Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Mistet arbejde under krisen kunne ses på næste lønseddel

3. december 2015 kl. 9:00

Hovedparten af dem, der mistede deres arbejde under den økonomiske krise i 2008 og -09, har senere fundet arbejde igen. Men de fik mindre løn i deres nye job end tidligere.

Personer, der mistede deres arbejde i 2. halvår 2008 og i 2009, men senere kom i beskæftigelse igen, oplevede generelt en nedgang i deres løn på 4 pct. sammenlignet med deres gamle job. Det skal ses i sammenhæng med, at beskæftigede generelt har haft en lønfremgang.

Flere forskellige forhold havde indflydelse på, hvor meget lønnen faldt for den enkelte person. Fandt jobsøgerne fx nyt job i samme branche som tidligere, oplevede de gennemsnitligt et fald i lønnen på 2 pct. Hvis de derimod fik et job inden for en anden branche, end den de arbejdede i tidligere, så faldt lønnen med 6 pct.

Det samme mønster går igen, når man kigger på jobbets færdighedsniveau. Hvis jobsøgerne fik et job på et andet færdighedsniveau end deres tidligere job, oplevede de et større fald i lønnen end dem, der fik et job på samme færdighedsniveau.
Det viser en ny analyse ”Mobilitet og ændring i løn” fra Danmarks Statistik, der udkommer i dag. I analysen kan du desuden også læse, at:

  • 159.000 personer mistede deres arbejde i 2. halvår 2008 og i 2009. Hovedparten fandt arbejde igen, men for en stor del var det første job kun af kort varighed.
  • Fire år efter personerne mistede deres arbejde, var 6 ud af 10 i beskæftigelse. De øvrige var bl.a. ledige, havde trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet eller var startet på en uddannelse.
  • Størstedelen af dem, hvis første job varede mere end tre måneder, arbejdede i en anden branche, end tidligere. 62 pct. havde således fundet arbejde i en ny branche, mens 38 pct. var vendt tilbage til deres gamle branche.
  • Lidt over tre ud af fire personer havde fundet arbejde på samme færdighedsniveau som i deres gamle arbejde, mens ca. hver fjerde person arbejdede på et andet niveau.

For yderligere informationer omkring publikationen er du velkommen til at kontakte forfatter Michael Drescher på 39 17 32 28, mid@dst.dk.