Gå til sidens indhold

Søgeresultat

  Viser resultat 411 - 420 af 1295

  Momsregistrerede virksomheder (afsluttet)

  Efter område, branche og ejerforhold
  1992-1999 (Antal)

  branche, BRANCHE I ALT, 011110 Kornavl, 011190 Agerbrug i øvrigt, 011210 Gartnerier, 011220 Planteskoler, 011300 Dyrkning af frugt og bær, nødder og kryderiplanter, 012110 Malkekvæghold, 012190 Anden kvægavl, 012210 Stutterier, 012220 Fåre- og gedeavl, 012300 Svineavl, 012400 Fjerkræavl, 012510 Pelsdyravl, 012520 Biavl, 012530 Kenneler, 012590 Opdræt af andre dyr, 013000 Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift), 014110 Landbrugsmaskinstationer, 014120 Anlægsgartnerier, 014190 Servicevirksomhed i forbindelse med agerbrug i øvrigt, 014200 Servicevirks. i forb. med husdyravl undt. dyrlægevirksomhed, 015000 Jagt, fangst og servicevirksomhed i forbindelse hermed, 020100 Skovbrug, 020200 Servicevirksomhed i forbindelse med skovbrug, 050100 Fiskeri, 050200 Dambrug og fiskeavl, 101000 Kulminer, 102000 Brunkulslejer, 103000 Tørvegrave, 111000 Udvinding af råolie og naturgas, 112000 Teknisk servicevirksomhed i forbindelse med olie- og gasudvinding, 120000 Brydning af uran- og thoriummalme, 131000 Brydning af jernmalm, 132000 Brydning af ikke-jernholdige metalmalme undt. uran- og thoriummalme, 141110 Brydning af sten, 141120 Stenfiskeri, 141200 Kalkbrud, 141300 Skiferbrud, 142100 Grus- og sandgrave, sandsugning, 142200 Udvinding af ler og kaolin, 143000 Udvinding af mineraler til fremst. af kemiske produkter og gødningsstoffer, 144000 Saltudvinding, 145000 Anden råstofudvinding i øvrigt, 151110 Svineslagterier, 151120 Kreaturslagterier, 151130 Tarmrenserier, 151140 Destruktionsanstalter og benmelsfabrikker, 151200 Fjerkræslagterier, 151310 Fremstilling af færdigretter, 151390 Kødforarbejdning i øvrigt, 152010 Fiskehermetik-, fiskefars- og fiskefiletfabrikker, 152020 Røgning og saltning af fisk, 152030 Fiskemelsfabrikker, 153100 Forarbejdning og konservering af kartofler, 153200 Fremstilling af frugt- og grøntsagssaft, 153300 Forarbejdning og konservering af frugt og grønsager i øvrigt, 154100 Fremstilling af råolier og fedtstoffer, 154200 Fremstilling af raffinerede olier og fedtstoffer, 154300 Margarinefabrikker mv., 155110 Mejerier samt ostefremstilling, 155120 Mælkekondenseringsfabrikker, 155200 Fremst. af konsumis, 156100 Fremstilling af mølleriprodukter, 156200 Isfabrikker, 157110 Fremst. af færdige foderblandinger til landbrug og pelsdyravl, 157120 Fremst. af færdige foderblandinger til dam- og havbrug, 157200 Fremst. af færdigt foder til kæledyr, 158110 Brødfabrikker, 158120 Bagerforretninger, 158200 Fremstilling af kager og kiks, 158300 Sukkerfabrikker og -raffinaderier, 158400 Chokolade- og sukkervarefabrikker, 158500 Fremstilling af pastaprodukter og lignende varer, 158600 Forarbejdning af te og kaffe, 158700 Krydderimøller, fremstilling af smagspræparater mv., 158800 Fremst. af homogeniserede produkter og diætmad, 158900 Anden fremst. af næringsmidler fx. supper,bouillon, salater, 159100 Fremst. af spiritus, 159200 Fremst. af råsprit, 159300 Fremst. af vin, 159400 Fremst. af frugtvin undtagen fra druer, 159500 Fremst. af vermouth mv., 159600 Bryggerier, 159700 Maltfabrikker, 159800 Mineralvandsfabrikker mv., 160000 Tobaksindustri, 171000 Forbehandling og spinding af tekstilfibre, 172000 Vævning af tekstiler, 173000 Færdigbehandling af tekstiler, 174010 Sejlmagerier, flag- og teltfabrikker mv., 174020 Fremstilling af boligtekstiler, 174090 Fremstilling af andre færdige tekstilværer i øvrigt, 175100 Tæppefabrikker, 175210 Rebslagerier, 175220 Fiskenetfabrikker (vodbindere), 175300 Fremst. af fiberdug og varer heraf undt. beklædningsartikler, 175400 Anden fremst.af tekstiler fx filt,possement,bånd,vat,drivremme, 176000 Fremst. af trikotagestoffer, 177100 Strømpefabrikker, 177200 Fremst. af pullovere, cardigans mv., 181000 Fremst. af læderbeklædning, 182100 Fremst. af arbejdsbeklædning, 182210 Fremst. af herre- og dameovertøj, 182220 Fremst. af jakker, bukser mv. til herrer og drenge, 182230 Fremst. af kjoler, bukser mv. til damer og piger, 182310 Fremst. af skjorter, 182390 Fremst. af anden underbeklædning, 182410 Fremst. af babytøj, 182490 Anden fremst. af beklædningsart. fx huer,handsker,bælter,slips, 183000 Pelsberedning samt buntmagerier, 191000 Garverier, 192000 Fremst. af tasker, kufferter mv., 193010 Skotøjsfabrikker, 193020 Træskofabrikker, 201010 Savværker, 201020 Træimprægneringsvirksomheder mv., 202000 Fremst. af krydsfiner, spånplader mv., 203010 Fremst. af ramme- og møbellister, 203020 Fremst. af dele af træ til bygninger, 203030 Fremst. af præfabrikerede bygninger el. bygningselem. af træ, 204000 Træemballagefabrikker, 205110 Trædrejere, 205120 Ligkistefabrikker, 205190 Anden fremst.af træprodukter fx husholdningsart.

