Gå til sidens indhold

Private ejer trefjerdedele af al dansk natur

Hvad enten det handler om skove, enge og moser eller søer og vandløb er ejeren oftest en privatperson, forening eller virksomhed, viser en ny analyse af naturarealerne fra Danmarks Statistik.

31. oktober 2017 kl. 9:00

Samlet ejer private 74 pct. af naturen i Danmark, mens staten ejer 20 pct. og 6 pct. ejes af kommunerne, viser analysen Størstedelen af danske naturarealer er ejet af private fra Danmarks Statistik. Analysen ser på rekreative naturtyper som fx skov, moser og hede, mens landbrugsarealer ikke indgår i analysen.

Kun i tæt befolkede kommuner ejer staten og kommunen tilsammen en større andel af naturen end de private aktører.

Kommunerne afskiller sig fra de andre aktører ved at eje relativt meget areal med parker og rekreative områder, mens staten forholdsmæssigt ejer meget hede, overdrev og klit.

Analysen viser også, at over halvdelen af den danske natur er skov. I de fleste kommuner er skov derfor den mest almindelige naturtype, men i nogle kommuner er heder, enge og andre lysåbne naturtyper de mest almindelige. I København og omegnskommunerne er den mest almindelige natur, den man finder i form af parker og rekreative områder.

Kontakt:
Specialkonsulent Ingeborg Vind, 39 17 33 29, inv@dst.dk

Læs flere analyser fra Danmarks Statistik her.