsniveau, 854200 Videregående uddannelser på universitetsniveau, 855100 Undervisning inden for sport og fritid, 855200 Undervisning i kulturelle discipliner, 855300 Køreskoler, 855900 Anden undervisning i.a.n., 856000 Hjælpeydelser i forbindelse med undervisning, 861000 Hospitaler, 862100 Alment praktiserende læger, 862200 Praktiserende speciallæger, 862300 Praktiserende tandlæger, 869010 Sundhedspleje, hjemmesygepleje og jordemødre mv., 869020 Fysio- og ergoterapeuter, 869030 Psykologisk rådgivning, 869040 Kiropraktorer, 869090 Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n., 871010 Plejehjem, 871020 Institutionsophold med sygepleje i.a.n., 872010 Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap, 872020 Behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede, 873010 Døgninstitutioner for personer med fysisk handicap, 873020 Almene ældre- og handicapboliger o.l., 879010 Døgninstitutioner for børn og unge, 879020 Familiepleje, 879090 Andre former for institutionsophold, 881010 Hjemmehjælp, 881020 Dagcentre mv., 881030 Revalideringsinstitutioner, 889110 Dagplejemødre, 889120 Vuggestuer, 889130 Børnehaver, 889140 Skolefritidsordninger og fritidshjem, 889150 Aldersintegrerede institutioner, 889160 Fritids- og ungdomsklubber, 889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål, 889920 Flygtninge- og asylcentre, 889990 Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n., 900110 Teater- og koncertvirksomhed, 900120 Selvstændigt udøvende scenekunstnere, 900200 Hjælpeaktiviteter i forbindelse med scenekunst, 900300 Kunstnerisk skaben, 900400 Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv., 910110 Biblioteker, 910120 Arkiver, 910200 Museer, 910300 Historiske monumenter og bygninger og lignende attraktioner, 910400 Botaniske og zoologiske haver samt naturreservater, 920000 Lotteri- og anden spillevirksomhed, 931100 Drift af sportsanlæg, 931200 Sportsklubber, 931300 Fitnesscentre, 931900 Andre sportsaktiviteter, 932100 Forlystelsesparker o.l., 932910 Lystbådehavne, 932990 Andre forlystelser og fritidsaktiviteter, 941100 Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer, 941200 Faglige sammenslutninger, 942000 Fagforeninger, 949100 Religiøse institutioner og foreninger, 949200 Politiske partier, 949900 Andre organisationer og foreninger i.a.n., 951100 Reparation af computere og ydre enheder, 951200 Reparation af kommunikationsudstyr, 952100 Reparation af forbrugerelektronik, 952200 Reparation af husholdningsapparater og redskaber til hus og have, 952300 Reparation af skotøj og lædervarer, 952400 Reparation af møbler og boligudstyr, 952500 Reparation af ure, smykker og guld- og sølvvarer, 952900 Reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug, 960110 Erhvervs- og institutionsvaskerier, 960120 Renserier, selvbetjeningsvaskerier mv., 960210 Frisørsaloner, 960220 Skønheds- og hudpleje, 960300 Bedemænd og begravelsesvæsen, 960400 Aktiviteter vedrørende fysisk velvære, 960900 Andre personlige serviceydelser i.a.n., 970000 Husholdninger med ansat medhjælp, 981000 Private husholdningers produktion af varer til eget brug, i.a.n., 982000 Private husholdningers produktion af tjenesteydelser til eget brug, i.a.n., 990000 Eksterritoriale organisationer og organer, 999999 Uoplyst aktivitet

  https://www.statistikbanken.dk/ERHV1

  Statistikbanktabel

  Erklærede konkurser

  Efter branche (DB07) og virksomhedstype
  2009M01-2023M02 (Antal)

