Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Danskerne har højere indkomst, men lavere købekraft end svenskerne

Danskerne har høje indkomster efter skat, men det er samtidig dyrt at leve i Danmark. Når man omregner til en fælles valuta, måles indbyggerne i Danmark til at have den næsthøjeste indkomst i EU, kun overgået af Luxembourg.

21. september 2015 kl. 9:00

Det betyder dog ikke nødvendigvis, at danskerne har de næstbedste forbrugsmuligheder. Justeres der for prisniveau i landene, har nemlig både svenskerne og østrigerne højere købekraft end danskerne.

Det kan man læse i Danmarks Statistiks bog Indkomster 2013, der udkommer i dag. Bogen kan frit hentes på www.dst.dk/publ/indkomster. I år indeholder den et nyt kapitel om indkomster i Europa, hvor udvalgte forhold relateret til indkomster belyses i et europæisk perspektiv.

I bogen kan man desuden læse, at:

  • indvandrere og efterkommere med Storbritannien som oprindelsesland havde den højeste indkomst på 362.400 kr. i gennemsnit før skat i 2013. Heraf var 88 pct. erhvervsindkomst. Indvandrere og efterkommere fra Bulgarien havde den laveste indkomst på 165.300 kr. før skat., hvoraf 79 pct. kom fra erhvervsindkomst
  • fra år 2000 til 2013 er den gennemsnitlige disponible indkomst for personer over 14 år steget fra 177.800 kr. til 209.700 kr., når der er korrigeret for prisudviklingen
  • de 10 pct. af befolkningen med højest indkomst havde alle over 380.000 kr. i indkomst efter skat og korrektion for familiens størrelse. De havde 22,7 pct. af indkomstmassen og betalte 26,8 pct. af indkomstskatterne
  • 64.300 personer havde en indkomst før skat på mere end en million kr. i 2013.

Test dig selv: Er din indkomst høj, lav eller gennemsnitlig?

I forbindelse med udgivelsen af Indkomster 2013 præsenterer Danmarks Statistik et interaktivt værktøj, hvor du kan teste din indkomst. Indtast oplysninger om alder, antal personer i husstanden og husstandens indkomst, og få svar på, hvilke opsparings- og forbrugsmuligheder du har sammenlignet med alle andre i Danmark, i din kommune og i din aldersgruppe.

Tag testen på www.dst.dk/test-din-indkomst. Medier kan frit dele testen på egne kanaler.
For yderligere information om Indkomster 2013 er du velkommen til at kontakte hovedforfatter Jarl Quitzau på 39 17 35 94, jaq@dst.dk.