Gå til sidens indhold

Størst del af offentlig kulturstøtte gik til idræt, radio og tv

Staten og kommunerne bevilligede tilsammen 23,9 mia. kr. svarende til 4.138 kr. pr dansker til kulturen i 2018. Det er en stigning fra 23,1 mia. kr. året før. Idræt, radio og tv samt biblioteker fik de største bevillinger.

8. april 2019 kl. 10:00

I dag udgiver Danmarks Statistik publikationen Kultur 2018, som kaster lys på produktion og forbrug af kultur i Danmark på tværs af områder som bøger, idræt, museer, medier, film, scenekunst og musik. Årets tema sætter fokus på de kunst- og kulturansatte, og hvordan de adskiller sig fra arbejdsmarkedet generelt såvel som forskelle imellem de ansatte på teatre, folkebiblioteker og museer. På tværs af kulturen rummer publikationen blandt andet følgende pointer:

  • De danske biografer solgte 588.200 billetter i juleferien i 2018, hvilket gjorde uge 52 til den uge i løbet af året, hvor der blev solgt flest biografbilletter.
  • I 2017 nåede salget af digital musik næsten samme niveau, som salget af fysiske medier som CD’er gjorde i 2008. Det digitale salg rundede 548 mio. kr. i 2017 og udgjorde 89 pct. af det samlede musiksalg.
  • Folkebibliotekerne havde 3,0 mio. e-bogs-visninger (digitale udlån) i 2017. Det er en stigning på 90 pct. i forhold til 2014.
  • Halvdelen af alle mænd og 37 pct. af alle kvinder var medlem af en idrætsforening i 2017. Fodbold var mest populært blandt mændene, mens gymnastik var det blandt kvinderne.
  • De danske museer fik i alt 15,5 mio. besøg i løbet af 2017, og det er en stigning på 3 pct. i forhold til året før.
  • Genealogi (slægtsforskning) var det mest populære emne at udgive kommercielle fagbøger om i 2017. Det udgjorde 15 pct. af årets 6.400 udgivelser.  

Flere med lang – og med begrænset – uddannelse i kunst og kultur

Temakapitlet viser blandt andet, at flere af de kunst- og kulturansatte på folkebiblioteker, museer og teatre enten har en relativt lang eller en relativt kort uddannelse bag sig sammenlignet med gennemsnittet af danske arbejdspladser: Ansatte med en lang videregående uddannelse udgjorde 34 pct. af personalet på museerne og altså mere end det dobbelte af gennemsnittet på danske arbejdspladser på 14 pct. På teatrene gælder det 26 pct. og 20 pct. på bibliotekerne. Samtidig har flere end gennemsnittet, 35 pct., kun en grundskole- eller gymnasial uddannelse bag sig over for 31 pct. på en gennemsnitlig arbejdsplads. Andelen af unge under 26 år var desuden lidt større på de tre kunst- og kulturinstitutioner end på den gennemsnitlige arbejdsplads. I 2017 udgjorde unge under 26 år mellem 24-25 pct. af de ansatte på institutionerne mod 19 pct. på den gennemsnitlige arbejdsplads. Deltid er mere udbredt på folkebiblioteker, museer og teatre end på arbejdsmarkedet generelt – særligt på teatrene, hvor der er 2,8 ansatte pr. årsværk, mens der er 2,4 på museerne og 1,8 på bibliotekerne.

Hvis du ønsker at læse mere om kultur i Danmark, kan du gratis downloade den nye publikation Kultur 2018. Har du spørgsmål til publikationen, er du velkommen til at kontakte Ditte Trier Jakobsen på dtj@dst.dk eller 39173518 eller Henrik Huusom på hhu@dst.dk eller 39173866.