Gå til sidens indhold

De mikrovirksomheder, som var mest udfordret af COVID-19, var også mest innovative

21 pct. af mikrovirksomheder, dvs. med fem til ni ansatte, introducerede nye varer og tjenester under COVID-19-nedlukningerne i 2020 og 2021. Andelen var højere for virksomheder, som angav at være udfordret under COVID-19. Det viser en ny analyse fra Danmarks Statistik.

13. december 2022 kl. 8:00

Restriktioner, udfordringer med vareleverancer og tvungne nedlukninger var nogle af udfordringerne for virksomhederne under COVID-19. En ny analyse fra Danmarks Statistik viser, at mikrovirksomheder med 5-9 ansatte, som oplevede udfordringer med COVID-19, i højere grad end andre mikrovirksomheder var innovative ved at introducere nye varer og tjenester. 

35 pct. af virksomhederne, der oplevede ordrenedgang som følge af COVID-19 og samtidig havde udfordringer med vare- eller råvaremangel under COVID-19, introducerede nye varer og tjenester. Blandt virksomheder, som alene oplevede ordrenedgang, var andelen 29 pct. Begge dele er noget over andelen for alle mikrovirksomheder på 21 pct. 

”Tallene peger på, at et betydeligt antal virksomheder har forsøgt at kompensere for den manglende omsætning ved at iværksætte nye tiltag. Fx kan restauranter have startet salg af take-away eller detailbutikker startet websalg under nedlukningen,” siger Peter Bøegh Nielsen, der er konsulent i Danmarks Statistik. 

Innovation var mest udbredt inden for Handel og Transport

Innovationen var størst blandt mikrovirksomheder inden for Handel og Transport mv., hvor 31 pct. af virksomhederne introducerede nye varer og tjenester. Denne branchegruppe indeholder bl.a. butikker, hoteller og restauranter. Netop disse brancher var særligt påvirket af nedlukninger og restriktioner under COVID-19. 
Kun tre pct. af mikrovirksomhederne inden for bygge- og anlæg introducerede nye varer eller tjenester under COVID-19. Denne branche var også undtaget for restriktioner om midlertidig nedlukning.

Dyk ned i hele analysen.

Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte fuldmægtig Magnus Nørtoft på tlf. 3917 3466 eller mnt@dst.dk.
Analysen bygger på udvalgte spørgsmål fra ’Små virksomheders aktiviteter 2021’, som er en stikprøveundersøgelse blandt de ca. 14.000 mikrovirksomheder med 5-9 ansatte i Danmark. Undersøgelsen bygger på en stikprøve blandt 1.500 af disse virksomheder. Vil du vide mere om undersøgelsen og resultaterne heraf, kan du kontakte chefkonsulent Agnes Tassy på tlf. 3917 3144 eller ata@dst.dk.