Gå til sidens indhold

Danmark har klaret sig økonomisk gennem COVID-19 på niveau med Norden

Rent økonomisk har de nordiske lande – med undtagelse af Island – haft nogenlunde samme udvikling under COVID-19 og er generelt kommet sig økonomisk. Derimod har der været store forskelle mellem landene med hensyn til COVID-19 tests.

31. maj 2022 kl. 9:00

I begyndelsen af COVID-19-pandemien blev de nordiske lande hårdt ramt økonomisk med blandt andet store og hurtige fald i BNP og eksport. Med undtagelse af Island er de nordiske lande dog kommet relativt godt igennem pandemien, og økonomien var allerede i 3. kvartal 2021 på en række områder på et højere niveau end før pandemien. Fx er BNP højere og arbejdsløsheden lavere nu end før COVID-19. Det viser analysen ’The Nordics during the first phases of COVID-19’, som er udarbejdet i fællesskab af de nordiske statistikkontorer, herunder Danmarks Statistik.

”Alle de nordiske lande oplevede et stort fald i BNP i første halvdel af 2020 efterfulgt af en stigning til over niveauet fra før COVID-19. Bortset fra Island. De har ikke helt haft samme økonomiske vækst som de andre lande,” siger Fenja Søndergaard Møller, fuldmægtig i Danmarks Statistik og medforfatter af analysen.

”I alle lande har turismeindustrien lidt betydeligt under COVID-19, og ikke mindst fordi den islandske økonomi er mere afhængig af turisme end de andre nordiske landes, har landet været hårdere ramt under COVID-19. Derfor oplever de også en langsommere genrejsning sammenlignet med de andre nordiske lande,” forklarer Fenja Søndergaard Møller.

Ud over turismeindustrien har især restaurationsbranchen været hårdt ramt økonomisk.

Danmark har testet mest

Selvom de fleste nordiske landes overordnede økonomiske situation ligner hinanden, har der været store forskelle i teststrategierne. Fx har Danmark i gennemsnit testet hver indbygger 7,0 gange, mens Sverige i gennemsnit har testet hver indbygger 1,2 gange.

”I Danmark har vi haft en intensiv teststrategi, hvor symptomfri personer også har ladet sig teste. I de andre nordiske lande er man ikke i lige så høj grad blevet opfordret til at blive testet, og derfor ser vi en stor forskel i antallet af tests per indbygger,” forklarer Fenja Søndergaard Møller.

Analysen er på engelsk. Har du spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte Fenja Søndergaard Møller på mail fsm@dst.dk eller telefon 2362 6299.