Gå til sidens indhold

Den økonomiske krise har betydet flere studerende

Efter en periode med økonomisk vækst ramte finanskrisen verden i 2008. Ny analyse undersøger effekten krisen har haft på antallet af studerende.

6. september 2016 kl. 9:00

Siden 2005 er antallet af personer i gang med en gymnasial uddannelse, erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse steget markant med knap 128.000 personer. I den samme periode har dansk økonomi været igennem en krise, hvor beskæftigelsen faldt med mere end 150.000 personer i kølvandet på finanskrisen.

De dårlige konjunkturer kan have betydet, at flere personer valgte at gå i gang med en uddannelse frem for at søge et arbejde og nogle personer kan have forlænget deres uddannelse på grund af de dårlige beskæftigelsesmuligheder. Denne analyse undersøger, hvor meget den økonomiske udvikling kan forklare af det stigende antal studerende.

Analysens hovedkonklusioner:

  • Den økonomiske udvikling siden 2005 skønnes at forklare godt 31.000 personer eller ca. en fjerdedel af stigningen i antallet af studerende mellem 15 og 39 år.
  • Næsten halvdelen eller ca. 61.000 personer af stigningen i antallet af studerende mellem 15 og 39 år kan forklares med, at der er kommet flere unge i befolkningen.
  • Den økonomiske udvikling har især påvirket uddannelsessøgningen blandt mænd i starten af 20’erne.
  • Analysens resultater er baseret på en række forudsætninger, og resultaterne skal derfor tolkes med forsigtighed.
Du kan læse analysen her www.dst.dk/analyser/27463. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Tony Maarsleth Kristensen tlf: 39 17 32 04, mail: tmk@dst.dk eller Laust Hvas Mortensen tlf: 39 17 32 18, mail: lhm@dst.dk.