Gå til sidens indhold

Hver fjerde ansat inden for ruteflyvning i hovedstaden pendler fra Sverige

Arbejdspladser inden for ruteflyvning og luftfart i Region Hovedstaden er de mest sandsynlige steder at møde en ansat, der bor i Sverige. Det er nemlig de to større brancher i Region Hovedstaden, der har den højeste andel af ansatte, som er øresundspendlere. I alt pendler knap 17.000 fra Sverige til Danmark.

1. juni 2023 kl. 8:00

Når et rutefly letter eller lander i fx Københavns Lufthavn, er der stor sandsynlighed for, at en eller flere af de ansatte såsom piloterne og kabinepersonalet har taget turen over Øresundsbroen for at møde på arbejde. Hver fjerde ansatte (24 pct.) svarende til 700 personer i branchen ruteflyvning i Region Hovedstaden var nemlig øresundspendler i 2. kvartal 2022. Det viser en ny analyse om øresundspendling fra Danmarks Statistik. Man er øresundspendler, når man har folkeregisteradresse i Sverige, men arbejder i Danmark, og omvendt. 92 pct. af øresundspendlerne bor i Sverige og pendler til Danmark. Det er de pendlere, der ses på i analysen.

”En stor del af de personer, der har bopæl i Sverige og arbejder i Danmark, har deres daglige gang i lufthavne i Region Hovedstaden. Især er Københavns Lufthavn lettilgængelig med tog fra Sverige, og derudover er mange af arbejdsstillingerne internationale i den forstand, at man ikke behøver at tale dansk eller opholde sig i Danmark hele tiden for at kunne udføre sit arbejde,” siger Pernille Stender, chefkonsulent i Danmarks Statistik.

Ud over ruteflyvning er ’serviceydelser i forbindelse med luftfart’ med 11 pct. den større branche, hvor den næststørste andel af medarbejderskaren er øresundspendlere. Denne branche omfatter blandt andet flyveledere, håndtering af bagage og drift af lufthavnsterminaler.

16.900 personer pendlede i 2. kvartal 2022 fra deres hjem i Sverige til Danmark for at arbejde. 1.400 personer pendlede den anden vej.

94 pct. af øresundspendlerne arbejder i Region Hovedstaden. Sammenligner man deres løn med andre lønmodtagere i Region Hovedstaden, var den generelt højere for vores svensk-bosiddende naboer i 2. kvartal 2022. For dem var medianen for timelønnen 11 kr. højere end for dem, der var bosiddende i Danmark og arbejdede i Region Hovedstaden (268 kr. mod 257 kr.). Medianen er det beløb, hvor halvdelen har mere og den anden halvdel mindre. Forskellen kan blandt andet afspejle forskelle i det gennemsnitlige uddannelsesniveau, alder, brancher og arbejdsfunktion mellem pendlere og ikke-pendlere. 

Læs mere om pendlere fra Sverige til Danmark i analysen om øresundspendling.

Har du spørgsmål til tallene i analysen, er du velkommen til at kontakte Pernille Stender på psd@dst.dk eller på tlf. 3917 3404.