Gå til sidens indhold

Danmarks Statistik på FN´s Verdens Data Forum 2017

Danmarks Statistik deltager på FN´s første Verdens Data Forum 2017 fra den 15. til den 18. januar.

17. januar 2017 kl. 12:30

Verdens Data Forum 2017 handler om data til fremme af FN’s Verdensmål og samler statistikinstitutioner, regeringer, virksomheder, civilsamfundet og de videnskabelige og akademiske samfund til præsentationer og debat om bedre data til understøttelse af verdensmålene. Der er fokus på innovative måder at anvende data og statistik på til at måle globale fremskridt og fremme af evidensbaserede politiske beslutninger om 2030 dagsorden for bæredygtig udvikling. Der er diskussioner, data laboratorier og interaktive platforme om forbedret anvendelsen af data for en bæredygtig udvikling.  Endemålet er at iværksætte nye initiativer og løsninger, der vil levere bedre data for alle.

Verdens Data Forum er arrangeret af FN’s Statistik Division i samarbejde med FN’s High-level Group for Partnership, Coordination and Capacity-Building for Statistics, som Danmarks Statistik er medlem af. Danmarks Statistik har som medlem af programkomiteen sammen med andre statistikinstitutioner, FN organisationer og NGO’er fra hele verden deltager i at arrangerer konferencen.

Danmark Statistik har en række aktiviteter på Verdens Data Forum i samarbejde med Sveriges Statistik, Norges Statistik og Finlands Statistik med fokus på brugen af administrative data i produktionen af officielle statistikker og på opbygning af kapacitet til anvendelsen af administrative data.

16. januar - Anvendelse af administrative data til statistik

Bæredygtighedsmålene er en udfordring for alle, der producerer statistik. Statistik med data fra administrative systemer er en del af svaret på udfordringerne. Det gælder generelt for den almindelige statistik og særligt for statistik til opfølgning på bæredygtighedsmålene. Ønsket her om at alle skal være med, og at indsatserne særligt skal komme de dårligst stillede til gode kalder præcist på den form for detaljeret statistik om alle i samfundet, som statistik baseret på administrative data kan levere.

Rigsstatistiker Jørgen Elmeskov sætter debatten i gang med en keynote tale, og deltager efterfølgende i en paneldebat med deltagelse fra Filippinerne, Palæstina og FNs Befolkningsfond (UNFPA). Debatten ledes af direktøren for FNs Statistikkontor Stefan Schweinfest.

Nord-Syd og Syd-Syd tilgang til kapacitetsudvikling

Bæredygtighedsmålene er en enestående mulighed for at få opbygget og udviklet kompetencer og kapacitet i et samarbejde mellem statistikere og statistikinstitutioner i hele verden.

Danmarks Statistik har sammen med en gruppe af andre landes statistikinstitutioner arbejdet med udviklingen af opbygningen af statistisk kapacitet i andre lande. Danmarks Statistiks Internationale Rådgivning har gennem årerne bistået med statistisk kapacitetsopbygning i store dele af verden.

Verdens Data Forum er en mulighed for at bringe denne indsats videre og lære af hinandens arbejde på området.

Fra Danmarks Statistik deltager Silja Emmel fra International Rådgivning.

17. januar - Anvendelse af administrative data for statistik - fra input til output

Sammen med Finlands, Norge og Sveriges Statistik har Danmarks Statistik en tre-trins raket om brugen af administrative data i produktionen af officiel statistik på FN’s Verdens Data Forum.

Første trin var Rigsstatistikerens key-note tale mandag efterfulgt af den internationale panel-debat. 
Dette arrangement er andet trin i raketten.

De nordiske lande præsenterer deres arbejde med at gøre data fra administrative systemer anvendelige i produktionen af statistik. Der er fokus på både muligheder og udfordringer – og deltagerne får en konkret indsigt i hvordan statistiksystemet i de nordiske lande er skruet sammen. Et vigtigt budskab er, at vi – de nordiske lande – har gjort det – længe – også da teknologien var langt mindre veludviklet end det er tilfældet i dag. Derfor er der også muligheder for lande, der datamæssigt ikke er på det nordiske niveau. For at parafrasere så kan man på kort form sige, at budskabet er: Yes we did – yes you can.

Fra Danmarks Statistik holder direktør for Personstatistik Niels Ploug det indledende oplæg på denne session.

18. januar - Dialogmøde om mere detaljerede aspekter af anvendelsen af administrative data til statistiske

Dette arrangement er tredje trin i den nordiske tre-trinsraket.

Her går vi endnu mere i detaljen med de muligheder der er ved brugen af administrative data til produktionen af officiel statistik.

Både når det gælder noget relativt enkelt som opbygningen af et enkelt men centralt register som befolkningsregisteret, og når det gælder mere komplicerede integrerede registre som fx det danske arbejdsmarkedsregnskab, der er en detaljeret opgørelse af danskernes tilknytning til arbejdsmarkedet, og det danske integrerede uddannelsesregister, der kan følge alle unge danskeres vej gennem uddannelsessystemet over tid – og op gennem systemet fra grundskole til universitet.

Fra Danmarks Statistik præsenterer kontorchef Henrik Bang befolkningsregisteret og det integrerede uddannelsesregister mens chefkonsulent Pernille Stender præsenterer arbejdsmarkedsregnskabet.

Desuden

Er Danmarks Statistik involveret i en session om 'Menneskerettigheder og data' og en session med fokus på 'brugen af Big Data' og et udvidet partnerskab omkring data til dækning af 2030-målene.

Yderligere oplysning
Yderligere oplysninger om Danmarks Statistiks arbejde med 2030-målenen, Danmarks Statistiks arbejde i forskellige dele af FN systemet og i Danmark omkring 2030-målenen - og Danmarks Statistiks deltagelse i arrangementer på FN’s Verdens Data Forum kan rettes til:

Direktør for Personstatistik Niels Ploug, npl@dst.dk, telefon 20330875

Fuldmægtig Maciej Truszczynski, mtr@dst.dk, telefon 41182859

Danmarks Statistik vil løbende følge aktiviteterne på FN’s Verdens Data Forum på Twitter #UNDataForum