Gå til sidens indhold

Den danske familie er god for 1,7 mio. kr.

Trods en ganske stor gæld har gennemsnitsfamilien en betydelig formue. Det er dog ikke hele formuen, som er til fri disposition, da en stor del af formuen er bundet i fast ejendom og pensionsopsparinger. Publikationen Indkomster 2014, der udkommer i dag, ser på vores indkomster samt størrelsen og fordelingen af vores formue og gæld.

7. september 2016 kl. 9:00

Den gennemsnitlige nettoformue for familier udgjorde lidt over 1,7 mio. kr. Formuen i form af fast ejendom, pensionsformuer, indestående i pengeinstitutter og værdipapirer mv. udgjorde tilsammen en værdi på 2,6 mio. kr. Samtidig havde familierne i gennemsnit en gæld på lidt mindre end 900.000 kr., hvoraf 650.000 kr. var gæld med pant i den faste ejendom - især boligen. Konklusionen kommer fra den nye publikation Indkomster 2014, der udkommer i dag, hvor bl.a. danskernes formue og gæld undersøges.

Disse gennemsnitstal dækker dog over en betydelig variation fra familie til familie. De 20 pct. med højest indkomst havde en gennemsnitlig nettoformue på 4,8 mio. kr., mens de 20 pct. med lavest indkomst havde en nettoformue 292.000 kr. ved udgangen af 2014.

Lavere kønsforskel og højere ulighed

Foruden temakapitlet om formuer er det dynamikken i danskernes indkomster fra år til år, som er det primære fokus i publikationen.

Blandt andet viser publikationen:

  • At kvinders indkomst før skat er steget mere end mænds siden 2000. Mænd havde dog fortsat den højeste indkomst i 2014.
  • Indkomsten stiger hurtigere for personerne med den højeste indkomst end personer med den laveste. Indkomstuligheden har været voksende siden midten af 1990’erne.
  • Ser man bort fra ledere, tjener flypiloter mest med en månedsløn på næsten 90.000 kr. i gennemsnit før skat. Blandt de lavest lønnede er kasseassistenter med en månedsløn på omkring 24.000 kr.
  • Den gennemsnitlige disponible indkomst for personer over 14 år var 214.000 kr. i 2014. Den disponible indkomst topper for personer i 40’erne, hvor den i gennemsnit er over 280.000 kr.
  • Den disponible indkomst steg med 20 pct. fra 2000-2014 målt på hele befolkningen. Men indkomsten faldt i samme periode for unge mellem 18 og 26 år.

Publikationen "Indkomster 2014" kan findes gratis ved at klikke her.

Har du spørgsmål til formuekapitlet, er du velkommen til at kontakte Bo Møller, bom@dst.dk, tlf: 39 17 31 04.
Har du spørgsmål til indkomsterne, er du velkommen til at kontakte Jarl Quitzau, jaq@dst.dk, tlf: 39 17 35 94.