  383200 Genbrug af sorterede materialer, 390000 Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse, 411000 Gennemførelse af byggeprojekter, 412000 Opførelse af bygninger, 421000 Anlæg af veje og jernbaner, 421100 Anlæg af veje og motorveje, 421200 Anlæg af jernbaner og undergrundsbaner, 421300 Anlæg af broer og tunneller, 422000 Anlæg af ledningsnet, 422100 Anlæg af ledningsnet til væsker, 422200 Anlæg af ledningsnet til elektricitet og kommunikation, 429000 Anden anlægsvirksomhed, 429100 Anlæg af vandveje, havne, diger og dæmninger, 429900 Anden anlægsvirksomhed i.a.n., 431100 Nedrivning, 431200 Forberedende byggepladsarbejder, 431300 Funderingsundersøgelser, 432100 El-installation, 432200 VVS- og blikkenslagerforretninger, 432900 Anden bygningsinstallationsvirksomhed, 433100 Stukkatørvirksomhed, 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed, 433300 Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning, 433410 Malerforretninger, 433420 Glarmestervirksomhed, 433900 Anden bygningsfærdiggørelse, 439100 Tagdækningsvirksomhed, 439910 Murere, 439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering, 451110 Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser, 451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser, 451910 Engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv., 451920 Engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv., 452010 Autoreparationsværksteder mv., 452020 Karosseriværksteder og autolakererier, 452030 Undervognsbehandling, 452040 Dækservice, 453100 Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer, 453200 Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer, 454000 Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil, 461100 Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata, 461200 Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien, 461300 Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer, 461400 Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner, 461500 Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram, 461600 Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer, 461710 Fiskeauktioner, 461790 Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer, 461800 Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n., 461900 Agenturhandel med blandet sortiment, 462100 Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer, 462200 Engroshandel med blomster og planter, 462300 Engroshandel med levende dyr, 462400 Engroshandel med huder, skind og læder, 463100 Engroshandel med frugt og grøntsager, 463200 Engroshandel med kød og kødprodukter, 463300 Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer, 463410 Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft, 463420 Engroshandel med vin og spiritus, 463500 Engroshandel med tobaksvarer, 463600 Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer, 463700 Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier, 463810 Engroshandel med fisk og fiskeprodukter, 463890 Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n., 463900 Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer, 464100 Engroshandel med tekstiler, 464210 Engroshandel med beklædning, 464220 Engroshandel med fodtøj, 464310 Engroshandel med hårde hvidevarer, 464320 Engroshandel med radio og tv mv., 464330 Engroshandel med indspillede videoer, cder, dvder mv., 464340 Engroshandel med fotografiske og optiske artikler, 464350 Engroshandel med elektriske husholdningsartikler, 464410 Engroshandel med porcelæns- og glasvarer, 464420 Engroshandel med rengøringsmidler, 464500 Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik, 464610 Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler, 464620 Engroshandel med læge- og hospitalsartikler, 464700 Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler, 464800 Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer, 464910 Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde, 464920 Engroshandel med bøger, papir og papirvarer, 464930 Engroshandel med kufferter og lædervarer, 464990 Engroshandel med andre husholdningsartikler, 465100 Engroshandel med computere, ydre enheder og software, 465210 Engroshandel med elektronisk udstyr, 465220 Engroshandel med telekommunikationsudstyr, 466100 Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil, 466200 Engroshandel med værktøjsmaskiner, 466300 Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed, 466400 Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til tekstilindustrien, 466500 Engroshandel med kontormøbler, 466600 Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr, 466900 Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr, 467100 Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer, 467200 Engroshandel med metaller og metalmalme, 467310 Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer, 467320 Engroshandel med lak, maling, tapet, gulvbelægning mv., 467400 Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør, 467500 Engroshandel med kemiske produkter, 467600 Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata, 467700 Engroshandel med affaldsprodukter, 469000 Ikke-specialiseret engroshandel, 471110 Købmænd og døgnkiosker, 471120 Supermarkeder, 471130 Discountforretninger, 471900 Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger, 472100 Frugt- og grøntforretninger, 472200 Slagter- og viktualieforretninger, 472300 Fiskeforretninger, 472400 Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer, 472500 Detailhandel med drikkevarer, 472600 Tobaksforretninger, 472900 Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger, 473000 Servicestationer, 474100 Detailhandel med computere, ydre enheder og software, 474200 Detailhandel med telekommunikationsudstyr, 474300 Radio- og tv-forretninger, 475100 Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv., 475210 Farve- og tapetforretninger, 475220 Byggemarkeder og værktøjsmagasiner, 475300 Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning, 475400 Detailhandel med elektriske husholdningsapparater, 475910 Møbelforretninger, 475920 Boligtekstilforretninger, 475930 Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv., 475940 Forhandlere af musikinstrumenter, 475990 Detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n., 476100 Detailhandel med bøger, 476200 