  https://www.statistikbanken.dk/MOMS11

  Statistikbanktabel

  Beskæftigede (afsluttet)

  Efter branche (DB93) og køn
  1994-2000 (Antal)

  branche (DB93), BRANCHE I ALT, 011110 Kornavl, 011190 Agerbrug i øvrigt, 011210 Gartnerier, 011220 Planteskoler, 011300 Dyrkning af frugt og bær, nødder og kryderiplanter, 012110 Malkekvæghold, 012190 Anden kvægavl, 012210 Stutterier, 012220 Fåre- og gedeavl, 012300 Svineavl, 012400 Fjerkræavl, 012510 Pelsdyravl, 012520 Biavl, 012530 Kenneler, 012590 Opdræt af andre dyr, 013000 Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift), 014110 Landbrugsmaskinstationer, 014120 Anlægsgartnerier, 014190 Servicevirksomhed i forbindelse med agerbrug i øvrigt, 014200 Servicevirks. i forb. med husdyravl undt. dyrlægevirksomhed, 015000 Jagt, fangst og servicevirksomhed i forbindelse hermed, 020100 Skovbrug, 020200 Servicevirksomhed i forbindelse med skovbrug, 050100 Fiskeri, 050200 Dambrug og fiskeavl, 101000 Kulminer, 102000 Brunkulslejer, 103000 Tørvegrave, 111000 Udvinding af råolie og naturgas, 112000 Teknisk servicevirksomhed i forbindelse med olie- og gasudvinding, 120000 Brydning af uran- og thoriummalme, 131000 Brydning af jernmalm, 132000 Brydning af ikke-jernholdige metalmalme undt. uran- og thoriummalme, 141110 Brydning af sten, 141120 Stenfiskeri, 141200 Kalkbrud, 141300 Skiferbrud, 142100 Grus- og sandgrave, sandsugning, 142200 Udvinding af ler og kaolin, 143000 Udvinding af mineraler til fremst. af kemiske produkter og gødningsstoffer, 144000 Saltudvinding, 145000 Anden råstofudvinding i øvrigt, 151110 Svineslagterier, 151120 Kreaturslagterier, 151130 Tarmrenserier, 151140 Destruktionsanstalter og benmelsfabrikker, 151200 Fjerkræslagterier, 151310 Fremstilling af færdigretter, 151390 Kødforarbejdning i øvrigt, 152010 Fiskehermetik-, fiskefars- og fiskefiletfabrikker, 152020 Røgning og saltning af fisk, 152030 Fiskemelsfabrikker, 153100 Forarbejdning og konservering af kartofler, 153200 Fremstilling af frugt- og grøntsagssaft, 153300 Forarbejdning og konservering af frugt og grønsager i øvrigt, 154100 Fremstilling af råolier og fedtstoffer, 154200 Fremstilling af raffinerede olier og fedtstoffer, 154300 Margarinefabrikker mv., 155110 Mejerier samt ostefremstilling, 155120 Mælkekondenseringsfabrikker, 155200 Fremst. af konsumis, 156100 Fremstilling af mølleriprodukter, 156200 Isfabrikker, 157110 Fremst. af færdige foderblandinger til landbrug og pelsdyravl, 157120 Fremst. af færdige foderblandinger til dam- og havbrug, 157200 