Gå til sidens indhold

Jobvækst i de mindre virksomheder

Små og mikro-virksomheder i Danmark har samlet fået mere end 56.000 fuldtidsansatte fra 2009 til 2016, mens gigantvirksomheder har reduceret deres beskæftigelse. Ny analyse fra Danmarks Statistik ser på udviklingen i jobskabelse og værditilvækst i de danske virksomheder.

6. juni 2018 kl. 8:00

I perioden 2009-2016 er antallet af fuldtidsansatte i Danmark steget mest i mindre virksomheder. Det viser en ny analyse fra Danmarks Statistik. I samme periode reducerede de største virksomheder med over 1.000 fuldtidsansatte (gigantvirksomheder) deres beskæftigelse.

En af analysens hovedkonklusioner er, at når det kommer til jobskabelse, så er det virksomheder med færre end 50 fuldtidsansatte, der fører an.

  • Vi har fundet vækst i antallet af fuldtidsansatte blandt små og mikrovirksomheder, som samlet har fået mere end 56.000 flere fuldtidsansatte. Modsat har virksomheder med flere end 500 fuldtidsansatte i 2009 tilsammen reduceret antallet af fuldtidsansatte med mere end 10.500. Langt den største tilbagegang skete hos gigantvirksomheder med mere end 1.000 fuldtidsansatte, siger Peter Bøegh Nielsen, kontorchef i Danmarks Statistik. 

Der er kommet 20 nye virksomhedsgiganter siden 2009. De var alle store virksomheder i 2009, men voksede til over 1.000 ansatte i perioden frem til 2016.

Stigende vækst trods fald i antal fuldtidsansatte

Analysen sætter også jobskabelse overfor værditilvækst inden for erhvervslivets brancher, og her ser man, at billedet kan variere betydeligt. Inden for en række industribrancher kan man for eksempel se, at et faldende antal af fuldtidsansatte fra 2009 til 2016 falder sammen med stigende produktivitet målt i form af værditilvækst per fuldtidsansat.

  • Vi ser, at ofte går stigende produktivitet hånd-i-hånd med faldende beskæftigelse inden for fremstillingsvirksomhed. Dette kan blandt andet skyldes ændrede forretningsmodeller, der udnytter de nye muligheder for global arbejdsdeling gennem oprettelse af datterselskaber i udlandet og outsourcing af produktion til udlandet, siger Peter Bøegh Nielsen.

Servicebrancher, fx restaurationsbranchen og videnintensive servicebrancher, er eksempler på brancher, hvor der har været høj vækst i både antal job og i værditilvækst.

Du kan læse analysen her.

Har du spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte Kalle Emil Holst Hansen på mail khs@dst.dk eller telefon 39 17 35 65.
Analysen ligger til grund for eventen ’Vækstlokomotiver og gazeller – hvor skabes vækst?’, som Danmarks Statistik præsenterer på Folkemødet 2018. Eventen finder sted lørdag 16. juni 12-13 i telt J31. Du kan læse mere om eventen her.