Gå til sidens indhold

Flere mindreårige begår kriminalitet

Efter at have været faldende i en årrække, steg antallet af registrerede lovovertrædelser begået af unge under den kriminelle lavalder fra 2016 til 2017. Læs mere om blandt andet mindreåriges kriminalitet, ofre for forbrydelser og tilbagefald til kriminalitet i publikationen Kriminalitet 2017.

8. marts 2019 kl. 8:00

Fra 2016 til 2017 er antallet af registrerede lovovertrædelser begået af unge under den kriminelle lavalder steget fra 2.584 til 2.982. Stigningen kommer efter en årrække, hvor der generelt har været en nedgang i denne type lovovertrædelser. Opgørelsen kommer fra publikationen Kriminalitet 2017, der udkommer i dag. Stigningen ses også, når man måler i forhold til antallet af unge. I 2016 blev der registreret otte anmeldelser pr. 1.000 indbyggere i alderen 10-14 år. I 2017 var det tal steget til ni anmeldelser.

”Når de mindreårige begår kriminalitet, drejer det sig især om ejendomsforbrydelser. 59 pct. af de mindreåriges lovovertrædelser lå under ejendomsforbrydelser og herunder især butikstyverier og hærværk,” siger Lisbeth Lavrsen, der er ansvarlig for publikationen Kriminalitet 2017.

Fokus på omstødelse af sager i landsretten

Publikationen er i år udvidet med et temaafsnit, der belyser landsrettens afgørelse i sager, hvor byrettens afgørelse er anket. Heraf fremgår det fx, at landsretten kun i 5 pct. af de sager, hvor byretten har fundet den tiltalte skyldig, ændrer afgørelsen til en frifindelse.

Publikationen indeholder også blandt andet følgende konklusioner:

  • Næsten hver anden afgørelse er en frihedsstraf
  • I alt otte procent af de strafferetlige afgørelser i 2017 var ikke-fældende. Med 78 procent var andelen højest for sager om voldtægter.
  • Mænd og yngre personer anholdes mest
  • Kvindernes andel af færdselslovsovertræderne har været stigende.

Hvis du ønsker at læse mere om kriminalitet i Danmark, kan du gratis downloade den nye publikation Kriminalitet 2017.

Har du spørgsmål til publikation er du velkommen til at kontakte Lisbeth Lavrsen på lil@dst.dk eller 3917 3103.