Gå til sidens indhold

Ændret metode betyder højere tal for tildelte statsborgerskaber

Det samlede antal personer, der har fået tildelt dansk statsborgerskab i årene 2007–2015, er højere, end Danmarks Statistiks opgørelse viser i dag.

10. februar 2017 kl. 11:00

Det samlede antal personer, der har fået tildelt dansk statsborgerskab i årene 2007–2015, er højere, end Danmarks Statistiks opgørelse viser i dag.

Det skyldes, at skift til dansk statsborgerskab i denne periode er blevet opgjort på hændelsestidspunktet og ikke registreringstidspunktet.

Det har betydet, at en del bevillinger af statsborgerskab, der bliver givet i december måned, men først indskrives i CPR-registeret i februar året efter, ikke er blevet registreret i Danmarks Statistiks opgørelse, der finder sted i slutningen af januar.

Derfor besluttede vi allerede sidste år, at den nye opgørelse for 2016, der udkommer på mandag den 13. februar 2017, anvender en metode, så alle statsborgerskabsskift bliver talt med.

Dermed følger opgørelsen af statsborgerskabsskift samme metode, som der blev gennemført i befolkningsregnskab og vandringsstatistikkerne i maj 2016.

Baggrunden for ændringen er nærmere forklaret i dokumentation under ”ekstra dokumentation”.

Ændringen i 2016 blev gennemført efter drøftelser med DREAM, Indenrigsministeriet og KL som en del af et større arbejde med forbedring af de kommunale befolkningsfremskrivninger. Formålet var at skabe et mere retvisende befolkningsregnskab, der tager højde for det efterslæb, der kunne konstateres i de kommunale CPR-registreringer.

Data for 2016 udkommer mandag den 13. februar og hermed revideres tallene tilbage til 2007. Vi kan for nuværende ikke sige noget præcist om, hvor stor revisionen bliver.

Vi kommer med denne pressemeddelelse, da flere medier de seneste dage har viderebragt vores hidtidige opgørelse over personer, der skifter til dansk statsborgerskab. Dette er sket, da et lovforslag om loft over nye statsborgerskab i øjeblikket behandles i Folketinget.

Kontakt: Henrik Bang, tlf: 2427 4515 kontorchef, Danmarks Statistik.