Gå til sidens indhold

Flere biler trods grønne visioner

Bilkørsel er en af synderne, når det kommer til CO2-udledning. På trods af et stigende fokus på klima og miljø, har vi fået 0,6 mio. flere biler de seneste 10 år, og vi kører 24 pct. længere i dem. Samtidig køber stadigt flere familier bil nummer to – eller tre. Der kommer stadigt flere elbiler, men de fylder ikke meget i bilparken endnu,.

18. august 2021 kl. 8:00

Det er nogle af de overordnede pointer i temaartiklen ”Flere biler trods grønne visioner” i Statistisk Tiårsoversigt 2021, som udkommer i dag. Selv om der er opstået forskellige måder at dele biler, er bilparken vokset, så der nu er 466 personbiler pr. 1.000 indbyggere, mens tallet i 2011 var 389. Artiklen peger dog samtidig på, at bilerne er blevet mere energieffektive, så CO2-udslippet fra vores bilkørsel har været nogenlunde konstant siden 1990 trods den voksende bilpark. 

Artiklen ser på, hvad det betyder at have let adgang til offentlig transport og belyser en række mulige forklaringer på bilernes fremmarch som stigende pendling og udviklingen i prisen på egen bil over for prisen på offentlig transport. 

Statistisk Tiårsoversigt 2021 belyser desuden samfundsudviklingen på tværs af samfundet det seneste tiår. Du kan bl.a. læse, at:  

  • I 2020 fik 15-19 årige mænd 3.300 domme for overtrædelse af straffeloven pr. 100.000 mænd i aldersgruppen. Dette er et fald på 37 pct. i forhold til 2010. For kvinder i samme aldersgruppe var antallet 762 i 2020, svarende til et fald på 39 pct. på ti år. 
  • Flere piger vælger gymnasiet og færre en erhvervsfaglig uddannelse. 74,7 pct. gik på en gymnasial uddannelse 3 måneder efter grundskolen i 2020, mens 69,2 pct. gjorde det i 2011. Til gengæld faldt andelen, der var i gang med en erhvervsfaglig uddannelse fra 14,7 pct. til 10,4 pct. af pigerne. 
  • Hjertesygdomme er skyld i færre dødsfald. I 2019 gjaldt det 11,4 pct. af alle dødsfald, mens 16,1 pct. af dødsfaldene i 2009 skyldtes hjertet. 
  • 3.264 ægtepar består af to af samme køn, mens 2.591 par er registrerede partnere. Det blev muligt at gifte sig med en partner af samme køn i 2012. Året efter var der 391 ægtepar og 3.884 registrerede partnerskaber. 32 pct. af ægteparrene har børn, mens 23 pct. af de registrerede partnerskaber har det. 

Læs mere om Statistisk Tiårsoversigt 2021 eller køb den på dst.dk/tiaar til 245 kr. for både trykt og digital version eller 165 kr. for den digitale version alene. I den digitale version er der links til regneark med tallene bag grafik og tabeller. For yderligere information kan du kontakte Marianne Kjær Mackie på tlf. 30 46 18 41 eller mma@dst.dk. Her kan du også anmode om et gratis eksemplar til redaktionelt brug.