Detailhandel med aviser og papirvarer, 476300 Detailhandel med musik- og videooptagelser, 476410 Forhandlere af sports- og campingudstyr, 476420 Cykel- og knallertforretninger, 476430 Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil, 477700 Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer, 476500 Detailhandel med spil og legetøj, 477110 Tøjforretninger, 477120 Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger, 477210 Skotøjsforretninger, 477220 Lædervareforretninger, 477300 Apoteker, 477400 Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler, 477500 Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje, 477610 Blomsterforretninger, 477620 Planteforhandlere og havecentre, 477630 Dyrehandel, 477810 Optikere, 477820 Fotoforretninger, 477830 Forhandlere af gaveartikler og brugskunst, 477840 Kunsthandel og gallerivirksomhed, 477890 Detailhandel med andre varer i.a.n., 477900 Detailhandel med brugte varer i forretninger, 478100 Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder, 478200 Detailhandel med tekstiler, beklædningsartikler og fodtøj fra stadepladser og markeder, 478900 Detailhandel med andre varer fra stadepladser og markeder, 479110 Detailhandel fra postordreforretninger, 479111 Detailhandel med dagligvarer via internet, 479112 Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet, 479113 Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet, 479114 Detailhandel med bøger, kontorartikler, musik eller film via internet, 479115 Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet, 479116 Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet, 479117 Detailhandel med medicin og produkter til personlig pleje via internet, 479119 Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet, 479120 Detailhandel via Internettet med digitale produkter, 479900 Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder, 491000 Passagertransport med regional- eller fjerntog, 492000 Godstransport med tog, 493110 Rutebuskørsel, by- og nærtrafik, 493120 S-togstrafik, metro og andre nærbaner, 493200 Taxikørsel, 493910 Rutebuskørsel, fjerntrafik og skolebusser, 493920 Turistkørsel og anden landpassagertransport, 494100 Vejgodstransport, 494200 Flytteforretninger, 495000 Rørtransport, 501000 Sø- og kysttransport af passagerer, 502000 Sø- og kysttransport af gods, 503000 Transport af passagerer ad indre vandveje, 504000 Transport af gods ad indre vandveje, 511010 Ruteflyvning, 511020 Charter- og taxiflyvning, 512100 Lufttransport af gods, 512200 Rumfart, 521000 Oplagrings- og pakhusvirksomhed, 522110 Stationer, godsterminaler mv., 522120 Parkering og vejhjælp mv., 522130 Drift af betalingsveje, -broer og -tunneler, 522210 Erhvervshavne, 522220 Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv., 522300 Serviceydelser i forbindelse med luftfart, 522400 Godshåndtering, 522910 Skibsmæglere, 522920 Speditører, 522990 Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport, 531000 Posttjenester omfattet af forsyningspligten, 532000 Andre post- og kurertjenester, 551010 Hoteller, 551020 Konferencecentre og kursusejendomme, 552000 Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold, 553000 Campingpladser, 559000 Andre overnatningsfaciliteter, 561010 Restauranter, 561020 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv., 562100 Event catering, 562900 Anden restaurationsvirksomhed, 563000 Cafeér, værtshuse, diskoteker mv., 581100 Udgivelse af bøger, 581200 Udgivelse af telefonbøger og adresselister, 581300 Udgivelse af aviser og dagblade, 581410 Udgivelse af ugeblade og magasiner, 581420 Udgivelse af distrikts- og annonceblade, 581900 Anden udgivervirksomhed, 582100 Udgivelse af computerspil, 582900 Anden udgivelse af software, 591110 Produktion af film og videofilm, 591120 Produktion af tv-programmer, 591200 Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer, 591300 Distribution af film, video- og tv-programmer, 591400 Biografer, 592000 Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik, 601000 Radiovirksomhed, 602000 Tv-virksomhed, 611000 Fastnetbaseret telekommunikation, 612000 Trådløs telekommunikation, 613000 Satellitbaseret telekommunikation, 619000 Anden telekommunikation, 620100 Computerprogrammering, 620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi, 620300 Computer facility management, 620900 Anden it-servicevirksomhed, 631100 Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser, 631200 Webportaler, 639100 Pressebureauer, 639900 Andre informationstjenester i.a.n., 641100 Centralbanker, 641900 Banker, sparekasser og andelskasser, 642010 Finansielle holdingselskaber, 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber, 642030 Gennemløbsholdingselskaber, 643010 Investeringsforeninger, 643020 Pengemarkedsforeninger, 643030 Investeringsselskaber, 643040 Ventureselskaber og kapitalfonde, 649100 Finansiel leasing, 649210 Realkreditinstitutter, 649220 Andre kreditinstitutter, 649230 Andre kreditselskaber, 649240 FVC-selskaber, 649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n., 651100 Livsforsikring, 651200 Anden forsikring, 652000 Genforsikring, 653010 Pensionskasser, 653020 Anden pensionsforsikring, 661100 Forvaltning af kapitalmarkeder, 661200 Værdipapir- og varemægling, 661900 Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling, 662100 Risiko- og skadesvurdering, 662200 Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed, 662900 Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring, 663000 Formueforvaltning, 681000 Køb og salg af egen fast ejendom, 682010 Almennyttige boligselskaber, 682020 Private andelsboligforeninger, 682030 Anden udlejning af boliger, 682040 Udlejning af erhvervsejendomme, 683110 Ejendomsmæglere mv., 683120 Boliganvisning, ferieboligudlejning mv., 683210 Administration af fast ejendom på kontraktbasis, 683220 Ejerforeninger, 691000 Juridisk bistand, 692000 Bogføring og revision, skatterådgivning, 701010 Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed, 701020 Finansielle hovedsæders virksomhed, 702100 Public relations og kommunikation, 702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse, 711100 Arkitektvirksomhed, 711210 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder, 711220 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik, 711230 Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg, 711240 Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv., 711290 Anden teknisk rådgivning, 712010 Kontrol af levnedsmidler, 712020 Teknisk afprøvning og kontrol, 712090 Anden måling og teknisk analyse, 721100 Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi, 721900 Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik, 722000 Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber, 731110 Reklamebureauer, 731190 Anden reklamevirksomhed, 731200 Reklameplads i medier, 732000 Markedsanalyse og offentlig meningsmåling, 741010 Industriel design og produktdesign, 741020 Kommunikationsdesign og grafisk design, 741030 Indretningsarkitekter og rumdesign, 742000 Fotografisk virksomhed, 743000 Oversættelse og tolkning, 749010 Landbrugskonsulenter, 749090 Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n., 750000 Dyrlæger, 771100 Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer, 771200 Udlejning og leasing af lastbiler, 772100 Udlejning og leasing af varer til fritid og sport, 772200 Udlejning af videobånd og videodisks, 772900 Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug i.a.n., 773100 Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr, 773200 Udlejning og leasing af entreprenørmateriel, 773300 Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr, 773400 Udlejning og leasing af skibe og både, 773500 Udlejning og leasing af luftfartøjer, 773900 Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n, 774000 Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker, 781000 Arbejdsformidlingskontorer, 782000 Vikarbureauer, 783000 Anden personaleformidling, 791100 Rejsebureauer, 791200 Rejsearrangører, 799000 Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed, 801000 Private vagt- og sikkerhedstjenester, 802000 Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer, 803000 Overvågning, 811000 Kombinerede serviceydelser, 812100 Almindelig rengøring i bygninger, 812210 Vinduespolering, 812220 Skorstensfejning, 812290 Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler, 812900 Andre rengøringsydelser, 813000 Landskabspleje, 821100 Kombinerede administrationsserviceydelser, 821900 Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice, 822000 Call centres virksomhed, 823000 Organisering af kongresser, messer og udstillinger, 829100 Inkassovirksomhed og kreditoplysning, 829200 Pakkerier, 829900 Anden forretningsservice i.a.n., 841100 Generelle offentlige tjenester, 841200 Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen social sikring, 841300 Administration af og bidrag til erhvervsfremme, 842100 Udenrigsanliggender, 842200 Forsvar, 842300 Domstole og fængselsvæsen, 842400 Politi, 842500 Brandvæsen, 843000 Lovpligtig socialsikring mv., 851000 Førskoleundervisning, 852010 Folkeskoler o.lign., 852020 Specialskoler for handicappede, 853110 Ungdoms- og efterskoler, 853120 Gymnasier, studenter- og HF-kurser, 853200 Tekniske skoler og fagskoler, 854100 Videregående uddannelser ikke på universitetsniveau, 854200 Videregående uddannelser på universitetsniveau, 855100 Undervisning inden for sport og fritid, 855200 Undervisning i kulturelle discipliner, 855300 Køreskoler, 855900 Anden undervisning i.a.n., 856000 Hjælpeydelser i forbindelse med undervisning, 861000 Hospitaler, 862100 Alment praktiserende læger, 862200 Praktiserende speciallæger, 862300 Praktiserende tandlæger, 869010 Sundhedspleje, hjemmesygepleje og jordemødre mv., 869020 Fysio- og ergoterapeuter, 869030 Psykologisk rådgivning, 869040 Kiropraktorer, 869090 Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n., 871010 Plejehjem, 871020 Institutionsophold med sygepleje i.a.n., 872010 Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap, 872020 Behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede, 873010 Døgninstitutioner for personer med fysisk handicap, 873020 Almene ældre- og handicapboliger o.l., 879010 Døgninstitutioner for børn og unge, 879020 Familiepleje, 879090 Andre former for institutionsophold, 881010 Hjemmehjælp, 881020 Dagcentre mv., 881030 Revalideringsinstitutioner, 889110 Dagplejemødre, 889120 Vuggestuer, 889130 Børnehaver, 889140 Skolefritidsordninger og fritidshjem, 889150 Aldersintegrerede institutioner, 889160 Fritids- og ungdomsklubber, 889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål, 889920 Flygtninge- og asylcentre, 889990 Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n., 900110 Teater- og koncertvirksomhed, 900120 Selvstændigt udøvende scenekunstnere, 900200 Hjælpeaktiviteter i forbindelse med scenekunst, 900300 Kunstnerisk skaben, 900400 Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv., 910110 Biblioteker, 910120 Arkiver, 910200 Museer, 910300 Historiske monumenter og bygninger og lignende attraktioner, 910400 Botaniske og zoologiske haver samt naturreservater, 920000 Lotteri- og anden spillevirksomhed, 931100 Drift af sportsanlæg, 931200 Sportsklubber, 931300 Fitnesscentre, 931900 Andre sportsaktiviteter, 932100 Forlystelsesparker o.l., 932910 Lystbådehavne, 932990 Andre forlystelser og fritidsaktiviteter, 941100 Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer, 941200 Faglige sammenslutninger, 942000 Fagforeninger, 949100 Religiøse institutioner og foreninger, 949200 Politiske partier, 949900 Andre organisationer og foreninger i.a.n., 951100 Reparation af computere og ydre enheder, 951200 Reparation af kommunikationsudstyr, 952100 Reparation af forbrugerelektronik, 952200 Reparation af husholdningsapparater og redskaber til hus og have, 952300 Reparation af skotøj og lædervarer, 952400 Reparation af møbler og boligudstyr, 952500 Reparation af ure, smykker og guld- og sølvvarer, 952900 Reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug, 960110 Erhvervs- og institutionsvaskerier, 960120 Renserier, selvbetjeningsvaskerier mv., 960210 Frisørsaloner, 960220 Skønheds- og hudpleje, 960300 Bedemænd og begravelsesvæsen, 960400 Aktiviteter vedrørende fysisk velvære, 960900 Andre personlige serviceydelser i.a.n., 970000 Husholdninger med ansat medhjælp, 981000 Private husholdningers produktion af varer til eget brug, i.a.n., 982000 Private husholdningers produktion af tjenesteydelser til eget brug, i.a.n., 990000 Eksterritoriale organisationer og organer, 999999 Uoplyst aktivitet

