Gå til sidens indhold

Fejl i lønindekset for 3. kvartal 2020

14. januar 2021 kl. 13:00

Danmarks Statistik har identificeret en fejl i en indberetning til et af de eksterne lønsystemer, som Danmarks Statistik modtager oplysninger fra til lønstatistikken. Det påvirker indberetningen for Folkekirken til det implicitte lønindeks for den statslige sektor for 3. kvartal 2020. Fejlen består i, at der ikke er medtaget præsterede timer for timelønnede, hvorfor de ikke indgår i beregningen i 3. kvartal, ligesom de gør i 2. kvartal. Da timelønnede typisk er lavere lønnet end fastlønnede, betyder det, at lønudviklingen kommer til at fremstå højere, end det faktisk er tilfældet. Det forventes, at justeringen er af en sådan størrelse, at den vil påvirke den samlede lønudvikling for de statsansatte i nedadgående retning.

Fejlen vedrører kun 3. kvartal 2020.

Danmarks Statistik gør særligt opmærksom på fejlen, fordi den kan have betydning for de data, der indgår i reguleringsordningen vedrørende lønudviklingen for staten.

Danmarks Statistik afventer nye data fra lønsystemet, og vi har endnu ikke det fulde overblik over, hvordan det implicitte og det standardberegnede lønindeks bliver påvirket. Vi forventer at kunne levere den korrigerede statistik inden for tre dage, efter vi modtager en ny leverance. 

De opdaterede data vil blive gjort tilgængelige i Statistikbanken: www.statistikbanken.dk/10326

For spørgsmål kontakt venligst ledende chefkonsulent Maria Boye på telefon 21 42 15 45 eller MAB@dst.dk.