Gå til sidens indhold

Brøkfolke­pensionister er oftere end andre pensionister i lavindkomst­gruppe

Antallet af personer uden fuld pension er steget fra 2008 til 2017. En relativ stor del af disse personer lever i lavindkomstfamilier, viser ny analyse fra Danmarks Statistik.

22. marts 2018 kl. 10:44

Personer, som modtager nedsat folkepension, fordi de ikke har opholdt sig i Danmark tilstrækkeligt længe til at modtage den fulde pension, lever oftere end personer med fuld folkepension i lavindkomstfamilier med under 50 pct. af medianindkomsten. Grænsen for at tilhøre lavindkomstfamilier er på under 10.000 kr. om måneden efter skat for en enlig.

Blandt personer med fuld folkepension tilhørte blot 1 pct. lavindkomstfamilier i 2016. Blandt såkaldte brøkfolkepensionister gjaldt det for 13 pct., og for brøkpensionister med ikke-vestlig baggrund var andelen i lavindkomstgruppe 21 pct. Det viser analysen Stigning i antallet af ældre uden ret til fuld pension fra Danmarks Statistik, som udkom i dag.

”Mange brøkpensionister har udover den lavere folkepension også lavere private pensioner, hvorfor en relativt stor del af dem findes i lavindkomstgruppen”, siger specialkonsulent og forfatter til analysen, Jarl Quitzau, Danmarks Statistik.

Analysen viser dog også, at en del af brøkpensionisterne på folkepension har en relativt høj indkomst. Fx var brøkpensionisterne på folkepension overrepræsenteret blandt den ene procent med højest disponibel indkomst i 2016. Det kan fx være personer, som har arbejdet mange år i udlandet, eller personer, som har en partner med høj indkomst.

Brøkpensionister er personer, som ikke har opholdt sig i Danmark tilstrækkeligt længe til at modtage den fulde pension.

Mange med ikke-vestlig oprindelse blandt brøk­pensionisterne

I 2017 var der 27.200 brøkpensionister med folkepension bosat i Danmark. I analysen ses desuden på omkring 10.000 førtidspensionister med brøkpension.

Af disse i alt 37.200 personer havde 22 pct. dansk oprindelse, mens 14 pct. kom fra Sverige, Norge eller Tyskland. 45 pct. af brøkpensionisterne var fra ikke-vestlige lande.

Antallet af brøkpensionister er steget med 62 pct. fra 2008 til 2017.

Udover de 37.200 brøkpensionister i Danmark modtog 43.400 personer, som boede udenfor Danmark, også brøkpension i 2017.

Kontakt:
Specialkonsulent, Jarl Quitzau, 39 17 35 94, jaq@dst.dk