Fremst. af færdigt foder til kæledyr, 158110 Brødfabrikker, 158120 Bagerforretninger, 158200 Fremstilling af kager og kiks, 158300 Sukkerfabrikker og -raffinaderier, 158400 Chokolade- og sukkervarefabrikker, 158500 Fremstilling af pastaprodukter og lignende varer, 158600 Forarbejdning af te og kaffe, 158700 Krydderimøller, fremstilling af smagspræparater mv., 158800 Fremst. af homogeniserede produkter og diætmad, 158900 Anden fremst. af næringsmidler fx. supper,bouillon, salater, 159100 Fremst. af spiritus, 159200 Fremst. af råsprit, 159300 Fremst. af vin, 159400 Fremst. af frugtvin undtagen fra druer, 159500 Fremst. af vermouth mv., 159600 Bryggerier, 159700 Maltfabrikker, 159800 Mineralvandsfabrikker mv., 160000 Tobaksindustri, 171000 Forbehandling og spinding af tekstilfibre, 172000 Vævning af tekstiler, 173000 Færdigbehandling af tekstiler, 174010 Sejlmagerier, flag- og teltfabrikker mv., 174020 Fremstilling af boligtekstiler, 174090 Fremstilling af andre færdige tekstilværer i øvrigt, 175100 Tæppefabrikker, 175210 Rebslagerier, 175220 Fiskenetfabrikker (vodbindere), 175300 Fremst. af fiberdug og varer heraf undt. beklædningsartikler, 175400 Anden fremst.af tekstiler fx filt,possement,bånd,vat,drivremme, 176000 Fremst. af trikotagestoffer, 177100 Strømpefabrikker, 177200 Fremst. af pullovere, cardigans mv., 181000 Fremst. af læderbeklædning, 182100 Fremst. af arbejdsbeklædning, 182210 Fremst. af herre- og dameovertøj, 182220 Fremst. af jakker, bukser mv. til herrer og drenge, 182230 Fremst. af kjoler, bukser mv. til damer og piger, 182310 Fremst. af skjorter, 182390 Fremst. af anden underbeklædning, 182410 Fremst. af babytøj, 182490 Anden fremst. af beklædningsart. fx huer,handsker,bælter,slips, 183000 Pelsberedning samt buntmagerier, 191000 Garverier, 192000 Fremst. af tasker, kufferter mv., 193010 Skotøjsfabrikker, 193020 Træskofabrikker, 201010 Savværker, 201020 Træimprægneringsvirksomheder mv., 202000 Fremst. af krydsfiner, spånplader mv., 203010 Fremst. af ramme- og møbellister, 203020 Fremst. af dele af træ til bygninger, 203030 Fremst. af præfabrikerede bygninger el. bygningselem. af træ, 204000 Træemballagefabrikker, 205110 Trædrejere, 205120 Ligkistefabrikker, 205190 Anden fremst.af træprodukter fx husholdningsart.

  https://www.statistikbanken.dk/RAS93

  Statistikbanktabel

  Hjælp til søgning

  Få hjælp til at finde den rette statistik.

  Kontakt Informationsservice

  For forskere

  Søg separat i TIMES eller højkvalitetsdata.

  TIMES

  Højkvalitetsvariable