  https://www.statistikbanken.dk/KONK15

  Statistikbanktabel

  Beskæftigede

  Efter branche (DB07) og køn
  2008-2021 (Antal)

  383200 Genbrug af sorterede materialer, 390000 Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse, 411000 Gennemførelse af byggeprojekter, 412000 Opførelse af bygninger, 421000 Anlæg af veje og jernbaner, 421100 Anlæg af veje og motorveje, 421200 Anlæg af jernbaner og undergrundsbaner, 421300 Anlæg af broer og tunneller, 422000 Anlæg af ledningsnet, 422100 Anlæg af ledningsnet til væsker, 422200 Anlæg af ledningsnet til elektricitet og kommunikation, 429000 Anden anlægsvirksomhed, 429100 Anlæg af vandveje, havne, diger og dæmninger, 429900 Anden anlægsvirksomhed i.a.n., 431100 Nedrivning, 431200 Forberedende byggepladsarbejder, 431300 Funderingsundersøgelser, 432100 El-installation, 432200 VVS- og blikkenslagerforretninger, 432900 Anden bygningsinstallationsvirksomhed, 433100 Stukkatørvirksomhed, 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed, 433300 Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning, 433410 Malerforretninger, 433420 Glarmestervirksomhed, 433900 Anden bygningsfærdiggørelse, 439100 Tagdækningsvirksomhed, 439910 Murere, 439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering, 451110 Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser, 451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser, 451910 Engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv., 451920 Engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv., 452010 Autoreparationsværksteder mv., 452020 Karosseriværksteder og autolakererier, 452030 Undervognsbehandling, 452040 Dækservice, 453100 Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer, 453200 Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer, 454000 Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil, 461100 Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata, 461200 Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien, 461300 Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer, 461400 Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner, 461500 Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram, 461600 Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer, 461710 Fiskeauktioner, 461790 Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer, 461800 Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n., 461900 Agenturhandel med blandet sortiment, 462100 Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer, 462200 Engroshandel med blomster og planter, 462300 Engroshandel med levende dyr, 462400 Engroshandel med huder, skind og læder, 463100 Engroshandel med frugt og grøntsager, 463200 Engroshandel med kød og kødprodukter, 463300 Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer, 463410 Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft, 463420 Engroshandel med vin og spiritus, 463500 Engroshandel med tobaksvarer, 463600 Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer, 463700 Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier, 463810 Engroshandel med fisk og fiskeprodukter, 463890 Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n., 463900 Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer, 464100 Engroshandel med tekstiler, 464210 Engroshandel med beklædning, 464220 Engroshandel med fodtøj, 464310 Engroshandel med hårde hvidevarer, 464320 Engroshandel med radio og tv mv., 464330 Engroshandel med indspillede videoer, cder, dvder mv., 464340 Engroshandel med fotografiske og optiske artikler, 464350 Engroshandel med elektriske husholdningsartikler, 464410 Engroshandel med porcelæns- og glasvarer, 464420 Engroshandel med rengøringsmidler, 464500 Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik, 464610 Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler, 464620 Engroshandel med læge- og hospitalsartikler, 464700 Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler, 464800 Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer, 464910 Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde, 464920 Engroshandel med bøger, papir og papirvarer, 464930 Engroshandel med kufferter og lædervarer, 464990 Engroshandel med andre husholdningsartikler, 465100 Engroshandel med computere, ydre enheder og software, 465210 Engroshandel med elektronisk udstyr, 465220 Engroshandel med telekommunikationsudstyr, 466100 Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil, 466200 Engroshandel med værktøjsmaskiner, 466300 Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed, 466400 Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til tekstilindustrien, 466500 Engroshandel med kontormøbler, 466600 Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr, 466900 Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr, 467100 Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer, 