Gå til sidens indhold

Vi skylder stadig mere i skat

Ved udgangen af 2018 udgjorde skatterestancerne knap 79 mia. kr. eller lidt over 16.000 kr. pr. indbygger på 15 år eller derover.

14. oktober 2019 kl. 8:00

Skatterestancerne er steget hvert år siden 2014, hvor de udgjorde 45,8 mia. kr. Fra 2017 til 2018 er de steget med 6,6 mia. kr. til 78,9 mia. kr. Personskatterne udgjorde 25 mia. kr., mens virksomhedsskatterne udgjorde 30 mia. kr. Af de resterende 24 mia. kr., udgjorde renter, der er tilskrevet de skyldige skatter, størstedelen. Det kan læses i publikationen Skatter og afgifter 2019, som Danmarks Statistik udgiver i dag. Bogen giver et samlet overblik over udviklingen i skatter og afgifter – både over tid og i forhold til resten af OECD-landene.

Stigende skatterestancer 2014-2018Kilde: Skatter og afgifter. 2019; https://www.dst.dk/publ/SkatterAfgifter

Over halvdelen af skatten kom fra personlig indkomstskat

Samlet gav skatter og afgifter et provenu på 1.011 mia. kr. i 2018, hvilket er 2 mia. kr. mere end i 2017. Over halvdelen (55 pct.) af skatten kom fra de personlige indkomstskatter, der i 2018 indbragte 551,9 mia. kr.

Provenuet fra personlige indkomstskatter var lavere i 2018 end i 2017, mens formue og ejendomsbeskatningen indbragte mere i 2018 end i 2017, ligesom provenuet på afgifter steg i 2018.

Publikationen Skatter og Afgifter kan hentes gratis på Danmarks Statistiks hjemmeside. For yderligere information er du velkommen til at kontakte Per Svensson på tlf.: 39 17 34 53, psv@dst.dk.