Gå til sidens indhold

Større andel af tilflyttede kontanthjælpsmodtagere i landkommunerne

I landkommunerne er 30 pct. af kontanthjælpsmodtagerne tilflyttet inden for 5 år. I hovedstads- og storbykommunerne er det tilsvarende tal 16 pct.

18. august 2021 kl. 9:00

Det viser en ny analyse, som Danmarks Statistik har udarbejdet. Analysen undersøger flyttemønstrene blandt fire grupper af socialt udsatte borgere, nemlig kontanthjælpsmodtagere inkl. integrationsydelse mv. i 2019, førtidspensionister inkl. ledighedsydelse mv. i 2019, børn med iværksatte anbringelser i 2017-2019 samt børn med alvorlige underretninger i 2017-2019.

Ud over tilflytninger generelt undersøges nettotilflytningen i landkommunerne. Blandt alle fire grupper af socialt udsatte er der en nettotilflytning, dvs. flere er flyttet til landkommunerne end fra landkommunerne inden for fem år. Antalsmæssigt er nettotilflytningen størst blandt kontanthjælpsmodtagere (3.400 personer), da ca. 3.700 er fraflyttet landkommunerne imens ca. 7.100 er tilflyttet landkommunerne fra enten andre kommunetyper eller fra udlandet fra 2014 til 2019.

”Vi kan se, at landkommunerne i højere grad end hovedstads- og storbykommunerne har en nettotilflytning af socialt udsatte. Fx udgør de nettotilflyttede kontanthjælpsmodtagere ca. 14 pct. af alle kontanthjælpsmodtagerne i landkommunerne, mens andelen i hovedstads- og storbykommunerne er ca. 7 pct.”, siger fuldmægtig hos Danmarks Statistik, Fenja Søndergaard Møller.

Mønstret er omvendt for befolkningen generelt, hvor der er relativt flere tilflyttere i hovedstads- og storbykommunerne end i landkommunerne.

Forskelle mellem landkommunerne

Alle landkommunerne har en nettotilflytning af kontanthjælpsmodtagere, men der er store forskelle på, hvor meget nettotilflytningen fylder i forhold til det samlede antal kontanthjælpsmodtagere i kommunen. 

”I Vesthimmerlands Kommune er andelen ca. 3 pct., og i Langeland Kommune er andelen ca. 32 pct. ”, siger Fenja Søndergaard Møller.

Der er også en nettotilflytning af førtidspensionister i alle landkommunerne. Langeland og Lolland er blandt de kommuner, hvor nettotilflytningen af førtidspensionister udgør de højeste andele, nemlig 6-7 pct. af alle førtidspensionister i kommunen.

Læs hele analysen på Danmarks Statistiks hjemmeside

Har du spørgsmål til analysen, kan du kontakte fuldmægtig Fenja Søndergaard Møller på FSM@dst.dk eller 23 62 62 99.