467200 Engroshandel med metaller og metalmalme, 467310 Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer, 467320 Engroshandel med lak, maling, tapet, gulvbelægning mv., 467400 Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør, 467500 Engroshandel med kemiske produkter, 467600 Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata, 467700 Engroshandel med affaldsprodukter, 469000 Ikke-specialiseret engroshandel, 471110 Købmænd og døgnkiosker, 471120 Supermarkeder, 471130 Discountforretninger, 471900 Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger, 472100 Frugt- og grøntforretninger, 472200 Slagter- og viktualieforretninger, 472300 Fiskeforretninger, 472400 Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer, 472500 Detailhandel med drikkevarer, 472600 Tobaksforretninger, 472900 Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger, 473000 Servicestationer, 474100 Detailhandel med computere, ydre enheder og software, 474200 Detailhandel med telekommunikationsudstyr, 474300 Radio- og tv-forretninger, 475100 Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv., 475210 Farve- og tapetforretninger, 475220 Byggemarkeder og værktøjsmagasiner, 475300 Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning, 475400 Detailhandel med elektriske husholdningsapparater, 475910 Møbelforretninger, 475920 Boligtekstilforretninger, 475930 Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv., 475940 Forhandlere af musikinstrumenter, 475990 Detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n., 476100 Detailhandel med bøger, 476200 Detailhandel med aviser og papirvarer, 476300 Detailhandel med musik- og videooptagelser, 476410 Forhandlere af sports- og campingudstyr, 476420 Cykel- og knallertforretninger, 476430 Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil, 477700 Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer, 476500 Detailhandel med spil og legetøj, 477110 Tøjforretninger, 477120 Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger, 477210 Skotøjsforretninger, 477220 Lædervareforretninger, 477300 Apoteker, 477400 Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler, 477500 Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje, 477610 Blomsterforretninger, 477620 Planteforhandlere og havecentre, 477630 Dyrehandel, 477810 Optikere, 477820 Fotoforretninger, 477830 Forhandlere af gaveartikler og brugskunst, 477840 Kunsthandel og gallerivirksomhed, 477890 Detailhandel med andre varer i.a.n., 477900 Detailhandel med brugte varer i forretninger, 478100 Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder, 478200 Detailhandel med tekstiler, beklædningsartikler og fodtøj fra stadepladser og markeder, 478900 Detailhandel med andre varer fra stadepladser og markeder, 479110 Detailhandel fra postordreforretninger, 479111 Detailhandel med dagligvarer via internet, 479112 Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet, 479113 Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet, 479114 Detailhandel med bøger, kontorartikler, musik eller film via internet, 479115 Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet, 479116 Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet, 479117 Detailhandel med medicin og produkter til personlig pleje via internet, 479119 Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet, 479120 Detailhandel via Internettet med digitale produkter, 479900 Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder, 491000 Passagertransport med regional- eller fjerntog, 492000 Godstransport med tog, 493110 Rutebuskørsel, by- og nærtrafik, 493120 S-togstrafik, metro og andre nærbaner, 493200 Taxikørsel, 493910 Rutebuskørsel, fjerntrafik og skolebusser, 493920 Turistkørsel og anden landpassagertransport, 494100 Vejgodstransport, 494200 Flytteforretninger, 495000 Rørtransport, 501000 Sø- og kysttransport af passagerer, 502000 Sø- og kysttransport af gods, 503000 Transport af passagerer ad indre vandveje, 504000 Transport af gods ad indre vandveje, 511010 Ruteflyvning, 511020 Charter- og taxiflyvning, 512100 Lufttransport af gods, 512200 Rumfart, 521000 Oplagrings- og pakhusvirksomhed, 522110 Stationer, godsterminaler mv., 522120 Parkering og vejhjælp mv., 522130 Drift af betalingsveje, -broer og -tunneler, 522210 Erhvervshavne, 522220 Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv., 522300 Serviceydelser i forbindelse med luftfart, 522400 Godshåndtering, 522910 Skibsmæglere, 522920 Speditører, 522990 Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport, 531000 Posttjenester omfattet af forsyningspligten, 532000 Andre post- og kurertjenester, 551010 Hoteller, 551020 Konferencecentre og kursusejendomme, 552000 Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold, 553000 Campingpladser, 559000 Andre overnatningsfaciliteter, 