Gå til sidens indhold

De fleste flytninger sker inden for samme kommune

Flyttekasserne blev ikke rykket langt i 2020, hvor størstedelen af flytningerne foregik internt i kommunerne. Det var især unge mennesker, der skiftede adresse.

5. november 2021 kl. 8:00

62 pct. af flytningerne i 2020 foregik inden for samme kommune. Den højeste flyttehyppighed var i storbykommunerne Aarhus, Aalborg og København. Det viser publikationen ”Befolkningens udvikling 2020” fra Danmarks Statistik.

I disse kommuner er en stor andel af befolkningen unge mennesker. Fx udgør de 20-29-årige 25 pct. af befolkningen i Aarhus Kommune.

”Unge mennesker udgør en stor del af befolkningen i storbyerne, og de flytter klart mest af alle aldersgrupper. 35 pct. af alle flyttede personer i 2020 var i alderen 20-29 år,” siger Lisbeth Harbo, specialkonsulent i Danmarks Statistik.

Fald i antal ind- og udvandringer

Publikationen ”Befolkningens udvikling 2020” viser også, at der var et fald i ind- og udvandringen i 2020. Indvandringen var 16 pct. lavere end i 2019, og udvandringen var 20 pct. lavere. Også her er det de unge, der fylder i statistikken.

”Vi så et stort fald i indvandringen i forårsmånederne i 2020, hvorefter indvandringen steg igen, men dog uden at nå op på samme niveau som tidligere år. Det skyldes formentlig restriktioner i forbindelse med COVID-19, hvilket også kan have haft en effekt på udvandringen fra Danmark. Fx var udvandringen til USA mere end halveret i forhold til tidligere år,” siger Lisbeth Harbo.

I 2020 kom flest af de personer, der indvandrede til Danmark, fra Tyskland. I alt var der tale om 8 pct. af indvandringen dette år. Tilsvarende var den største andel af udvandringen også rettet mod Tyskland med 7 pct.

Læs mere i publikationen ”Befolkningens udvikling 2020” her, hvor du også kan finde data om fx aldersudviklingen i den danske befolkning og danskernes middellevetid, antallet af fødsler og døde, samt vielser og skilsmisser.

Har du spørgsmål til publikationen, er du velkommen til at kontakte specialkonsulent Lisbeth Harbo på 39 17 32 94 eller lhb@dst.dk.