Gå til sidens indhold

Tilskud og udligning fylder mere i kommunernes økonomi

Kommunerne har samlet set indtægter fra tilskud og udligning på mere end 100 mia. kr. Nogle få kommuner afleverer dog fortsat penge til flertallet, viser en ny analyse fra Danmarks Statistik.

3. maj 2022 kl. 8:00

Tilskud og udligning fylder en større del af kommunernes samlede bruttoindtægter end tidligere. 

I 2021 var andelen af bruttoindtægterne, som kom fra tilskud og udligning på 23 procent mod 21 procent året før.

Det svarer til 118 milliarder kroner. Det er 11 mia. kr. mere end i 2020, viser analysen, der gør status over den udligningsreform, der trådte i kraft sidste år.

Stigningen dækker både over et øget statstilskud og større kommunale bidrag.

”Tilskuds- og udligningssystemet skal sikre, at den sammenhæng, der for den enkelte kommune er mellem det serviceniveau, der tilbydes, og den skatteprocent, der opkræves, ikke afviger for meget i forhold til andre kommuner. Og analysen bekræfter, at der er en række af landets kommuner, hvor ordningen udgør en forholdsmæssigt høj andel af de samlede bruttoindtægter,” siger projektchef hos Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), Niels Jørgen Mau Pedersen, der er medforfatter til analysen. 

Få betaler til flertallet

En beskeden del af landets kommuner bidrager fortsat til det store flertal i det samlede udligningsregnskab, viser analysen.

Således havde syv kommuner i 2021 nettoudgifter til udligning og tilskud, mens de resterende 91 kommuner havde nettoindtægter. 
”De kommuner, der samlet set har udgifter på ordningen, ligger i og omkring Hovedstadsområdet. I Gentofte Kommune afleverer hver indbygger for eksempel over 30.000 kroner årligt,” siger analysens forfatter, Magnus Bo Nørtoft, der er fuldmægtig i Danmarks Statistik med ansvar for statistikken over kommunernes regnskaber.

Af de kommuner, der har nettoindtægter på udligningsordningen, er der store forskelle på, hvor stor en del af deres samlede indtægter, der kommer fra den. 

For 19 af landets kommuner er der tale om, at over 30 procent af deres samlede indtægt kommer fra ordningen. Disse kommuner ligger typisk langt fra de store byer, umiddelbart vest for København eller på de små øer. Således modtog hver indbygger i Læsø Kommune over 56.000 kr. i tilskud og udligning i 2021 – ca. 6000 kr. mere end året før.

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kontorchef Magnus Nørtoft på tlf. 3917 3466 eller mail: mnt@dst.dk