561010 Restauranter, 561020 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv., 562100 Event catering, 562900 Anden restaurationsvirksomhed, 563000 Cafeér, værtshuse, diskoteker mv., 581100 Udgivelse af bøger, 581200 Udgivelse af telefonbøger og adresselister, 581300 Udgivelse af aviser og dagblade, 581410 Udgivelse af ugeblade og magasiner, 581420 Udgivelse af distrikts- og annonceblade, 581900 Anden udgivervirksomhed, 582100 Udgivelse af computerspil, 582900 Anden udgivelse af software, 591110 Produktion af film og videofilm, 591120 Produktion af tv-programmer, 591200 Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer, 591300 Distribution af film, video- og tv-programmer, 591400 Biografer, 592000 Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik, 601000 Radiovirksomhed, 602000 Tv-virksomhed, 611000 Fastnetbaseret telekommunikation, 612000 Trådløs telekommunikation, 613000 Satellitbaseret telekommunikation, 619000 Anden telekommunikation, 620100 Computerprogrammering, 620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi, 620300 Computer facility management, 620900 Anden it-servicevirksomhed, 631100 Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser, 631200 Webportaler, 639100 Pressebureauer, 639900 Andre informationstjenester i.a.n., 641100 Centralbanker, 641900 Banker, sparekasser og andelskasser, 642010 Finansielle holdingselskaber, 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber, 642030 Gennemløbsholdingselskaber, 643010 Investeringsforeninger, 643020 Pengemarkedsforeninger, 643030 Investeringsselskaber, 643040 Ventureselskaber og kapitalfonde, 649100 Finansiel leasing, 649210 Realkreditinstitutter, 649220 Andre kreditinstitutter, 649230 Andre kreditselskaber, 649240 FVC-selskaber, 649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n., 651100 Livsforsikring, 651200 Anden forsikring, 652000 Genforsikring, 653010 Pensionskasser, 653020 Anden pensionsforsikring, 661100 Forvaltning af kapitalmarkeder, 661200 Værdipapir- og varemægling, 661900 Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling, 662100 Risiko- og skadesvurdering, 662200 Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed, 662900 Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring, 663000 Formueforvaltning, 681000 Køb og salg af egen fast ejendom, 682010 Almennyttige boligselskaber, 682020 Private andelsboligforeninger, 682030 Anden udlejning af boliger, 682040 Udlejning af erhvervsejendomme, 683110 Ejendomsmæglere mv., 683120 Boliganvisning, ferieboligudlejning mv., 683210 Administration af fast ejendom på kontraktbasis, 683220 Ejerforeninger, 691000 Juridisk bistand, 692000 Bogføring og revision, skatterådgivning, 701010 Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed, 701020 Finansielle hovedsæders virksomhed, 702100 Public relations og kommunikation, 702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse, 711100 Arkitektvirksomhed, 711210 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder, 711220 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik, 711230 Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg, 711240 Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv., 711290 Anden teknisk rådgivning, 712010 Kontrol af levnedsmidler, 712020 Teknisk afprøvning og kontrol, 712090 Anden måling og teknisk analyse, 721100 Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi, 721900 Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik, 722000 Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber, 731110 Reklamebureauer, 731190 Anden reklamevirksomhed, 731200 Reklameplads i medier, 732000 Markedsanalyse og offentlig meningsmåling, 741010 Industriel design og produktdesign, 741020 Kommunikationsdesign og grafisk design, 741030 Indretningsarkitekter og rumdesign, 742000 Fotografisk virksomhed, 743000 Oversættelse og tolkning, 749010 Landbrugskonsulenter, 749090 Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n., 750000 Dyrlæger, 771100 Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer, 771200 Udlejning og leasing af lastbiler, 772100 Udlejning og leasing af varer til fritid og sport, 772200 Udlejning af videobånd og videodisks, 772900 Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug i.a.n., 773100 Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr, 773200 Udlejning og leasing af entreprenørmateriel, 773300 Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr, 773400 Udlejning og leasing af skibe og både, 773500 Udlejning og leasing af luftfartøjer, 773900 Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n, 774000 Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker, 781000 Arbejdsformidlingskontorer, 782000 Vikarbureauer, 783000 Anden personaleformidling, 791100 Rejsebureauer, 791200 Rejsearrangører, 799000 Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed, 