Gå til sidens indhold

Nedlukninger flyttede kulturen ind i stuen

Mens nedlukningerne under coronapandemien betød færre koncertgæster og færre biografbesøg, flyttede kulturen ind i hjemmene i form af streaming og læsning. Det kan man læse i årets kulturpublikation fra Danmarks Statistik.

18. marts 2022 kl. 8:00

Coronapandemien flyttede kulturforbruget fra kulturinstitutionerne og byrummet og ind i stuen hos danskerne. Nedlukningerne betød, at markant færre i befolkningen brugte kulturtilbud uden for hjemmet, mens kulturtilbud, der kan tilgås hjemmefra, vandt frem. Det viser den netop offentliggjorte publikation ’Kultur 2020/2021’ fra Danmarks Statistik.

Eksempelvis faldt antallet af solgte biografbilletter fra 12,8 mio. i 2019 til 7 mio. i 2020. Til gengæld steg andelen af befolkningen over 16 år, der så film og serier via betalte streamingtjenester i samme periode med syv procentpoint til 63 pct. i 2020. 

Og mens antallet af koncertgæster faldt fra 8,7 mio. til 2,8 mio. fra 2019 til 2020, læste eller hørte flere danskere skønlitterære bøger. I tredje kvartal 2021 var det 66 procent af danskerne, der angav, at de havde læst skønlitterære bøger de seneste tre måneder, mens det tal var på 59 pct. i samme kvartal 2018.

”Mens danskerne ikke har kunnet gå i biografen eller tage til koncert på grund af nedlukning, har flere benyttet lejligheden til at læse bøger og se film og serier i hjemmet. Og dem, der ser serier, har tilmed set flere serier, end de gjorde før coronapandemien,” siger chefkonsulent Agnes Tassy fra Danmarks Statistik. 

Mere bingewatching under corona

Før coronapandemien så 68 pct. af befolkningen på 16 år og opefter serier i løbet af en gennemsnitlig uge. En andel, der på to år er vokset til 78 pct. Befolkningens forbrug af film er også vokset, dog i mindre omfang end serieforbruget. Især unge mellem 16-24 år så serier under corona; hver anden så serier dagligt. 

Flere bruger eReolen

Samtidig med at flere har set serier og film derhjemme, er bibliotekslånerne også flyttet fra de fysiske folkebiblioteker over på eReolen. I løbet af 2021 var det 40 pct. af lånerne, der udelukkende lånte digitale materialer, mens 39 pct. besøgte et fysisk bibliotek. Umiddelbart inden de første nedlukninger i første kvartal 2020 var fordelingen henholdsvis 28 pct. og 58 pct. 

Læs mere i publikationen ’Kultur 2020/2021’, der blandt andet også indeholder følgende pointer:

  • De seks mest populære instrumentfag på landets musikskoler var i 2020/2021 klaver, akustisk guitar, slagtøj, sang, violin og elguitar.
  • Næsten alle (96 pct.) lytter, læser eller ser nyheder i Danmark, og fire ud af fem gør det flere gange om dagen, dagligt eller næsten dagligt. 
  • 89 pct. af befolkningen læste, så eller hørte landsdækkende nyhedsindslag i 2020, mens 66 procent interesserede sig for nyheder om lokalområdet, provinsen eller kommunen.
  • Staten og kommunerne bevilligede tilsammen 25,9 mia. kr. til biblioteker, scenekunst, museer, idræt og andre kulturelle formål i 2021, hvilket var en stigning på 5,9 pct. i forhold til året før. Bevillingen svarede til 4.427 offentlige kulturkroner pr. dansker. 
  • Udviklingen fra 2019 til 2020 i salget af indspillet musik adskiller sig markant fra andre år, da stigningen er trukket af en vækst i salget af dansk musik, der steg fra 205 mio. kr. til 271 mio. kr., svarende til 32 procent. Det er den største stigning siden 2008. Salget af udenlandsk musik faldt til gengæld fra 396 mio. kr. til 361 mio. kr.

 

Du kan gratis downloade den nye publikation ’Kultur 2020/2021’

Har du spørgsmål til befolkningens kulturvaner, er du velkommen til at kontakte Agnes Tassy på ata@dst.dk eller tlf. 39 17 31 44

Har du generelle spørgsmål til publikationen, er du velkommen til at kontakte Henrik Huusom på hhu@dst.dk eller tlf. 39 17 38 66