Gå til sidens indhold

Bliv klogere på danskernes liv

I dag udkommer Statistisk Årbog 2016 med omfattende viden om os danskere og vores samfund. Nedenfor finder du et par af de mange historier, der gemmer sig i tallene samt en præsentation af årets gennemsnitsdanskere.

16. juni 2016 kl. 9:00

Mænd har førertrøjen – den trafikale kønsforskel

I 2015 var der 112.000 domme for overtrædelse af færdselsloven, som gav frihedsstraf eller bøde på mindst 2.500 kr. Og mændene har klart førertrøjen:

 • I tre ud af fire overtrædelser af færdselsloven var der en mand på spil.
 • I 65 pct. af overtrædelserne kørte pågældende for hurtigt – også her stod mænd for tre ud af fire overtrædelser.
 • I 6 pct. af overtrædelserne var der tale om spirituskørsel, og her stod mænd for 90 pct. af tilfældene.

Dette mønster gælder også dræbte og tilskadekomne ved færdselsuheld:

 • 62 pct. de tilskadekomne i trafikken i 2014 var mænd.
 • 182 personer omkom i trafikken, og heraf var 76 pct. mænd.
 • Her er de største kønsforskelle i dødsfald ved kørsel på motorcykel (17 mænd og 1 kvinde) og cykel (26 mænd og 4 kvinder).

Hvor meget har danskerne at gøre godt med?

En gennemsnitlig dansker over 14 år har i gennemsnit 214.000 kr. til rådighed i disponibel indkomst (2014). Men der er forskelle efter bl.a. køn og status på arbejdsmarkedet.

 • En selvstændig med ansatte har en gennemsnitlig disponibel indkomst på 317.600 kr.
 • I den anden ende af spekteret ligger en arbejdsløs med 161.300 kr.
 • En lønmodtager på mellemniveau har 293.200 kr. til rådighed.
 • Mænd har en gennemsnitlig disponibel indkomst på 233.100 kr.
 • Kvinder har i gennemsnit 195.500 kr. at gøre godt med.

Gennemsnitlig disponibel indkomst 2014

Trods Danmarks beskedne størrelse gør det også en forskel, hvor du bor. 

 • I landsdelen Nordsjælland er den gennemsnitlige disponible indkomst 263.200 kr.
 • I den anden ende af spekteret ligger Bornholm med 185.000 kr.
 • Gentofte kommune huser landets rigeste borgere med 378.700 kr. til rådighed i gennemsnit.
 • Langeland kommune ligger lavest med 178.400 kr. i gennemsnit

Den disponible indkomst er indkomst inkl. offentlige overførsler, lejeværdi af egen bolig og formueindkomst fratrukket skat, renteudgifter og betalt underholdsbidrag.

Folkemøde-debat om den regionale udvikling kl. 16.15

Få nogle af forklaringerne på den regionale udvikling på områder som indkomster, sociale forhold, middellevetid og arbejdspladser på Folkemødet i dag i #Faktaboksen kl. 16.15 på Kæmpestranden Her kigger bl.a. social- og indenrigsminister Karen Ellemann og KL’s formand, Martin Dam forbi til en debat med overskriften "Bør der gribes ind i den regionale udvikling?"

Læs mere om debatten.

Gennemsnitsdanskeren 2016

De mange tal i Statistisk Årbog 2016 danner baggrund for et portræt af gennemsnitsdanskerne Anne og Peter. Dem kan du møde i vores lille film, som frit kan gengives på mediernes hjemmesider.

Du kan finde mange flere oplysninger om Danmark og danskerne her, og for yderligere information kan du kontakte Marianne Kjær Mackie på 39 17 31 69 eller mma@dst.dk.