801000 Private vagt- og sikkerhedstjenester, 802000 Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer, 803000 Overvågning, 811000 Kombinerede serviceydelser, 812100 Almindelig rengøring i bygninger, 812210 Vinduespolering, 812220 Skorstensfejning, 812290 Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler, 812900 Andre rengøringsydelser, 813000 Landskabspleje, 821100 Kombinerede administrationsserviceydelser, 821900 Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice, 822000 Call centres virksomhed, 823000 Organisering af kongresser, messer og udstillinger, 829100 Inkassovirksomhed og kreditoplysning, 829200 Pakkerier, 829900 Anden forretningsservice i.a.n., 841100 Generelle offentlige tjenester, 841200 Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen social sikring, 841300 Administration af og bidrag til erhvervsfremme, 842100 Udenrigsanliggender, 842200 Forsvar, 842300 Domstole og fængselsvæsen, 842400 Politi, 842500 Brandvæsen, 843000 Lovpligtig socialsikring mv., 851000 Førskoleundervisning, 852010 Folkeskoler o.lign., 852020 Specialskoler for handicappede, 853110 Ungdoms- og efterskoler, 853120 Gymnasier, studenter- og HF-kurser, 853200 Tekniske skoler og fagskoler, 854100 Videregående uddannelser ikke på universitetsniveau, 854200 Videregående uddannelser på universitetsniveau, 855100 Undervisning inden for sport og fritid, 855200 Undervisning i kulturelle discipliner, 855300 Køreskoler, 855900 Anden undervisning i.a.n., 856000 Hjælpeydelser i forbindelse med undervisning, 861000 Hospitaler, 862100 Alment praktiserende læger, 862200 Praktiserende speciallæger, 862300 Praktiserende tandlæger, 869010 Sundhedspleje, hjemmesygepleje og jordemødre mv., 869020 Fysio- og ergoterapeuter, 869030 Psykologisk rådgivning, 869040 Kiropraktorer, 869090 Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n., 871010 Plejehjem, 871020 Institutionsophold med sygepleje i.a.n., 872010 Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap, 872020 Behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede, 873010 Døgninstitutioner for personer med fysisk handicap, 873020 Almene ældre- og handicapboliger o.l., 879010 Døgninstitutioner for børn og unge, 879020 Familiepleje, 879090 Andre former for institutionsophold, 881010 Hjemmehjælp, 881020 Dagcentre mv., 881030 Revalideringsinstitutioner, 889110 Dagplejemødre, 889120 Vuggestuer, 889130 Børnehaver, 889140 Skolefritidsordninger og fritidshjem, 889150 Aldersintegrerede institutioner, 889160 Fritids- og ungdomsklubber, 889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål, 889920 Flygtninge- og asylcentre, 889990 Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n., 900110 Teater- og koncertvirksomhed, 900120 Selvstændigt udøvende scenekunstnere, 900200 Hjælpeaktiviteter i forbindelse med scenekunst, 900300 Kunstnerisk skaben, 900400 Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv., 910110 Biblioteker, 910120 Arkiver, 910200 Museer, 910300 Historiske monumenter og bygninger og lignende attraktioner, 910400 Botaniske og zoologiske haver samt naturreservater, 920000 Lotteri- og anden spillevirksomhed, 931100 Drift af sportsanlæg, 931200 Sportsklubber, 931300 Fitnesscentre, 931900 Andre sportsaktiviteter, 932100 Forlystelsesparker o.l., 932910 Lystbådehavne, 932990 Andre forlystelser og fritidsaktiviteter, 941100 Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer, 941200 Faglige sammenslutninger, 942000 Fagforeninger, 949100 Religiøse institutioner og foreninger, 949200 Politiske partier, 949900 Andre organisationer og foreninger i.a.n., 951100 Reparation af computere og ydre enheder, 951200 Reparation af kommunikationsudstyr, 952100 Reparation af forbrugerelektronik, 952200 Reparation af husholdningsapparater og redskaber til hus og have, 952300 Reparation af skotøj og lædervarer, 952400 Reparation af møbler og boligudstyr, 952500 Reparation af ure, smykker og guld- og sølvvarer, 952900 Reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug, 960110 Erhvervs- og institutionsvaskerier, 960120 Renserier, selvbetjeningsvaskerier mv., 960210 Frisørsaloner, 960220 Skønheds- og hudpleje, 960300 Bedemænd og begravelsesvæsen, 960400 Aktiviteter vedrørende fysisk velvære, 960900 Andre personlige serviceydelser i.a.n., 970000 Husholdninger med ansat medhjælp, 981000 Private husholdningers produktion af varer til eget brug, i.a.n., 982000 Private husholdningers produktion af tjenesteydelser til eget brug, i.a.n., 990000 Eksterritoriale organisationer og organer, 999999 Uoplyst aktivitet

  https://www.statistikbanken.dk/LIGEAB3

  Statistikbanktabel

  Hjælp til søgning

  Få hjælp til at finde den rette statistik.

  Kontakt Informationsservice

  For forskere

  Søg separat i TIMES eller højkvalitetsdata.

  TIMES

  Højkvalitetsvariable