Gå til sidens indhold

Hurtigere billede af europæisk økonomi med ny BNP-indikator

Fra i dag kan man hurtigere aflæse temperaturen på den europæiske samfundsøkonomi. Eurostat lancerer et nyt og hurtigere estimat af BNP - et såkaldt preliminary GDP flash estimate.

29. april 2016 kl. 9:00

Det nye estimat er et bud på den økonomiske udvikling i euroområdet såvel som i det samlede EU. Den nye indikator kommer 30 dage efter kvartalets udløb mod tidligere 45 dage, og den giver udelukkende et bud på den procentvise vækst i økonomien. Den detaljerede opgørelse af medlemslandenes BNP vil fortsat udkomme ca. 70 dage efter kvartalets udløb. Den fremskyndede vækstindikator bliver offentliggjort på Eurostats hjemmeside, hvor der også findes yderligere oplysninger om metode og baggrund.

Indikatoren viser ikke væksten i de enkelte lande, som ikke alle har offentliggjort så tidligt. Når Eurostat kan bringe sit estimat, før de enkelte lande offentliggør deres, skyldes det, at de på det tidspunkt har modtaget bud på en række af landenes opgørelser. Det gælder blandt andet de store lande, der har en stor vægt i den samlede økonomiske udvikling. Danske tal indgår ikke i Eurostats 30 dages estimat.

Ny dansk BNP-indikator til efteråret

Også Danmark er på vej med en hurtigere måling af temperaturen på økonomien. 15. november lancerer Danmarks Statistik en ny og hurtigere dansk indikator for BNP-væksten 45 dage efter kvartalets udløb. Første bud på væksten i Danmark er på nuværende tidspunkt efter 60 dage. Ligesom Eurostats indikator angiver den nye indikator kun den procentvise vækst i BNP og ikke, hvordan den er sammensat. 

I første omgang vil der være tale om en forsøgsversion af den nye danske indikator. Fra foråret 2017 forventes indikatoren at kunne offentliggøres som en fast del af de løbende offentliggørelser. Udviklingsarbejdet med indikatoren vil desuden danne grundlag for at vurdere, om det på sigt vil være muligt at offentliggøre efter blot 30 dage uden at sænke kvaliteten af vækstindikatoren. Har du spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til Timmi Graversen på trg@dst.dk, 39 17 38 65.