Gå til sidens indhold

Var alting bedre i gamle dage?

For 60 år siden udkom Danmarks Statistik for første gang med ’Statistisk Tiårsoversigt’. Dengang levede et nyfødt barn 11 år kortere end i dag, de danske familier var gennemsnitligt fattigere og andelen af boliger, som var ejet af beboerne var markant mindre. Danmarks Statistik giver dig i dette jubilæumsnummer en række fakta om Danmark, som det så ud dengang, sammenlignet med i dag.

15. august 2019 kl. 8:00

Den Statistiske Tiårsoversigts Jubilæum bliver markeret med et særligt historisk tema i 2019-udgaven. Bogen indledes med en artikel om ændringerne i det danske samfund siden 1948 på tværs af temaer som familie, kultur og bolig, uddannelse og forbrug, arbejde og økonomi.

I temakapitlet kan du blandt andet læse at:

  • I 1948 var kun 22 pct. af de studerende på erhvervsuddannelser kvinder, mens de udgjorde 40 pct. i 2018.
  • Der er 45 biler pr. 100 indbyggere i dag, mens der kun var én enkelt i 1945.
  • I 1945 boede der en lejer i 78 pct. af boligerne, mens det gælder lidt over hver anden (51 pct.) i dag.
  • 54 pct. af vores babyer fødes uden for ægteskab i dag, og det er syv gange så stor en andel som i 1948.

Ud over det historiske temakapitel behandler tiårsoversigten, som altid, årtiet der er gået. I bogens øvrige kapitler kan du blandt andet læse at:

  • Andelen af befolkningen mellem 30 og 64 år, der har en Ph.d. eller anden forskeruddannelse som højeste fundførte uddannelse, er fordoblet fra 0,6 pct. til 1,3 pct. af befolkningen fra 2010 til 2019.
  • Brugen af internetbank er steget. I 2008 brugte 61 pct. af 16-74-årige danskere netbank, i 2019 var denne andel steget til 89 pct.
  • Detailomsætningen af økologiske fødevarer er tæt på tredoblet fra 4,6 mia. kr. i 2008 til 12,9 mia. i 2018.
  • Trods stigende bevidsthed om klimaet steg antallet af afrejsende flypassagerer fra en dansk lufthavn med 39 pct. fra 2008 til 2018, hvor 18,2 mio. steg ombord i et fly.

Læs mere om Statistisk Tiårsoversigt 2019 eller køb den på dst.dk/tiaar til 235 kr. for både trykt og digital version eller 160 kr. for den digitale version alene. I den digitale version er der links til regneark med tallene bag grafik og tabeller. For yderligere information kan du kontakte Marianne Kjær Mackie på tlf. 39 17 31 69 eller mma@dst.dk. Her kan du også anmode om et gratis eksemplar til redaktionelt brug.