Gå til sidens indhold

Fald i antallet af anmeldelser for fjerde år i træk

11. december 2014 kl. 9:00

I 2013 blev der anmeldt 429.293 overtrædelser af straffeloven mod 440.772 i 2012 – et fald på 3 pct. Det er fjerde år i træk, at antallet af anmeldelser er faldet. Nedgangen skyldes primært færre anmeldelser af ejendomsforbrydelser som indbrud og tyveri.

Til gengæld er anmeldelser af overtrædelse af særlovene steget. I 2013 lå de på 106.566 anmeldelser mod 91.195 i 2012. Det svarer til en stigning på 17 pct. Stigningen skyldes bl.a. flere anmeldelser af overtrædelse af lov om euforiserende stoffer og udlændingeloven.

Oplysningerne fremgår af Kriminalitet 2013, som udkommer i dag. Her kan du bl.a. også finde disse nye pointer:

  • Sigtelsesprocenten for seksualforbrydelser har generelt været stigende igennem de seneste ti år. I 2003 lå den således på 63 pct., mens den i 2013 lå på 72 pct.
  • Unge under den kriminelle lavalder begår sjældnere kriminalitet. I 2013 blev der registreret ni lovovertrædelser pr. 1.000 indbyggere i alderen 10-14 år. Fem år tidligere var antallet dobbelt så højt.
  • Generelt er de unge dog stadig mest kriminelle. Det er imidlertid bemærkelsesværdigt, at hyppigheden af domfældelser for de 15-19-årige er faldet med 34 pct. på ti år.
  • Voldsforbrydelser giver oftest frihedsstraf. Desuden er straffene blevet længere. I 2013 var den gennemsnitlige ubetingede frihedsstraf således på 6,7 måneder, en stigning på næsten en måned i forhold til året før.
  • I 2013 var der et fald på 12 pct. i antallet af domme for færdselsuheld med spiritus og et fald på 10 pct. i antallet af domme for spirituskørsel i øvrigt.

Danmarks Statistik udgiver hvert år nye tal om kriminalitet. I årets udgave kan du bl.a. holde dig opdateret om hvem der er ofre for kriminaliteten, hvem der er gerningspersoner og hvor ofte kriminelle har tilbagefald til ny kriminalitet.

Publikationen kan hentes gratis som pdf på www.dst.dk/publ/kriminalitet

For yderligere information kontakt venligst Lisbeth Lavrsen, tlf.: 39 17 31 03, lil@dst.dk.