Gå til sidens indhold

Eksporten bragte dansk økonomi tilbage på sporet efter finanskrisen

Eksporten har stået for mere end halvdelen af den økonomiske vækst efter finanskrisen, viser en ny analyse fra Danmarks Statistik.

17. januar 2017 kl. 9:00

Analysen ’Hvad driver den økonomiske vækst?’, som udkommer i dag, ser på hvor stor en del af væksten i dansk økonomi, der skyldes blandt andet husholdningernes forbrug, investeringerne og eksporten. 

I perioden efter finanskrisen fra 2010 til 2015 stod eksporten med et gennemsnitligt årligt vækstbidrag på 0,7 pct. for mere end halvdelen af den gennemsnitlige årlige vækst i BNP på 1,3 pct. Husholdningernes forbrug og investeringerne bidrog hver især med kun 0,2 pct. til væksten. 

Resultaterne ovenfor er udregnet på baggrund af en detaljeret input-output-model. Ofte anvendes den såkaldte nettoeksportmetode, som ifølge analysen kan overvurdere betydningen af investeringer og husholdningernes forbrug. Det skyldes, at metoden ikke fradrager den del af forbrugs- og investeringsvæksten, som kommer fra import fra udlandet, og dermed ikke bidrager til væksten i Danmark. Desuden er der fare for at undervurdere eksportens betydning for væksten. Ifølge nettoeksportmetoden stod nettoeksporten kun for knap en fjerdedel af den økonomiske vækst efter finanskrisen.

Dagens analyse udkommer få dage efter Danmarks Statistiks publikation ’Nordic Countries in Global Value Chains 2016’, som viser, at næsten halvdelen af de danske job er afhængig af eksporten.

Har du spørgsmål til dagens analyse og indholdet, er du meget velkommen til at kontakte Peter Rørmose på mail: prj@dst.dk eller tlf: 39 17 38 62.

Danmarks Statistiks hjemmeside kan du desuden finde flere analyser.