Gå til sidens indhold

9 ud af 10 sigtede for spirituskørsel er mænd

I perioden 2007-2021 var 9 ud af 10 sigtede for spirituskørsel en mand. Hver fjerde var en mand mellem 17 og 25 år. Antallet af sigtelser topper om sommeren.

23. juni 2022 kl. 8:00

Når politiet rejser en sigtelse for spirituskørsel på baggrund af enten en for høj promille eller spor af euforiserende stoffer i chaufførens spyt, har 91 pct. af de sigtede i perioden 2007 til 2021 været mænd. Og der er en høj sandsynlighed for, at der var tale om en ung mand, eftersom en ud af fire sigtede for spirituskørsel var mænd mellem 17 og 25 år. Det viser en ny analyse fra Danmarks Statistik, der ser på politiets sigtelser for spirituskørsel i perioden 2007-2021 for 17-79-årige.

”Særligt unge mænd er overrepræsenterede i politiets sigtelser for spirituskørsel. I perioden 2007 til 2021 var mere end en fjerdedel af alle sigtede for spirituskørsel mænd i alderen 17-25 år. Til sammenligning udgjorde mænd i den aldersgruppe mellem 7 og 8 pct. af befolkningen i samme periode,” siger Sose Hakhverdyan, fuldmægtig i Danmarks Statistik.

For kvinder har det typisk været unge chauffører og kvinder i 40’erne, der er blevet sigtet for spirituskørsel fra 2007 til 2021. Kvinder i 40’erne udgør knap en fjerdedel af alle sigtelser mod kvinder i perioden. Det svarer til 2 pct. af alle periodens sigtelser for spirituskørsel.

Spirituskoersel_Figur1

Om analysen

Analysen afdækker politiets sigtelser for spirituskørsel i perioden 2007-2021 for 17-79-årige.
Spirituskørsel har siden 2007 dækket over kørsel under påvirkning af både spiritus, euforiserende stoffer og medicin. Se fordelingen af sigtelser for de forskellige typer af påvirkning i analysen.

Flest spiritussigtelser i sommermånederne

Siden 2007 er der årligt blevet rejst mellem 13.000 og 17.000 sigtelser for spirituskørsel. I alt er der rejst 224.600 sigtelser i løbet af den 15-årige periode fra 2007 til 2021. Generelt er antallet af sigtelser for spirituskørsel steget siden 2007 og toppede i 2020 med 17.000 for hele året. 

Gennemsnitligt har der været lidt over 1.200 sigtelser om måneden i løbet af perioden. Nogle måneder stikker dog mere ud end andre, og her er det især i sommermånederne, hvor flest bliver sigtet for spirituskørsel.

”Juli er gennemsnitligt den måned, hvor flest er blevet sigtet for spirituskørsel i løbet af de seneste 15 år. Her lyder gennemsnittet på 1.500 sigtelser om måneden i perioden 2007 til 2021. Også maj og juni ligger over gennemsnittet,” siger Sose Hakhverdyan.

Når julefrokostsæsonen starter i december, ligger antallet af sigtelser under gennemsnittet med under 1.200 sigtelser i gennemsnit fra 2007 til 2021. Januar og februar er de måneder, der ligger længst under gennemsnittet.

Spirituskoersel_Figur2
Har du spørgsmål til tallene i analysen, er du velkommen til at kontakte Sose Hakhverdyan på 39 17 32 28 eller soh@dst.dk.