Gå til sidens indhold

Valideret mandatfordeling klar senest fredag

Danmarks Statistik er godt i gang med at validere resultaterne af opstillingskredsenes fintælling og forventer at kunne offentliggøre mandatfordelingen senest fredag den 4. november kl. 12.

3. november 2022 kl. 17:00

Her vil Danmarks Statistik offentliggøre den validerede mandatfordeling på landsplan. Dvs. hvor mange mandater hvert parti har fået.

Vi forventer at kunne melde fordeling af kredsmandater, tillægsmandater, valgte kandidater og stedfortræderrækkefølge ud inden for den kommende uge.

Forsinkelsen skyldes som tidligere oplyst, at valgresultatet ved dette folketingsvalg har ligget meget tæt, og at stemmeafgivelsen har aktiveret en særlig fordelingsregel i folketingsvalglovens § 77, stk. 4. Denne regel tager sigte på en situation, der ikke er forekommet siden 1947. 

Danmarks Statistik er derfor nødt til at supplere valgsystemets beregninger med en særlig grundig kvalitetssikring, som tager ekstra tid.

 

Fakta om folketingsvalglovens § 77

  • Ved opgørelsen af folketingsvalg fordeles først kredsmandaterne ved hjælp af d’Hondts metode. Derefter fordeles tillægsmandaterne ved hjælp af største brøks metode.
  • Folketingsvalgloven indeholder i § 77 reglerne om fordeling af tillægsmandater. I bestemmelsens stk. 4 er der taget højde for den situation, hvor et parti har fået flere kredsmandater end dets samlede stemmetal på landsplan berettiger til. Denne situation kan opstå, fordi kredsmandaterne fordeles efter en anden metode end tillægsmandaterne. Stk. 4 fastslår, at hvis den situation opstår, beholder partiet alle sine kredsmandater. Derefter beregner man fordelingen af tillægsmandaterne blandt de øvrige partier.

Kontakt:

Pressechef Majken Lenskjold tlf. 22 42 07 48 eller mle@dst.dk