Gå til sidens indhold

Mindreåriges kriminalitet er halveret på seks år

13. december 2016 kl. 9:00

Antallet af registrerede lovovertrædelser begået af 10-14 årige er faldet dramatisk - også målt i forhold til antallet af unge. Konklusionen stammer fra Danmarks Statistiks publikation Kriminalitet 2015, som udkommer i dag.

Halvt så mange af de danske mindreårige bliver i dag dømt for kriminalitet, som det var tilfældet for seks år siden. De lovovertrædelser, der begås af mindreårige, er især butikstyverier samt brugstyverier af biler og cykler.

Det viser Danmarks Statistiks nye publikation Kriminalitet 2015, som belyser kriminaliteten i Danmark. Her kan du blive opdateret på, hvem der er ofre for kriminaliteten, hvem der er gerningspersoner, og hvor ofte kriminelle har tilbagefald til ny kriminalitet. 

Publikationen indeholder desuden et nyt afsnit, der belyser anholdelser foretaget af politiet. Det fremgår fx, at hver fjerde anholdte var en person, der ikke havde bopæl i Danmark - herunder turister, asylansøgere og udlændinge med ulovligt ophold.

Færre indbrud og tyverier

Der blev anmeldt fire pct. færre overtrædelser af straffeloven i 2015 end i 2014. Det svarer til et fald fra 8.700 anmeldelser pr. 100.000 indbyggere til 8.200 anmeldelser pr. 100.000 indbyggere. Faldet skyldes først og fremmest, at der blev anmeldt færre indbrud og tyverier.
Blandt årets øvrige resultater er følgende:

  • Det er hovedsageligt ældre, der dømmes for at overtræde færdselsloven. Kun fem pct. var under 20 år, og mere end halvdelen var 40 år eller derover.
  • Andelen af frihedsstraffe var størst for voldsforbrydelserne, hvor næsten otte ud af ti afgørelser endte med frihedsstraf. Det er dobbelt så ofte som for overtrædelser af staffeloven generelt.
  • De yngre aldersklasser dømmes oftest for overtrædelse af straffeloven. Mere specifikt er det de 15-24-årige, der dømmes mest, og de ældste over 50 år, der dømmes mindst. Dog er antallet af domme blandt de 15-19-årige faldet med 46 pct. de seneste ti år.

Du kan finde publikationen her For yderligere information kan du kontakte Lisbeth Lavrsen på 39 17 31 03 eller lil@dst.dk.