Gå til sidens indhold

Bilister bruger mobilen flittigt under kørsel

Ni ud at ti danskere siger, at de inden for det seneste år har oplevet andre bilister bruge håndholdt mobiltelefon til fx at sms’e, tale eller tjekke sociale medier under kørslen.

18. juni 2016 kl. 9:00

Spørgsmålet om brug af mobiltelefon under kørsel er ét ud af 23 i Danmarks Statistiks dag til dag-undersøgelse under Folkemødet på Bornholm.

Dagens undersøgelse viser blandt andet også, at:

  • Hver tredje dansker siger, at de ikke har fortalt deres nærmeste pårørende, hvilken holdning de har til organdonation. Det er især mændene, der ikke har talt med deres pårørende om deres holdning til organdonation.
  • Hver tredje dansker mener ikke, man skal kunne idømmes en straf for at smugle flygtninge fra krigszoner ind i Danmark. Blandt kvinderne har 39 pct. den holdning, mens det for mændene kun er 27 pct.
  • 81 pct. af danskerne tror, at det har nogen eller stor betydning for en bedre verden, at verdens lande gennem FN opstiller fælles udviklingsmål. De 16-29-årige er mest optimistiske. Blandt den aldersgruppe tror 87 pct., at målene har nogen eller stor betydning. Blandt de 60-74-årige er det 65 pct., der tillægger målene den betydning.
  • 38 pct. mener, at der er for lidt politisk fokus på mænds vold mod kvinder. Det er kun 29 pct. af de 16-29-årige, der mener, der er for lidt fokus på problemstillingen, mens det gælder lidt over 40 pct. af befolkningen over 30 år.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kontorchef Peter Linde på tlf. 21 79 12 23 eller pli@dst.dk og chefkonsulent Martine Friisenbach på tlf. 28 18 69 64 eller maf@dst.dk. Du kan også henvende dig til dem på Folkemødet i #Faktaboksen, som er placeret på Kæmpestranden plads J25.