Gå til sidens indhold

Andelsboliger er blevet relativt billigere

Prisen på andelslejligheder har siden 2014 udviklet sig langsommere end prisen på ejerlejligheder, viser en ny analyse fra Danmarks Statistik, der også er den første prisstatistik for andelsboliger fra Danmarks Statistik.

29. januar 2018 kl. 8:00

Fra 1. kvartal 2014 til 2. kvartal 2017 er andelslejlighederne i Danmark steget med lidt over 15 pct. I forhold til ejerlejligheder, der ligesom andelslejligheder er koncentreret i de store byer, er det en lille stigning, idet ejerboligerne er steget over 30 pct. i perioden.

Det viser den første prisstatistik for andelslejligheder fra Danmarks Statistik, som præsenteres i analysen Hvordan har priserne på andelslejligheder udviklet sig?

Udviklingen i andelslejlighedspriserne følger i højere grad prisudviklingen for enfamiliehuse, der er blevet knap 20 pct. dyrere siden begyndelsen af 2014.

  • Forskellen i prisudviklingen for andelslejligheder og ejerlejligheder skyldes blandt andet, at prisfastsæt¬telsen for andelslejligheder ikke er fri, idet lovgivningen fastsætter en maksimalpris, som be¬grænser andelsbevisernes salgspris i perioder med høj efterspørgsel efter andelslejligheder, siger forfatteren til analysen, Jakob Holmgaard.

Denne antagelse understøttes af, at andelsbevisers salgspris har nærmet sig maksimalprisen. Ifølge analysen lå salgsprisen i gennemsnit på 85 pct. af maksimalprisen i 2. kvartal 2014, men siden slutningen af 2015 har salgsprisen i gennemsnit ligget på over 95 pct. af maksimalprisen.

Udover prisstatistikken for andelslejligheder introducerer analysen et nyt prisbegreb på andelsboligmarkedet for at kunne sammenligne med prisen på ejerboliger. Data til analysen er indsamlet fra udvalgte andelsboligforeninger og deres administratorer. 

I Danmark er der ca. 200.000 andelsboliger heraf er 73 procent lejligheder. På landsplan udgør andelsboligerne over 7 pct. af den samlede boligbestand. I København er mere end 30 pct. af boligerne andelsboliger.

Spørgsmål til analysen kan rettes til: Fuldmægtig, Jakob Holmgaard, Danmarks Statistik, 39 17 31 24, jho@dst.dk.