Gå til sidens indhold

Fattigdoms­indikatorer er ikke en ny fattigdoms­grænse

De tre fattigdomsindikatorer fra Danmarks Statistik er værktøjer i rapporteringen vedrørende FN’s verdensmål.

16. juli 2018 kl. 11:00

Som en del af Danmarks indsats i forhold til de 17 verdensmål, der er vedtaget af FNs generalforsamling, har Danmarks Statistik udarbejdet tre fattigdomsindikatorer.

Med de tre indikatorer har Danmarks Statistik ikke indført en ny fattigdomsgrænse i Danmark. Indikatorerne har til formål at måle på udviklingen vedrørende Verdensmål nr. 1, der hedder ’Afskaf fattigdom’ og delmål 1.2, der hedder ’Halver generel fattigdom’.

”Der er ikke nogen enkelt definition af fattigdom, og derfor findes der heller ingen objektivt korrekt indikator for fattigdom. På den baggrund har Danmarks Statistik valgt at præsentere tre indikatorer, som beskriver emnet fra tre forskellige vinkler. Én fokuserer på indkomstniveauet (lav indkomst), én fokuserer på forbrugsmulighederne (relativ fattigdom), og én fokuserer på personers selvoplevede indtryk (økonomisk sårbarhed),” fortæller afdelingsdirektør i Danmarks Statistik Niels Ploug.

Lav indkomst er den andel af befolkningen, der har en indkomst på under 50 pct. af medianindkomsten. Relativ fattigdom anvender det samme indkomstmål, og tager derudover højde for folks formueforhold. Økonomisk sårbarhed er en subjektiv indikator baseret på en spørgeskemaundersøgelse, hvor folk ved konkrete eksempler bliver spurgt om deres økonomiske situation. De tre indikatorer har forskellige niveauer, og derfor bør man - i tråd med verdensmålene - fokusere på deres udvikling over tid snarere end deres niveau.

Indikatorer baseret på eksisterende data

Ligesom det er tilfældet med de øvrige delmål, som der er rapporteret på overfor FN i år, er de tre fattigdomsindikatorer baseret på eksisterende data i Danmarks Statistik.

”De to indikatorer ’lav indkomst’ og ’økonomisk sårbarhed’ har Danmarks Statistik rapporteret på i flere år. ’Relativ fattigdom’ er en ny indikatorer, der anvender Danmarks Statistiks nye formuestatistik i opgørelsen af folks økonomiske situation. Den er udviklet af Danmarks Statistik med input fra de tidligere medlemmer af ’ekspertudvalget om fattigdom’,” fortæller Niels Ploug.

Danmarks Statistiks arbejde med rapportering på verdensmålene sker på opdrag fra Finansministeriet, der dog har ladet Danmarks Statistik vurdere, hvordan opgaven skal løses. I alt har Danmarks Statistik rapporteret på 100 delmål i år. De tre fattigdomsindikatorer dækker et ud af de 100 delmål. For både rapporteringen vedrørende fattigdomsmålene samt de 99 andre delmål gælder det, at metoden for rapporteringen er udarbejdet af Danmarks Statistik i konsultation med en bred gruppe af interessenter i Danmarks Statistiks verdensmålsdatapanel, og således at de følger det indhold, der er fastlagt af FN.

Danmarks målopfyldelse i forhold til FN’s Verdensmål kan ses på www.dst.dk/sdg

Hvis du har spørgsmål vedrørende fattigdomsindikatorerne, kan du kontakte Niels Ploug på 20 33 08 75 eller npl@dst.dk