Gå til sidens indhold

Danmarks Statistiks generelle kommentarer til Rigsrevisionens beretning

Rigsrevisionen har 20. november offentliggjort sin beretning til statsrevisorerne om Danmarks Statistiks kvalitet og produktivitet.

20. november 2020 kl. 15:15

Rigsrevisionen har i sin undersøgelse sat fokus på relevante problemstillinger vedrørende effektivitet og kvalitet, som er centrale for Danmarks Statistiks virksomhed. Derfor hilses Rigsrevisionens input velkommen.

Danmarks Statistik er enig i, at det giver mening at følge effektiviteten i ressourceanvendelsen i statistikproduktionen. Dette er helt på linje med vores intensiverede opfølgning på gevinstrealiseringen i vores strategiske projekter. Vi anerkender, at et projekt har været forsinket, og derfor bidrager med lavere effektiviseringsgevinst i den analyserede periode, men at projektet nu er i god fremdrift og er gevinstskabende. Vi noterer derudover, at Rigsrevisionen bemærker, at vi har høstet betydelige effektiviseringsgevinster.

Danmarks Statistik konstaterer, at analysen og resultaterne af Rigsrevisionens undersøgelse af kvalitet kun dækker en meget lille del af det arbejde, som Danmarks Statistik udfører for at sikre statistikkens kvalitet. Eksempelvis omfatter analysen ikke de juridisk bindende kvalitetskrav og vejledninger fra EU, som er styrende for hovedparten af statistikproduktionen. Analysen omfatter heller ikke statikkernes tilgængelighed for brugerne, sammenlignelighed på tværs af statistikkerne, eller om der benyttes anerkendte metoder i statistik-produktionen, hvilket udgør hovedparten af vores praktiske arbejde med kvalitetssikring af statistikkerne.

I forhold til de anbefalinger, som kan udledes af Rigsrevisionens analyse af de udvalgte områder af kvalitetssikringen, vil Danmarks Statistik nu foretage en grundig gennemgang med henblik på at intensivere og forbedre vores processer for kvalitetssikringen. 

Det vil omfatte bl.a. mere klare vejledninger til medarbejderne om fejlsøgning, udbredelse af vores nye fejlsøgningssystemer til alle relevante statistikker, nye muligheder for at reducere fejl i udgivelser, offentliggørelse af mål for rettidighed og overholdelse heraf samt større transparens om forsinkelser og fejl i udgivelser.

Statsrevisorernes bemærkninger til beretningen findes her: https://www.rigsrevisionen.dk/publikationer/2020/32020/statsrevisorernes-bemaerkning-til-beretningen/. Her er også link til selve beretningen.