Gå til sidens indhold

COVID-19 gav direkte offentlige udgifter på 80 mia. kr. fra marts 2020 til og med juni 2021

Det offentliges udgifter til testindsatsen uden for hospitalerne udgjorde 8,2 mia. kr. fra marts 2020 til og med 2. kvartal 2021, mens udgifterne til vaccinationsindsatsen udgjorde 2,3 mia. kr. i perioden, viser ny analyse.

7. december 2021 kl. 8:00

80,1 mia. kr. 

Så meget udgjorde de direkte og identificérbare COVID-19-relaterede udgifter for det offentlige i perioden marts 2020 til og med 2. kvartal 2021. Det viser ny analyse fra Danmarks Statistik.

Analysen giver første foreløbige bud på omkostninger forbundet med de direkte og identificérbare effekter af COVID-19. Beløbet omfatter kun aktiviteter, der alene er opstået som konsekvens af COVID-19, hvor omkostningerne kan udledes direkte fra regnskaberne eller detaljerede kilder som fx aktstykker.

Ud af de 80,1 mia. kr. gik 18,5 mia. kr. direkte til sundhedsområdet, de 56,9 mia. kr. gik til økonomisk kompensation og 4,6 mia. blev brugt på målrettede initiativer. Det svarer til, at 23 pct. gik til sundhedsområdet, 71 pct. gik til økonomisk kompensation og de resterende 6 pct. gik til målrettede initiativer. 

”Danmark gik ind i COVID-19-krisen efter flere år med et overskud på de offentlige finanser og har på den baggrund klaret sig gennem 2020 med et relativt begrænset underskud på 4,3 mia. kr. De omkostninger, som COVID-19 har medført for den offentlige økonomi, er en central del af forklaringen på, at den offentlige saldo blev forringet med knap 99 mia. kr. i 2020 sammenlignet med 2019,” siger Louise Mathilde Justesen, der er fuldmægtig i Danmarks Statistik. 

Analysen viser også, at det offentliges udgifter til testindsatsen i alt udgjorde 8,2 mia. kr., hvor de 3,5 mia. kr. var relateret til PCR-tests i TestCenter Danmark. 1,7 mia. kr. heraf blev afholdt af Statens Serum Institut, som står for analyse af prøverne. De resterende 1,8 mia. kr. var forbundet med selve prøvetagningen, som regionerne forestod.

Udgifter forbundet med vaccinationsindsatsen udgjorde desuden 2,3 mia. kr. inklusiv udgifter til forhåndsindkøb på 127,9 mio. kr. 
Af andre konklusioner i analysen kan nævnes: 

  • Siden pandemiens start har sundhedsvæsenet benyttet sig ekstraordinært af værnemidler i form af mundbind, visir, handsker og håndsprit for at mindske smitterisikoen. Der er tilsammen udgiftsført 4,9 mia. kr. i forbindelse med indkøb af værnemidler.
  • Udgifter til generelle kompensationsordninger udgjorde 48,1 mia. kr. som drives af lønkompensation, kompensation til selvstændige og kompensation for faste omkostninger. 
  • Brancherne transport, turisme, landbrug, kultur og uddannelse har også været påvirket af COVID-19-pandemien. Derfor har disse brancher modtaget specifik kompensation på i alt 8,0 mia. kr.

Læs mere i analysen her: www.dst.dk/analyse/47714 

Har du spørgsmål til analysen, kan du kontakte Louise Mathilde Justesen på mail lom@dst.dk eller tlf. 39 17 33 57.